Ανακοινώσεις ΛΕΔΕ
   Σελίδες:   1 2

29-6-2009
ΑΠΟΦΑΣΗ Λ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙ ΕΝΣΗΜΩΝ Τ.Υ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ

   Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την 34/30-5-2009 συνεδρίασή της, έλαβε την εξής απόφαση: 
   Την από 1-1-2010 κατάργηση των πόρων του Λ.Ε.Δ.Ε. ποσοστού 25% και 10% επί της ονομαστικής αξίας των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε. και την  από 1-1-2010 αναπλήρωση των καταργούμενων πόρων ποσοστού 25% και 10% επί της ονομαστικής αξίας των ενσήμων του Τ.Υ.Δ.Ε., με την θέσπιση χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
   Οι Δικηγόροι - μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που συμπλήρωσαν 5ετία από την ημερομηνία ορκομωσίας τους στο πρώτο λειτούργημά τους, από 1-1-2010 θα καταβάλλουν ως χρηματική ειδική μηνιαία συνδρομή το μηνιαίο ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ.
   Οι Δικηγόροι - μέλη που δεν συμπλήρωσαν την ως άνω 5ετία (ακριβώς μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης), από 1-1-2010 θα καταβάλλουν το 50/100 της χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής, δηλαδή το μηνιαίο ποσό των δέκα πέντε (15,00) ευρώ.
   Για τους Δικηγόρους ο νέος αυτός πόρος εισπράττεται από τους Δικηγορικούς Συλλόγους που συμμετέχουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. και κατά την διαδικασία που ορίζεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Καταστατικού για την μηνιαία τακτική εισφορά.
   Οι Σύλλογοι δικαιωματικά παρακρατούν από τα μέλη τους τα ανάλογα χρηματικά ποσά από τα Ταμεία Συνεργασίας ή από Διανεμητικούς Λογαριασμούς, Προεισπράξεις Αμοιβών ή από κάθε είδους εισπράξεις που παοφασίζουν αυτοί για τα μέλη τους και ο πόρος αυτός αποδίδεται από τους Δικηγορικούς Συλλόγους στον Λ.Ε.Δ.Ε., σε τρεις ισόποσες τετραμηνιαίες δόσεις και κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Απριλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
   Στην περίπτωση που τα ποσά της χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής, δεν παρακρατηθούν και αποδοθούν στο Λ.Ε.Δ.Ε. από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, υπόλογοι για την καταβολή απευθείας στον Λ.Ε.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά οι υπόχρεοι δικηγόροι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.
   Από το σύνολο των εσόδων της χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής, που αφορά μόνο τους Δικηγόρους, ποσοστό μεν 5/7 περιέρχεται γενικά στα έσοδα του Λ.Ε.Δ.Ε., ποσοστό δε 2/7 με τις αποδόσεις αυτού, περιλαμβάνεται στο ειδικό λογιστικό λογαριασμό του προϋπολογισμού και Ισολογισμού-Απολογισμού του Λ.Ε.Δ.Ε. και διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση των μελών του άρθρου 21 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. Ο πόρος αυτός της χρηματικής ειδικής μηνιαίας συνδρομής αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε., μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε.

Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
1-7-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1-7-2022
Συζήτηση υποθέσεων για την εγγραφή συναινετικής προσημείωσης ή ανάκλησης συναινετικής προσημείωσης
30-6-2022
Κλειστά τα γραφεία των μελών του ΔΣΓ κατά τις απογευματινές ώρες από 11-07-2022 έως 26-08-2022
30-6-2022
Συνέχιση στοχευμένης αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από Ποινικές Υποθέσεις του Άρθρου 187 ΠΚ από 01-07-2022 μέχρι και 31-07-2022
30-6-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
28-6-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 30-06-2022
28-6-2022
Δικαστική δικαίωση του δικηγορικού σώματος και των ενώσεων καταναλωτών από τον Άρειο Πάγο για τη ρήτρα αναπροσαρμογής
28-6-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 27.06.2022