Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Η Πολεοδομική Νομοθεσία
Δημ. Χριστοφιλόπουλου
Γενικός οικοδομικός Κανονισμός
Δημ. Χριστοφιλόπουλου
Εφαρμογή των σχεδίων Πόλεων
Ανδρέα Ρωμαλιάδη
Το σχέδιο Πόλεως
Δημ. Χριστοφιλόπουλου
Ν. 1337/1983 - "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις"
Δ. Χριστοφιλόπουλου
Ερωτήσεις-Απαντήσεις σε θέματα Απαλλοτριώσεων, τόμος Α'
Ανδρέα Ρωμαλιάδη
Εισφορά σε Γη και Χρήμα-Πράξεις Εφαρμογής - Ν. 1337/1983., τόμος Β'
Ανδρέα Ρωμαλιάδη
Ερωτήσεις-Απαντήσεις σε θέματα Τροποποιήσεων-Επεκτάσεων Σχεδίων Πόλεων, τόμος Γ'
Ανδρέα Ρωμαλιάδη
Ερωτήσεις-Απαντήσεις σε θέματα αυθαιρέτων-Αιγιαλός-Παραλία
Αν. Ρωμαλιάδη
Ακίνητα εκτός Σχεδίου
Κώστα Βασιλείου
Το Δίκαιο της Ρυμοτομίας και του πολεοδομικού Σχεδιασμού . (Σχέδια Πόλεων-οικιστική Νομοθεσία)
Βασ.Σκουρή, 1994
Κάθετη συνιδιοκτησία
Κώστας Βασιλείου, 1987
Πολεοδομικός σχεδιασμός (πράξη εφαρμογής)
Εθνικό Κτηματολόγιο-Δ.Σ.Θ., 1995
Δασική Νομοεσία
Ι.Μακρή, Σάκκουλας, 1999
Πολεοδομική Νομοθεσία
Νομ.Βιβλιοθ., 2000
Αρτιότητες-Κατατμήσεις, Τόμοι Ι και ΙΙ
Ανδρέα Ρωμαλιάδη, εκδ.2002
Οριζόντια και Κάθετη συνιδιοκτησία
Βασιλείου-Σακκουλας, 2003
Αρτιότητες - Κατατμήσεις Τ.Η-3 (συνέχεια των Τόμων Η-1 και Η-2)
Ρωμαλιάδης
Αρτιότητες - Κατατμήσεις, Τόμοι Ττ-η4
Ρωμαλιάδης
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ