Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Δίκαιο Ανταγωνισμού
Λάμπρου Κοτσίρη
Αθέμιτος ανταγωνισμός και προστασία καταναλωτή
Ελίζας Αλεξανδρίδου
Το αντικείμενο του Δικαίου του Δημιουργού στο Μουσικό Τομέα
Καλλιόπης Παπαϊωάννου -Σίλτς
Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Κ. Παμπούκη
Βιομηχανική ιδιοκτησία
Θανάση Λιακόπουλου
Βιομηχανική ιδιοκτησία
Α. Αργυριάδη-Θ. Λιακόπουλου
Δίκαιο Βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Βασ. Αντωνόπουλου
Το σχέδιο νόμου περί βιομηχανικών υποδειγμάτων
Μ. Μηνούδη
Το σήμα και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Σπυρ. Βρέλλη Ευρεσιτεχνία. - 'Αλκη Αργυριάδη
Συμβατική 'Αδεια εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνίας
Μιχαήλ Μηνούδη
Οι Ευρωπαϊκές Συμβάσεις και η αναθεώρηση της Ελληνικής Νομοθεσίας περί διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
Μ. Μηνούδη
Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (Κωδ/νος νόμος 703/77 και άλλες σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου)
Ιω. Δρυλλεράκη
Συμβατική άδεια εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνία
Μ.Μηνούδη.1987
Αφιέρωμα στον Κοτσίρη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/νίκης (ΑΠΘ), 2004
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ