Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Γ. Παπαδημητρίου -Δ. Κατσούλη
Νομοθεσία Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σπ. Φλογαίτη
Το λογιστικό δίκαιο των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α
Δημ. Σολδάτου
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α
Δημ. Σολδάτου, 1993
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α
Δημ. Σολδάτου, έκδοση 1996
Οι άδειες των Δήμων και Κοινοτήτων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων
Καραναστάση
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (σχέδιο "Καποδίστριας" )
Μ. Καραναστάση 1998
Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Νομ.Βιβλιοθ.,2000 (περιλαμβάνει πίνακα κατά Νομό, όλων των Δήμων μετά τον Νόμο Καποδίστρια)
Οι επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ
Θεοδώρου Ιωάννης, Θες/νικη, 2001
Αδειες των ΟΤΑ για Ίδρυση
Λειτουργία Επιχειρήσεων, 2001
Οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις
Καραναστάση Μάρκου, 2003
Ο Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας
Καραναστάση, 2006
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, Τόμοι Ι και ΙΙ
Ζυγούρης, Αθηνα, 2008
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ