Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Γενική Θεωρία - Συναλλαγματική Γραμμάτιον εις διαταγήν - Eπιταγή
Ν.Δελούκα
Πιστωτικοί τίτλοι, τόμος Α'
Αρ.Ροδόπουλου, 1962
Πιστωτικοί τίτλοι, τόμος Β'
Αρ.Ροδόπουλου, 1963
Πίστωση - Επιταγές και Συναλλαγματικές
Ιω. Ζερβού
Δίκαιο Συναλλαγματικής
Ιω. Π. Μάρκου
Δίκαιο Επιταγής
Ιω. Π. Μάρκου
Δίκαιο της Επιταγής
Καραμανλή-Μπαρουτάκη-Νομ.Βιβλ.1996
Ακάλυπτη Επιταγή
Ιωάννη Καχριμάκη, 1996
Δίκαιο Αξιογράφων
Κιάντου-Παμπούκη- Σάκουλας 1997
Μετοπισθογράφηση συν/κής
Κορδή-Αντωνοπούλου - Σάκουλας 1997
Ειδικά ζητήματα απ'την έκδοση ακάλυπτης επιταγής
Κ. Παμπούκης 1998
Δίκαιο Επιταγής
Μάρκου, 2007
Το έγκλημα της έκδοσης Ακάλυπτης Επιταγής
Καχριμάνη, 2006
Η ευθύνη του οπισογράφου στη συναλ/κή και στη επιταγή
Αντωνόπουλου, 2007
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ