Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Σ.Αλεξιάδη - Λ.Μαργαρίτη
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Αθ. Κονταξή, 1993
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, τόμος Ι
Αθ. Κονταξή
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, τόμος ΙΙ
Αθ. Κονταξή
Κώδιξ Ποινικής Δικονομίας, 5 τόμοι
Σπυρ. Γ. Λιμούρη
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, (Σχόλια-Νομολογία) Αρθρα 409-603
Νομική Βιβλιοθ., 2001
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Φιλ.Ανδρέου, εκδ. 2004
Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία - Τόμος 4ος - Εκτέλεση Ποινών
Λ.Μαργαρίτη, 2005
Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Μιχ. Μαργαρίτης, εκδ. 2008
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ