Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Βασικά κείμενα Δικαίου καταστάσεως Αλλοδαπών
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά κ.ά
Το νομικό καθεστώς του μετανάστη μισθωτού στην Ελλάδα
Ι.Ληξουριώτης 1998 - Βλ. Εργατικό γενικά Νο 24
Νομικό καθεστώς παλιννοστούντων,1996
-
Επετηρίδα δικαίου και προσφύγων, 1998
-
Εγχειρίδιο και διαδικασία καθορισμού καθεστώτος προσφύγων
2000
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
3-12-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 30.11.2022
25-11-2022
ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 02.12.2022, 19:30, ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ
23-11-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 20.11.2022
23-11-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 29-11-2022
23-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
22-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
22-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022
22-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022