Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
Η.Ρ.ΙSΡΕΝ Ι
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
Η.Ρ.ΙSΡΕΝ ΙΙ
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
Π.Δαγτόγλου
Στοιχεία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου
Μιχάλη Χρυσομάλλη
Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
Πηνελόπης Αγαλλοπούλου
Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
Ν. Σκανδάμη
Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ε.Ο.Κ.
Π. Κανελλόπουλου
Στοιχεία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου
Δόνατου-Παπαγιάννη
Συνθήκη της Ε.Ο.Κ.
Π. Δαγτόγλου
Δίκαιο Κοινής Αγοράς
' Αννας Γεωργιάδου
Η συνθήκη της ΕΟΚ και η πράξη προσχωρήσεως της Ελλάδος
Α.Χλωρού
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής κοινότητος
' Αννας Γεωργιάδου
Οδηγός στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο. - P.S.R.F.
Mathijsen
Ευρωπαϊκή Κοινότητα-Θεσμοί και πολιτικές
Νίκου Σ.Μούση
Βασικά στοιχεία της Συνθήκης του Μάαστριχτ
Π. Δαγτόγλου
Θεματική ταξινόμηση της βιβλιοθήκης του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Παρούλας Νάσκου-Περράκη
Θεμελιώδη οικονομικά δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
Ι.Καλαβρού
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Στ. Περράκη
QUELQUES PROBLEMS D' APPROCHE ENTRE-LE DROIT ιNTERNATIONAL DES DROITS DE L' HOMME ET LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE.
Στ. Περράκη
Εισαγωγή στην διεθνή δικαιοσύνη
Κ. Ιωάννου-Σ. Περράκη
Η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου - Περιφερειακά θεσμικά συστήματα
Στέλιου Περράκη
Συντρέχουσα αστική ευθύνη της κοινότητας και του κράτους μέλους κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου
Π. Κανελλόπουλου
Βασική Νομοθεσία Ευρωπαϊκού κοινοτικού Δικαίου
Π. Δαγτόγλου
Οι σημαντικότερες Νομοθετικές Διατάξεις του παραγώγου Κοινοτικού Δικαίου
Αντ. Παπαδημητρίου - Αγγελοπούλου
Σχέση Εσωτερικού και κοινοτικού Δικαίου
Εταιρία Νομικών Βορ. Ελλάδος
Ευρωπαϊκόν Δικονομικόν Δίκαιον
Στεφ. Δεληκωστόπουλου
Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων
Στ. Περάκη - Μ. Χρυσομάλλη
Θεμελιώδεις αποφάσεις του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Μιχ. Χρυσομάλλη
Συγκρούσεις νόμων και κοινοτική έννομη τάξη
Χ. Ταγαρά
Η εκτέλεση των αποφάσεων του ευρωπαϊκού δικαστηρίου στην Ελλάδα
Ηλία Βλάσση
Κώδικας δικονομικών διατάξεων του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων
Π. Κανελλόπουλου
Εγγυήσεις του Δικαιώματος δικαστικής προστασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
Προκόπη Παυλόπουλου
Χαρακτηριστικά, Αρχές, Θεμελιώδεις κανόνες και Ειδικές διαδικασίες του Ερωπαϊκού Κοινοτικού Δικονομικού Συστήματος
Αλεξ. Παυλόπουλου
Ελληνική Βιβλιογραφία Ευρωπαϊκού και κοινοτικού Δικαίου 1958-1982
Ζωής Κολιού-Κεραμέως
Το νομικό πλαίσιο των αμέσων επενδύσεων στις χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ - Θεωρία και πράξη
Γιώργη Μπακαούρη
Η ενιαία ερωπαϊκή αγορά
Alf. Mattera
Oι υποχρεώσεις της Ελλάδος και τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών από την Κοινοτική Νομοθεσία για την προστασία του Περιβάλλοντος
Άγγελου Καλλία-Αντωνίου
Η συνθήκη της Ε.Ο.Κ. και η προστασία του Περιβάλλοντος
Νέλλης Παλαιολόγου
Η πολιτική αντιντάπιγκ των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων
Αδάμ Τριανταφύλλου
Δίκαιο αντιντάπιγκ και μέτρα άμυνας κατά επιδοτημένων εισαγωγών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
Παναγιώτη Μαρίνου Μπερνίτσα
Ζητήματα προστασίας του καταναλωτή στα κράτη μέλη της Ε.Ο.Κ. και του Συμβουλίου της Ευρώπης από άποψη νομική, κοινωνική και οικονομική
Κορνηλίου Δελούκα-Ιγγλέση
Κοινοτικός και Ελληνικός έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων, και ο Ν. 703/1977
Δημ. Κουτσούκη
Η εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου των Εταιριών με το Κοινοτικό Δίκαιο
Β. Α. Δουβλή
Επίδραση του κοινοτικού Δικαίου στο Ελληνικό Δίκαιο των Εταιριών
Εταιρίας Νομικών Βορ. Ελλάδος
Οι συμβάσεις Franchising στο Ελληνικό Δίκαιο και στο Κοινοτικό Δίκαιο ανταγωνισμού
Ηλία Σουφλερού
Ελεύθερη κυκλοφορία τηλεοπτικών υπηρεσιών στην Ε.Ο.Κ.
Ευγενίας Ρ. Σαχπεκίδου
Η γενική συμφωνία δασμών και εμπορίου (Gatt)
Χ.Καρατζάς
Τα panel της G.A.T.T.
Πέτρου Στάγκα
Η εναρμόνιση των φόρων στην Ευρωπαϊκη Κοινότητα
Νίκου Σκλιά
Το Κοινοτικό Δίκαιο της Εργασίας
Κουκιάδη
Επιπτώσεις απο την αναπροσαρμογή της πράσινης ισοτιμίας της δραχμής
Νικολάου Μπαλτά
Ο Δικηγόρος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ι.Αναστασοπούλου κ.αλ
Ο 'Ελληνας Νομικός στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Δικαιϊκό Χώρο
Εταιρίας Νομικών Βορ. Ελλάδος
Η Ευρωπαϊκή πρόκληση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Δ. Τσαούσης
EUROGUIDE 1991-1992
-
Αποκτήματα 1989-Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπ. Οικον. Δικαίου
-
Αποκτήματα 1990-Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπ. Οικον. Δικαίου
-
Αποκτήματα 1991- Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπ. Οικον. Δικαίου
-
Αποκτήματα 1994- Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπ. Οικον. Δικαίου
-
Η σύμβαση των Βρυξελλών (διεθνή δικαιοδοσία και εκτέλεση )
Νίκας 1995
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
1-7-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1-7-2022
Συζήτηση υποθέσεων για την εγγραφή συναινετικής προσημείωσης ή ανάκλησης συναινετικής προσημείωσης
30-6-2022
Κλειστά τα γραφεία των μελών του ΔΣΓ κατά τις απογευματινές ώρες από 11-07-2022 έως 26-08-2022
30-6-2022
Συνέχιση στοχευμένης αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από Ποινικές Υποθέσεις του Άρθρου 187 ΠΚ από 01-07-2022 μέχρι και 31-07-2022
30-6-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
28-6-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 30-06-2022
28-6-2022
Δικαστική δικαίωση του δικηγορικού σώματος και των ενώσεων καταναλωτών από τον Άρειο Πάγο για τη ρήτρα αναπροσαρμογής
28-6-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 27.06.2022