Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ποινικόν Δίκαιον, τόμος Α'
Ν.Χωραφά
Ποινικό Δίκαιο
Ιωάννη Γεωργάκη
Ποινικό Δίκαιο, Επιτομή γενικού μέρους (2)
Ι. Μανωλεδάκη
Θεωρία της ποινής
Λ. Μαργαρίτη -Ν. Παρασκευόπουλου
Ποινικόν Δίκαιον - Γενικόν Μέρος, μέρος Α'
Ν. Ανδρουλάκη
Ποινικόν Δίκαιον - Γενικόν Μέρος, μέρος Β'
Ν. Ανδρουλάκη
Ποινικόν Δίκαιον - Γενικόν Μέρος, μέρος Γ'
Ν. Ανδρουλάκη
Επιστημονική Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα, άρθρα: 1-13
Μ. Ανδρουλάκη,Α. Μαγκάκη, Δ. Σπινέλη, Κ. Σταμάτη, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη
Επιστημονική Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα, άρθρα: 20-25
Μ. Ανδρουλάκη,Α. Μαγκάκη, Δ. Σπινέλη, Κ. Σταμάτη, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη
Επιστημονική Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα, άρθρα: 50-58
Μ. Ανδρουλάκη,Α. Μαγκάκη, Δ. Σπινέλη, Κ. Σταμάτη, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη
Επιστημονική Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα, άρθρα: 83-98
Μ. Ανδρουλάκη,Α. Μαγκάκη, Δ. Σπινέλη, Κ. Σταμάτη, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη
Επιστημονική Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα, άρθρα: 117-120
Μ. Ανδρουλάκη,Α. Μαγκάκη, Δ. Σπινέλη, Κ. Σταμάτη, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη
Τα αξιολογικά στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως
Α. Ψαρούδα-Μπενάκη
Περί της εννοίας του δόλου
Νικ. Χωραφά
Η συμμετοχική πράξη
Ν. Μπιτζιλέκη
Ιδεολογικοί Ορίζοντες του ποινικού Δικαίου
Ι. Γεωργάκη
Νομικά Θέματα
Σπύρου Κανίνια
Η επιμέτρηση της ποινής
ΠΡΑΚΤΙΚΑ του Α' Πανελληνίου Συνεδρίου
Η θέση του θύματος στο ποινικό σύστημα και ο θεσμός της πολιτικής αγωγή
ΠΡΑΚΤΙΚΑ του Β' Πανελληνίου Συνεδρίου
Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου στην ποινική διαδικασία γενικά
ΠΡΑΚΤΙΚΑ του Γ' Πανελλήνιου Συνεδρίου
Οι διανοητικώς καθυστερημένοι εγκληματίες
Στεργ. Αλεξιάδη
Προσβολές και προστασία της τρίτης ηλικίας
Κ. Σπινέλη
Δίκαιο ανηλίκων
Κ. Σπινέλλη - Α. Τρωϊάνου
Η προστασί των ανηλίκων εν τω ποινικώ δικαίω
Γ.Κρίππα
Η εγκληματικότης των ανηλίκων εν Θεσσαλονίκη από το 1958 μέχρι το 1965
Σ. Αλεξιάδη, Χ. Κουμίδη, Θ. Μπαλίδη
Η παράλειψη ως μορφή αξιόποινης συμπεριφοράς
Ν.Κ. Ανδρουλάκη
Ποινή-Τροποποίηση της συμπεριφοράς
Ν.Σ. Φωτάκη
Η αποζημίωση των θυμάτων του εγκλήματος
Π.Α. Παπαδάτου
Η ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό
Λ. Κότσαλη
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ποινικό Δίκαιο
Χρ. Μυλονόπουλου
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
Λ.Μαργαρίτη- ΝομΒιβλιο. 1996
Το κατ' εξακολούθηση έγκλημα
Λ.Μαργαρίτη-Νομ.Βιβλ, 1997
Ο αναγκαστικός εγκλεισμός του ψυχικά ασθενή σε Ψυχιατρείο
Ν.Παρασκευόπουλος -Κοσμάτος , 1997
Ποινική Νομολογία-ΑΠ-1998
Νομ.Βιβλιοθήκη, 1999
Ποινική Νομολογία-ΑΠ- 1999
Νομ.Βιβλιοθήκη, 2000
Ποινική Νομολογία-ΑΠ- 2000
Νομ.Βιβλιοθήκη, 2001
Ποινική Νομολογία-ΑΠ- 2001
Νομ.Βιβλιοθήκη, 2002
Ποινική Νομολογία-ΑΠ- 2002
Νομ.Βιβλιοθήκη, 2003
Ποινική Νομολογία-ΑΠ- 2003
Νομ.Βιβλιοθήκη, 2004
Ποινικό Δίκαιο(Γενική θεωρία)
Ι.Μανωκεδάκης, 2004
Ποινικός Κώδικας
Μιχαήλ Μαργαρίτης, εκδ. 2003
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου, 2004
εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη
Πρακτική Ποινικών Υποθέσεων
Κόλλιας
Πρακτική Ποινικών Υποθέσεων
Κόλλιας(συμπλήρωμα)
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου
2005
Ολομέλεια Αρείου Πάγου(Ποινικό)-Αποφάσεις 2003-2006
Μαργαρίτη, 2007
Τιμητικός Τόμος για τον Ι.Μανωλεδάκη, Τόμος ΙΙ
2007
Ποινική Νομολογία Αρείου Πάγου
Νομική Βιβλιοθήκη, 2006
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ