Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Σωματειακή και Συνδικαλιστική νομοθεσία και νομολογία
Σ. Βλαστού
Συνδικαλιστικό-Σωματειακό Δίκαιο
Λευτέρη Σεραφείμ
Δίκαιο Σωματείων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Αθανασίου Κρητικού
Το συνδικαλιστικό δικαίωμα
Θοδωρή Βάη
Δίκαιο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Στέλιου Βλαστού
Ομαδικές απολύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων
Γ. Ληξουριώτη
Συνδικαλιστική δράση στην επιχείρηση και Σύνταγμα
Δημ. Τραυλού-Τζανετάτου
Συνδικαλιστικό - Σωματειακό δίκαιο
Λ.Σεραφείμ- έκδ. 1997
Συνδικαλιστικό-Σωματειακό Δίκαιο
Σεραφείμ-Σάκκουλας, 2000
Σωματεία και Συνδικαλιστικές οργανώσεις-Συνεταιρισμοί
Ι.Καράκωστας, 2000
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
Κασσαβέτης, Σάκκουλας, 2000
Συνδικαλιστικό-Σωματειακό Δίκαιο
Σεραφείμ-Σάκκουλας, 2004
όρια νόμιμης λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων, Σωματείων, Συνδ.Οργανώσεων και Συνεταιρισμών
Αθανάσιος Κρητικός, εκδ. 2008
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ