Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ,Τόμος ΙΧ- άρ.1710-1870
Γεωργ.-Σταθόπ.
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ,Τόμος X -άρ. 1781-2035
Γεωργ.-Σταθόπ.
Κληρονομικό Δίκαιο
Γ.Μπαλή
Κληρονομικό Δίκαιο
Νικ.Παπαντωνίου
Κληρονομικό Δίκαιο, Α' ημίτομος
Ανδρ.Τούση
Κληρονομικό Δίκαιο,Β' ημίτομος
Ανδρ.Τούση
Το κληρονομητήριο
Αλεξάνδρας Βάρκα-Αδάμη
Η συνεισφορά εν τω κληρονομικώ δικαίω
Παύλου Φίλιου - Μέρος Πρώτο:Η συνεισφορά εν τη εξ αδιαθέτου και την εκ διαθήκης διαδοχή
Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου, Τόμος Α'
Κων/νου Α. Παπαδόπουλου
Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου, Τόμος Β'
Κων/νου Α. Παπαδόπουλου
Κληρονομικό Δικονομικό Δίκαιο
Μπρακατσούλιας, Σάκουλας, 2000, Θεωρία-Νομολογία-Πραξη
Συνεισφορά κατιόντων στην εξ αδιαθέτου διαδοχή (ΑΚ-1895-1900)
Μ.Αυγουστιανάκης, Σάκκολας, 1998
Το νέο δίκαιο της συγγένειας και της προστασίας ανικάνων προσώπων (Ν.2447/1996)-Οι επιπτώσεις του στις κληρονομικές σχέσεις
εκδ. Σάκκολα, 2000
Η Διαθήκη
Βας. Σοφιανόλπουλος, έκδ. Ελλογος, 2005
Κληρονομική Διαδοχή μεταξύ συζύγων
ΑΘ.Κοτζάμπαση, 2007
ΕΡΝΟΜΑΚ-Τόμος ΣΤ’ Κληρονομικό-Αρθρα 1710-1870
Βαθρακοκοίλη
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ