Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Τόμος Α'
Κωστάκου-Νικολόπουλου
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Τόμος Β'
Κωστάκου-Νικολόπουλου
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Τόμος Γ'
Κωστάκου-Νικολόπουλου
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Ζόμπολα-Η.Ηλιακοπούλου- Χ.Καλαντζή- Δ .Καπετσώνη- Ι.Κατρά -Α.Μπλάτσιου- Ι.Οικονομόπουλου-Κ.Παπαευαγγέλου
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -Ερμηνευτική, Νομολογιακή Ανάλυση κατ' άρθρο, ΤΟΜΟΙ : Α , Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και τροποποιήσεις
Βασ. Βαθρακοκοίλη
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και Εισαγωγικός Νόμος
Φαλτσή-Νίκα, 1994
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Διαρκής κατ' άρθρο νομολογία, 9 τόμοι
Δ. Παπαδόπουλου
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο - Γενικό μέρος
Κ.Δ.Κεραμεύς
Εγχειρίδιο της Πολιτικής Δικονομίας, Τόμος Α'
Βασ.Οικονομίδου-Μιχ.Λιβαδά
Εγχειρίδιο της Πολιτικής Δικονομίας, Τόμος Β'
Βασ.Οικονομίδου-Μιχ.Λιβαδά
Εγχειρίδιο της Πολιτικής Δικονομίας, Τόμος Γ'
Βασ.Οικονομίδου-Μιχ.Λιβαδά
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
Κ.Δ.Κεραμεύς
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ι. Αποστολόπουλου
Η Πολιτική Δίκη και ο σκοπός της
Δ. Γιακουμή
Οι ουσιαστικές συνέπειες ανακλήσεως της αγωγής
Κων. Μπότσαρη
Η αόριστη αγωγή και οι δυνατότητες θεραπείας της
Καλλιόπης Μακρίδου
Το έννομο συμφέρον
Νικ. Νίκα
Η επικουρικότητα στην πολιτική δίκη
Π. Αρβανιτάκη
Η καταχρηστική άσκησις δικαιώματος εν τω Α.Δ.Δ., τεύχος Α'
Ν. Κλαμάρη
Η καταχρηστική άσκησις δικαιώματος εν τω Α.Δ.Δ., τεύχος Β'
Ν. Κλαμάρη
Οι ενστάσεις του Αστικού Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας, τεύχος Α'
Νικ. Τσάκου
Οι ενστάσεις του Αστικού Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας, τεύχος Β'
Νικ. Τσάκου
Οι ενστάσεις του Αστικού Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας, τεύχος Γ'
Νικ. Τσάκου
Οι ενστάσεις στην Πολιτικής Δίκη
Ενωση Ελλήνων Δικονομολόγων
Η αναγνωριστική αγωγή
Γεωργ. Μητσόπουλου
Η προσεπίκληση
Στεφ. πανταζόπουλου
Επιτομή Αστικού Δικονομικού Δικαίου, Α' ημίτ
Γ. Ράμμου-Ν. Κλαμάρη
Επιτομή Αστικού Δικονομικού Δικαίου, Β' ημίτ
Γ. Ράμμου-Ν. Κλαμαρή
Η Δικονομική Εννομη Τάξη-Μελέτες Πολιτικής και Διοικητικής Δικονομίας
Γεσιου-Φάλτση
ΚΠολΔ
Δερνιτσιώτης, 1994
ΚΠολΔ
1993
Οι νέες τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ μετά τον 2915/2001
Αθήνα, 2002
Η έφεση
Σαμουήλ, 2003
Η νέα διαδικασία του ΚΠολΔ στον α’ και β’ βαθμό
Φαλτσή, Απαλλαγάκη, 2004
Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας επί διαφορών από σύμβαση και από αδικοπραξία (Αρθρο 5 σημ. 1 και σημ. 3 του Κονονισμού 44/2001)
Ευαγγ.Βασιλάκης, 2004
Η σιωπηρή αποδοχή των δικαστικών αποφάσεων κατά τον ΚΠολΔ
Κ.Μακρίδου, 2004
Οι διάδικοι στην Πολιτική και Διοικητική Δίκη
Αρβανιτάκης, 2005
Η επίδειξη εγγράφων στην Πολιτική Δίκη
Νικολέττα Παϊσίδου, εκδ. 2006
ΚΠολΔ Οι τροποποιήσεις των ετών 2002-2005 - Νομολογία και Βιβλιογραφία
Βαθρακοκοίλη, 2006
Η Ανταγωγή
Διαμαντόπουλος, 2003
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ