Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ερμηνεία Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
Στ.Σταυρόπουλου
Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο.
Ι. Βελέντζα
Επιτομή Εμπορικού Δικαίου
Ι. Βελέντζα
Εμπορικόν Δίκαιον, Τόμος Ι
Α.Παμπούκη
Εμπορικό Δίκαιο
Λ.Σκαλίδη
Εγχειρίδιο Εμπορικού Δικαίου Συμβάσεις, τόμος Α'
Λ.Ν.Γεωργακόπουλου
Εγχειρίδιο Εμπορικού Δικαίου Συμβάσεις, τόμος Β΄
Λ.Ν.Γεωργακόπουλου
Εφαρμοσμένο Εμπορικό Δίκαιο
Λ.Σκαλίδης (1987)
Εμπορικόν Δίκαιον Γενικό μέρος
Ι.Ρόκας
Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
Ελ.Σκαλίδη
Θέματα Εμπορικού Δικαίου
Ι.Βαρβιτσιώτη
Γενικό Εμπορικό Δίκαιο
Λιακόπουλου
Ζητήματα Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή
Ελίζα Αλεξιάδου
Η σύμβαση Factoring
Βασ. Βαφειάδης
Ο εμπορικός Κώδικας της Βουλγαρίας -Δ.Σ.Θ.
Κ.Παμπούκης
Εμπορικό Δίκαιο (Εμπ. πράξεις-Εμποροι-Προσ.Εταιρίες)
Λ. Σκαλίδη
Δίκαιο Εμπορικών Πράξεων
Θ.Χατζηγάγιος, 1996
Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας-Leasing-Factoring-Forjaiting-Franchising
Σάκκουλας, 1998
Σύγχρονα προβλήματα Εμπορικολύ Δικαίου΄
Λάμπρος Κοτσίρης, 2004
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ