Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Εμπορικός Κώδιξ
Ελευθ.Σκαλίδη
Εμπορικός Νόμος και εμπορική Νομοθεσία, τομ.Α'
Λεωνίδα Γεωργακόπουλου - Μιχαήλ Μινούδη
Εμπορικός Νόμος και εμπορική Νομοθεσία-τα νομοσχέδια, τομ.Β'
Λεωνίδα Γεωργακόπουλου - Μιχαήλ Μινούδη
Κώδικας "περί Αξιογράφων και Δημοσίου Εμπορικού Δικαίου"
Ε. Σκαλίδη
Εμπορικός Κώδικας & Εμπ. Νομοθ.
Νομ. Βιβλ. 1998 (βρίσκεται στο Πρωτοδικείο)
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
2-4-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΛΠ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
2-4-2020
ΚΥΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 10-04-2020
1-4-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1-4-2020
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣΓ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ
31-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 11-04-2020
31-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 70/Α/30.3.2020) ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
31-3-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
31-3-2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΝ 31-03-2020