Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Τραπεζικό Δίκαιο
Ι.Βελέντζα
Ο Νέος Τραπεζικός Νόμος
Ι. Βελέντζα
Το Τραπεζικό Απόρρητο
Γ. Γραμματίκα
Το Απόρρητο των Τραπεζικών Καταθέσεων
Σωτ. Καλαμίτση
Νόμιμος καθορισμός και ανατοκισμός εξωτραπεζικώνκαι τραπεζικών τόκων
Γιώργου Ν. Μιχαλόπουλου
Ανώνυμες Εταιρίες σε διαλεκτική συνάρτηση με τις Τράπεζες
Ζαχ. Μαθιουδάκη
Τραπεζική Ενέγγυα Πίστωση
Ι. Βελέντζα
Δίκαιο Αλληλόχρεου Λογαριασμού
Γιάννη Βελέντζα
Ελευθέρωση Κίνησης Κεφαλαίων
Γιάννη Βέλέντζα
Λογιστική και Ελεγκτική των Εμπορικών Τραπεζών
Εμ. Σακέλη
Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων (Εργασιών)
Γιάννη Βελέντζα
Έννοια,λειτουργία ,αποτελέσματα αλληλόχρεου λογαριασμού
Δ. Κονδύλη -Σάκουλας 1995
Δίκαιο Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τραπεζικό Δίκαιο)
Ι. Βελέντζας 1998
Η εξασφάλιση των πιστώσεων
Απόστολος Γεωργιάδης-Σάκκουλας, 2001
Κοινός λογαρισμός
Μητρόπουλος, Σάκκουλας, 2002
Η πιστωτική κάρτα
Καράκωστας, 2007
Ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την κατάρτιση ποσού επενδύσεως σε αμοιβαίο κεφάλαιο
Μουζουλας, 2008
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
2-4-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΛΠ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
2-4-2020
ΚΥΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 10-04-2020
1-4-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1-4-2020
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣΓ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ
31-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 11-04-2020
31-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 70/Α/30.3.2020) ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
31-3-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
31-3-2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΝ 31-03-2020