Ανακοινώσεις ΛΕΔΕ
   Σελίδες:   1 2

29-6-2009
ΑΠΟΦΑΣΗ Λ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙ ΕΝΣΗΜΩΝ Τ.Υ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ

   Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την 34/30-5-2009 συνεδρίασή της, έλαβε την εξής απόφαση: 
   Την από 1-1-2010 κατάργηση των πόρων του Λ.Ε.Δ.Ε. ποσοστού 25% και 10% επί της ονομαστικής αξίας των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε. και την  από 1-1-2010 αναπλήρωση των καταργούμενων πόρων ποσοστού 25% και 10% επί της ονομαστικής αξίας των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε., με την θέσπιση χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
   Οι Δικηγόροι - μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που συμπλήρωσαν 5ετία από την ημερομηνία ορκομωσίας τους στο πρώτο λειτούργημά τους, από 1-1-2010 θα καταβάλλουν ως χρηματική ειδική μηνιαία συνδρομή το μηνιαίο ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ.
   Οι Δικηγόροι - μέλη που δεν συμπλήρωσαν την ως άνω 5ετία (ακριβώς μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης), από 1-1-2010 θα καταβάλλουν το 50/100 της χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής, δηλαδή το μηνιαίο ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ.
   Για τους Δικηγόρους ο νέος αυτός πόρος εισπράττεται από τους Δικηγορικούς Συλλόγους που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. και κατά την διαδικασία που ορίζεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Καταστατικού για την μηνιαία τακτική εισφορά.
   Οι Σύλλογοι δικαιωματικά παρακρατούν από τα μέλη τους τα ανάλογα χρηματικά ποσά από τα Ταμεία Συνεργασίας ή από Διανεμητικούς Λογαριασμούς, Προεισπράξεις Αμοιβών ή από κάθε είδους εισπράξεις που παοφασίζουν αυτοί για τα μέλη τους και ο πόρος αυτός αποδίδεται από τους Δικηγορικούς Συλλόγους στον Λ.Ε.Δ.Ε., σε τρεις ισόποσες τετραμηνιαίες δόσεις και κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Απριλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
   Στην περίπτωση που τα ποσά της χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής, δεν παρακρατηθούν και αποδοθούν στο Λ.Ε.Δ.Ε. από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, υπόλογοι για την καταβολή απευθείας στον Λ.Ε.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά οι υπόχρεοι δικηγόροι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.
   Από το σύνολο των εσόδων της χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής, που αφορά μόνο τους Δικηγόρους, ποσοστό μεν 5/7 περιέρχεται γενικά στα έσοδα του Λ.Ε.Δ.Ε., ποσοστό δε 2/7 με τις αποδόσεις αυτού, περιλαμβάνεται στο ειδικό λογιστικό λογαριασμό του προϋπολογισμού και Ισολογισμού-Απολογισμού του Λ.Ε.Δ.Ε. και διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση των μελών του άρθρου 21 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. Ο πόρος αυτός της χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε.

Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
8-12-2023
Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας και πορεία ενάντια στο φορολογικό
6-12-2023
ΚΑΛΕΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
6-12-2023
Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών ενάντια στα φορολογικά μέτρα
4-12-2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
4-12-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023
4-12-2023
ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ
4-12-2023
ΟΧΙ στην στοχοποίηση, ΟΧΙ στον αφανισμό ελεύθερων επαγγελματιών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων
4-12-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 01-07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024