Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο
Α.Τάχος
Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου
Επ.Σπηλιωτόπουλου
Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
Π.Δαγτόγλου
Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο
Α.Τάχος
Νεοελληνική διοικητική ιστορία
Βασ.Ανδρονόπουλου - Μίνωα Μαθιουδάκη
Το Ελληνικό διοικητικό σύστημα
Σ.Φλογαϊτη
Η αστική ευθύνη του δημοσίου
Π.Παυλόπουλος
Δίκαιο της δημόσιας τάξης
Α.Τάχου
Δίκαιο της παιδείας
Βασ.Σκουρή
Διοικητικό Δίκαιο
Σπ.Φλογαϊτη
Κράτη και διοικήσεις
Gerard Timsit
Διοικητική Σύμβαση
Σπ.Φλογαϊτη
Δημόσιο Λογιστικό
Γκούζη
Αντιδικίες Δημοσίου - Ιδιωτών επί των Δασών - Δασικών Εκτάσεων
Β. Παπαχρήστου
Οι Προμήθειες
Μάρκου Καραναστάση
Προεδρικό διάταγμα υπ' αριθ. 173
Δ. Σολδάτου
Τα Δημόσια κτήματα
Ευαγγ. Δωρή
Το νομικό πλαίσιο Ιδρύσεως και λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων (Ν. 2592/83)
Αριστ. Αλεξιάδη
Αιγιαλός και Παραλία
Ευαγγ. Δωρή
Δίκαιο Περιβάλλοντος
Γλυκερίας Π. Σιούτη
Το νομικό καθεστώς της Προστασίας του Περιβάλλοντος
Αγγελικής Καλλιά-Προκόπη Παυλόπουλου-Βλ .Παυλοπούλου
Ανοίγματα της Νομολογίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Βάσου Ρώτη
Διοικητικές Συμβάσει και Δημόσια Εργα
Βασ. Σκουρή
Δημόσιες Συμβάσεις και Κοινοτικό Δίκαιο
Ευ. Κουτούπα Ρεγκάκου
Τα όρια της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων
Ιω. Συμεωνίδη
Το νομικό καθεστώς των παλινοστούντων
Εθνικό Ιδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Προσφύγων, 1996
Τα όρια της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών Δικαστηρίων
Σκουρής κ αλ. -Σάκουλας, 1996
Συλλογή Νομολογίας ΣτΕ και Τακτικών Διοικ.Δικαστηρίων, Έτη 1989 - 1996
-
Ληξιαρχικές πράξεις-Ιθαγένεια-Δημοτολόγια
Δ.Σολδάτου, 1998
Μελέτες δημοσίου δικαίου
Κ.Χιώλου-Νομ.Βιβλ., 1998
Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας
Τριαντ. Καραγιάννη
Το δίκαιο της Ελληνικής Ιθαγένειας, Περιλαμβάνει τον Νόμο 2790/2000 περί παλιννοστούντων
Σ.Γραμμένος, έκδ. 2000
Κοινόχρηστοι χώροι Δημοσίου-ΟΤΑ
εκδ. Νομ.Βιθλιοθ., 2004
Δημόσια Διοίκηση και Συλλογικά όργανα
Μαρκαντωνάτου Σκαλτσα, 2005
Δασική Νομοθεσία-Συμπλήρωμα
Μακρής, 2005
Ελεγχος Διοίκησης Ι και ΙΙ Τόμοι
Ελισάβετ Μπεσίλα-Μακρίδη, 2006
Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων
Δετσαρίδης, 2006
Δελτίο Νομολογίας 2005
Διοικητικό Πρωτ. Θεσνίκης
Κώδικας Διοικητικής και Διοικ. Διαδικασίας
Τότση και Μάρκοτυ, 2008
Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις
Ετ.Δικαστικών Μελετών, εκδ. 2006
Δίκαιο Περιβάλοντος
Κουτούπα Ρεγκάκου, εκδ. 2007
Εκπαιδευτικό Δίκαιο και θεσμοί
Παν.Πούλης, εκδ. 2007
Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
Τάχος, εκδ. Σάκκουλα
Νικόλαος Χατζής-Αλλοδαποί
εκδ. Σάκκουλα
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ