Βιβλιοθήκη Συλλόγου
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Κωδικοποίηση Διοικητικής Δικονομίας
Αθ.Καραμιχαλέλη
Κωδικοποίηση Διοικητικής Δικονομίας
Γιάννη Κατρά
Κώδικας Φορολογικής και Διοικητικής Δικονομίας
-
Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Π. Δαγτόγλου
Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Βασ. Σκουρή
Νομοθεσία περί Συμβουλίου Επικρατείας
Βασ.Αραβαντίνου
Παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου
Β.Παπαχρήστου
Παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου - Ν.Π.Δ.Δ.
Βασ. Παπαχρήστου, 1993
Αι συνέπειαι της ακυρώσεως διοικητικής πράξεως
Δημ. Κοντόγιωργα-Θεοχαρόπουλου
Αι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων αι υποκείμεναιεις αναίρεσιν ενώπιον του Σ.τ.Ε.
Πελ. Γέσιου-Φαλτσή
Το δικαίωμα της ακροάσεως στη Διοικητική Διαδικασία
Πάνου Λαζαράτου
Η Διοικητική Εκτέλεση
Β.Παπαχρήστου, 1984
Η Διοικητική Εκτέλεση
Β.Παπαχρήστου, 1992
Αναστολή εκτελέσεως των διοικητικών πράξεων
Β.Σκουρή
Διοικητική εκτέλεση, τόμος Α'
Ι.Μπρίνια
Η προσωπική κράτηση για χρέη προς το Δημόσιο-ΙΚΑ-ΝΠΔΔ
Βασ. Παπαχρήστου
Η αγωγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηριών Νικ. Σοϊλεντάκη
Νομ. Βιβλ. 1998
Οι ανακοπές του Κ.Ε.Δ.Ε.
Ν. Χατζητζανής 1998
Διοικητική Δικονομία
σχολιασμ.- Νικ.Σταυριανίδης 1998
Διοικητική Δίκη - Διοικητική Εκτέλεση
Βασ. Νομική Βιβλιοθήκη Βασ. Οικονοπούλου, 1999
Αίτηση ακυρώσεως
Βασ. Οικονομοπούλου, Νομική Βιβλιοθήκη, 1998
Διοικητική Δικονομία
Νομ.Βιβλιοθ., 1999
Η προσωπική κράτηση για χρέη στο Δημόσιο, μετά τον νέο Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999)
Ευτύχης Χρύσου-Σάκκουλας, 2000
Άμυνα οφειλετη στη Διοικητική Εκτέλεση
Λαζου, 1996
Προσωπική Δικαστική Προστασία στις Διοικητικές Διαφορές
Σάκκουλας, 2001
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
Μωυσιδης, Σάκκουλας, 2001
Η Αγωγή στη διοικητική δικονομία
Νικ. Π. Σοϊλεντάκης, εκδ.2004
Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Δεληκωστόπουλος, 2008
Νέα αποδεικτικά στοιχεία προς απόδειξη παλιών πραγματικών ισχυρισμών
Κ.Γιαννόπουλος, Νομική Βιβλιοθήκη
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
3-12-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 30.11.2022
25-11-2022
ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 02.12.2022, 19:30, ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ
23-11-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 20.11.2022
23-11-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 29-11-2022
23-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
22-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
22-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022
22-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022