Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, τόμος Α'
Φώτη Μακρή
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, τόμος B'
Φώτη Μακρή
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, (19 τόμοι)
Σπ. Λυμούρη
Ειδικοί Ποινικού Νόμοι -ΟΠΛΑ
Καϊφα-Συμεωνίδου-Σάκουλας, 1997
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι-Λαθρεμπορία, Ναρκωτικά, Αρχαιότητες, Όπλα, Εκρηκτικές ύλες, Νόμισμα, Αυτοκίνητα, Φοροδιαφυγή, Καταχραστές Δημοσίου
νομική Βιβλιοθήκη, 1999
Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Ονουφρ. Ουνουφριάδη
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Ονουφρ. Ουνουφριάδη, 1995
Ποινική Ευθύνη εκ Κυκλοφοριακων παραβάσεων
Α. Ψαρούδα -Μπενάκη
Το Τροχαίο Ατύχημα
Ονουφριάδης, 1999
Κώδικας Οδικης Κυκλοφαρίας
Νομ.Βιβλιοθ.,1999
Κώδικας Οδικης Κυκλοφαρίας
Ον.Ονουφριάδης, έκδοση, 2000
Αποζημείωση από Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα-(Β’Συμπλήρωμα)
Κρητικού, 2005
Κ.Ο.Κ. 2007
Λαμπρακάκης, εκδ.Τσίμος
Αξιώσεις Αποζημειώσεων από ατυχήματα στην ημεδαπή και αλλοδαπή
Κρητικός, 2006
επί Αυτοκιν.Διαφορών, 2007
Νομολογία Αρείου Πάγου, 2005-2006
Ναρκωτικά (Ν. 1729/87, Ν. 1990/91, Ν. 2161/93)
Φιλίππου Ανδρέου
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Φαρσεδάκη-Συλικού, 1996 Νομ.Βιβλιοθ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ( και Ν.2479/97 )
Στ.Παύλου, 1997
Κωδικοποίηση Αγορανομικών διατάξεων 1987
Η.Αλουπογιάννη
Κωδικοποίηση Αγορανομικού Κώδικα
Ελ.Θωμόπουλου
Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης
Γενικό Χημείο του Κράτους
Τελωνειακός Κώδικας
Αθανασίου Κονταξή
Περί συναλλάγματος και προστασίας αυτού
Αθ.Κονταξή
Νόμοι Τύπου-Δημοσιογραφίας-Κινηματογράφου-Θεάτρου
Γ.Κρίππα
Κωδικοποίηση αγορανομικών διατάξεων
Ηλία Αλουπογιάννη, 1998
Τελωνιακός Κώδικας-Κυπραίος-Παπαδογάμβρου
Νομ.Βιβλιοθ, 2002
Η ποινική διάσταση της είσπραξης Δημοσίως Εσόδων
Τσιγκρης-Σαββαϊδου, Σάκκουλας, 2002
Ασφάλεια και Ελευθερία
Ι.Μανωλεδάκη, Σάκκουλας, 2002
Οινόπνευμα, Ναρκωτικά και Φαρμακα
Αθανάσιος Κρητικός, 2007
Επι αυτοκινητικών διαφορών
Νομολογία Αρείου Πάγου, 2005-2006, εκδ.2007
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ