Ανακοινώσεις ΤΥΔΕ
   Σελίδες:   1 2

5-1-2011
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ Ή ΜΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Κ.Λ.Π.

   Σύμφωνα με το υπ´ αριθμ. πρωτ. 158472/25738/1/30-12-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Παροχών του Τ.Υ.Δ.Ε. (Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών), που κοινοποιήθηκε σε όλους τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων και με θέμα "αναγγελία εισαγωγής σε συμβεβλημένα ή μη Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές κ.λ.π.", καθορίζονται τα παρακάτω:
   Γνωστοποιείται στα μέλη του Συλλόγου ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, η αναγγελία εισαγωγής σε κρατικά Νοσοκομεία ή σε Ιδιωτικές Κλινικές κ.λ.π. συμβεβλημένες ή μη με το Ε.Τ.Α.Α., πρέπει να γίνονται στον Τομέα με φαξ (210-8814398), είτε από τον ίδιο των ασφαλισμένο είτε από την Γραμματεία του Νοσοκομείου ή της Κλινικής, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών ώστε να προαγματοποιηθεί έλεγχος από τους ελεγκτές Ιατρούς του Ε.Τ.Α.Α.
   Στην περίπτωση που δεν γίνει αναγγελία εισαγωγής ο Τομέας δεν θα καταβάλλει καμία δαπάνη για την νοσηλεία ούτε στον ασφαλισμένο ούτε και στο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική κ.λ.π.
   Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο Ιατρού του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής, το οποίο βεβαιώνει την ανάγκη εισαγωγής σε αυτό.
 


4-3-2010
ΟΞΥΤΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

22-2-2010
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ Τ.Υ.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α.

19-10-2009
ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009

20-8-2009
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ

13-8-2009
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

17-5-2009
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Τ.Υ.Δ.Ε. - Ε.Τ.Α.Α.
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-3-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-03-2020
23-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-03-2020
23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020
23-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020) ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-3-2020
ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
20-3-2020
ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
19-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
18-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ