Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Γενικές Αρχές, α ημίτομος
Ανδρέα Τούση
Γενικές Αρχές, β ημίτομος
Ανδρέα Τούση
Γενικαί Αρχαί Αστικού Δικαίου
Γεωργίου Μπαλλή
Αστικός Κώδικας, Τόμος Ι - Γενικαί Αρχαί
Γεωργιάδη-Σταθόπουλου
Το Προσύμφωνο
Α. Κρητικού
Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα
Κ. Παντελίδου
Η Πληρεξουσιότης
Ι. Δεληγιάννη
Η έγκριση των δικαιοπραξιών
Γιάννας Καρύμπαλη-Τσίπτσιου
Ζητήματα Αστικής Ευθύνης
Απόστολου Γεωργιάδη
'Ελλειψις Διοικήσεως Νομικού Προσώπου
Κ. Ασπρογέρακα-Γρίβα
Διάθεση Μελλοντικού Δικαιώματος
Ν. Λιβάνη
Δίκαιο Ληξιαρχικών Πράξεων
Δ. Μητσόπουλου-Βασ. Νικόπουλου- Βασ. Σίτη
Προσωπικότητα και Τύπος
Γ. Καρακώστα
Αστικό Δίκαιο, Οικονομία της Αγοράς και Προστασία των Καταναλωτών
Αριστ. Καζάκου
Η Νομιμότητα ΜΗ διορισμού εταίρου ως διαχειριστή Αστικής Εταιρίας
Γ. Βασιλάκη
Χρηματική Ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
Στυλ. Πατεράκη
Πνευματική Ιδιοκτησία
Γιώργου Κουμάντου
Συμβολαιογραφικό Δίκαιο, 2 τόμοι
Αθανασόπουλος, 1992
Δικαιοπραξίες
Αθανασόπουλος 1998
To Προσύμφωνο, Β'έκδοση ενημερ.
Αθ. Κρητικού, 1997
Δικαιοπραξίες (άρθ.127-200 Α.Κ.)
Νομική Βιβλ. Ν.Τριάντος, 1998
Συμβολαιογραφική Ακυρότητα
Κ.Παναγόπουλος -Σάκουλας 1998
Αιρέσεις-Προθεσμίες-Παραγραφή
Ν.Τριάντου - Νομ.Βιβλιοθήκη 1998
Ληξιαρχικός Νόμος-Ληξιαρχεία
Χρ.Λάμπρου, εκδ.1999
Ειδικοί Αστικοί Νόμοι
Νομ.Βιβλιοθήκη, εκδ.1999
Ηλεκτρονικά έγγραφα κ Ηλεκτρονική δικαιοπραξία
εκδ. Σάκκουλα, 2001
Επικυρώσεις Ανώμαλων Δικαιοπραξιών
Θ.Παυλίδης, δικηγόρος, Κιλίας, 2004
Η ακυρότητα λόγω εικονικότητας (ερμηνεία ΑΚ 138 παρ. 1 και 139)
Καρύμπαλη Τσίπτσιου, εκδ. 2004
Η απόφαση στις ενώσεις προσώπων και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Π.Αλικάκος, έκδ. 2004
Η μεσιτεία για την κατάρτιση αστικών συμβάσεων
Ι.Πιτσιρίκος, ΈΚΔ. 2004
Αγωγές Αστικού Δικαίου και Ενστάσεις
Ι.Κατράς-εκδ. Αντ.Σάκκουλα, 2005
Η προσωπική ευθύνη των διοικητων νομικών προσώπων για φορολικές παραβάσεις και χρέη προς το Δημόσιο
Κων/νος Καλλιντέης-Δικηγόρος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2004
Έλλειψη Πληρεξουσιότητας
Δέσποινα Κλαβανίδου-εκδ. Σάκκουλα, 2004
Οι δικαιοπραξίες
Τ.Α.Αθανασόπουλου, 2006
Η αστική ευθύνη του Κράτους
Ιάκωβος Μαθιουδάκης, εκδ.2006
Η ηλεκτρονική υπογραφή ως μέσο ασφάλειας των συναλλαγών στο ηλεκτρονική εμπόριο
Καραδημητρίου, εκδ. 2008
Προσωπικά Δεδομένα
Σωτηρόπουλος, 2008
Διαδικασία Διαφορών από προσβαλές με δημοσιεύματα ή ράδιοτηλεοπτικές εκπομπές
Βαθρακοκοίλης, 2008
Το δικαίωμα προσδοκίας
Γ.Λαδογιάννη, εκδ. Σάκκουλα
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ