Ανακοινώσεις ΤΥΔΕ
   Σελίδες:   1 2

5-1-2011
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ Ή ΜΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Κ.Λ.Π.

   Σύμφωνα με το υπ´ αριθμ. πρωτ. 158472/25738/1/30-12-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών του Τ.Υ.Δ.Ε. (Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών), που κοινοποιήθηκε σε όλους τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων και με θέμα "αναγγελία εισαγωγής σε συμβεβλημένα ή μη Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές κ.λ.π.", καθορίζονται τα παρακάτω:
   Γνωστοποιείται στα μέλη του Συλλόγου ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, η αναγγελία εισαγωγής σε κρατικά Νοσοκομεία ή σε Ιδιωτικές Κλινικές κ.λ.π. συμβεβλημένες ή μη με το Ε.Τ.Α.Α., πρέπει να γίνονται στον Τομέα με φαξ (210-8814398), είτε από τον ίδιο των ασφαλισμένο είτε από την Γραμματεία του Νοσοκομείου ή της Κλινικής, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών ώστε να προαγματοποιηθεί έλεγχος από τους ελεγκτές Ιατρούς του Ε.Τ.Α.Α.
   Στην περίπτωση που δεν γίνει αναγγελία εισαγωγής ο Τομέας δεν θα καταβάλλει καμία δαπάνη για την νοσηλεία ούτε στον ασφαλισμένο ούτε και στο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική κ.λ.π.
   Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο Ιατρού του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής, το οποίο βεβαιώνει την ανάγκη εισαγωγής σε αυτό.
 


4-3-2010
ΟΞΥΤΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

22-2-2010
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ Τ.Υ.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α.

19-10-2009
ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009

20-8-2009
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ

13-8-2009
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

17-5-2009
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Τ.Υ.Δ.Ε. - Ε.Τ.Α.Α.
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
29-10-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ
29-10-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
26-10-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
26-10-2020
ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
13-10-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
9-10-2020
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
9-10-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ
7-10-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ