Ιστορικό του Συλλόγου
Ιστορικό Ίδρυσης

Ο «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» ιδρύθηκε το έτος 1985, με σχετικό Νόμο, λόγω ίδρυσης-σύστασης του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών και είναι ένας από τους 5 νεότερους σε ηλικία Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας (μαζί με τους συλλόγους Αιγίου, Ορεστιάδας, Νάξου και Κιλκίς). Η ακριβής ημερομηνίας γέννησης (ίδρυσής) του είναι η 24η Μαϊου του 1985. Μέχρι τότε, οι δικηγόροι των Γιαννιτσών, ανήκαν στον «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΔΕΣΣΑΣ», αφού τα Γιαννιτσά υπάγονταν στο Πρωτοδικείο Έδεσσας.

Οι πρώτοι δικηγόροι των νεοελληνικών Γιαννιτσών ανήκαν αρχικά στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας, αφού εδαφικά (κατά τοπική αρμοδιότητα) τα Γιαννιτσά και το Ειρηνοδικείο τους υπάγονταν δικαστικά στο Πρωτοδικείο Βέροιας. Οι χρονιές σταθμοί για τους δικηγόρους των Γιαννιτσών ήταν το 1968 και το 1985. Έτσι το 1968 λόγω απόσπασης του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών από το Πρωτοδικείο Βέροιας και υπαγωγής του στο Πρωτοδικείο Έδεσσας οι δικηγόροι των Γιαννιτσών, μετατέθηκαν από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Βέροιας, σε αυτόν της Έδεσσας, όπου και παρέμειναν ως μέλη έως και το 1985, οπότε ιδρύθηκαν το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών. Έτσι το 1985 όλοι οι τότε δικηγόροι των Γιαννιτσών (συνολικά 31) μετατέθηκαν κατόπιν αίτησής τους και εγγράφηκαν στον νεοϊδρυθέντα ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.

Το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών συστάθηκε με την διάταξη του άρθρου 1 του Νόμου 1487/1984 που προέβλεπε σχετικά: «1.Συνιστώνται: … β)Πρωτοδικείο Γιαννιτσών στην περιφέρεια του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα τα Γιαννιτσά και με δικαιοδοσία την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών, που αποσπάται από την περιφέρεια του Πρωτοδικείου Έδεσσας». Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 54055/27/31.5.1985 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η 24-5-1985 οπότε και ξεκίνησε την λειτουργία του.

Το πρώτο δικόγραφο (αγωγή) κατατέθηκε στο νεοϊδρυθέν Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, την 28-5-1985, από τον δικηγόρο Βασίλειο Μαυρόπουλο και ήταν αγωγή οικογενειακών διαφορών-διαζυγίου (αριθμός έκθεσης κατάθεσης: 1/28-5-1985), για την οποία δικάσιμος συζήτησης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών ορίσθηκε η 17-9-1985.

Η Απόφαση Σύστασης του Συλλόγου και το πρώτο προσωρινό Δ.Σ.

Η σύσταση του «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» αποφασίσθηκε με το άρθρο 3 του Νόμου 1487/1984 με τίτλο «Σύσταση Πρωτοδικείων και δικηγορικών συλλόγων, αύξηση του αριθμού των συμβολαιογράφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 166/1984).

Σύμφωνα λοιπόν με την διάταξη του ανωτέρω άρθρου 3 του Ν. 1487/1984 ορίζονταν τα εξής: «1.Συνιστώνται στην έδρα του πρωτοδικείου Ορεστιάδας και Γιαννιτσών δικηγορικοί σύλλογοι με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Ορεστιάδας» και «Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών», μέλη των οποίων θα είναι οι διορισμένοι στα ομώνυμα πρωτοδικεία δικηγόροι».

Η πρώτη προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου διορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 54055/27-31.5.1985 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και την αποτελούσαν οι δικηγόροι: 1)Αχτσιόγλου Θεμιστοκλής, 2)Μαυρόπουλος Βασίλειος, 3)Παπαδόπουλος Γεώργιος, 4)Τερζούδης Παναγιώτης και 5)Χατζημιχαηλίδης Χρήστος.

Η παραπάνω υπουργική απόφαση είχε τίτλο: «Ορισμός ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών και συγκρότηση επιτροπής για την άσκηση της προσωρινής διοίκησης του Δ.Σ. αυτού» και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β’ υπ’ αριθμ. 359/1985. Το περιεχόμενο της ιστορικής αυτής απόφασης είχε ως εξής: «1.Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών την 24-5-1985. 2.Συγκροτούμε πενταμελή επιτροπή για την άσκηση προσωρινής διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών μέχρις της αναλήψεως καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αναδειχθεί με την διεξαγωγή αρχαιρεσιών, που θα προκηρυχθεί με άλλη απόφασή μας. Η προσωρινή διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, θα αποτελείται από τους κάτωθι δικηγόρους Εδέσσης που έχουν γραφείο στα Γιαννιτσά: Θεμιστοκλή Αχτσιόγλου, Βασίλειο Μαυρόπουλο, Γεώργιο Παπαδόπουλο, Τερζούδη Παναγιώτη, Χρίστο Χατζημιχαηλίδη».

Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
27-7-2021
ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 29-7-2021
27-7-2021
55/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
27-7-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 26-7-2021 ΕΩΣ 2-8-2021
27-7-2021
61/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
25-7-2021
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Υποβολή αιτήσεων δικηγόρων στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης του ΕΦΚΑ για την απονομή συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ
25-7-2021
Σημαντικές διατάξεις δικηγορικού ενδιαφέροντος στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις»
24-7-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 26-7-2021 ΕΩΣ 2-8-2021
23-7-2021
ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣΓ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟ 26-07-2021 ΕΩΣ 29-08-2021