Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

30-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1-12/04/2020
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                          30-3-2020

Αρ.Πράξης: 20   /2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Ευλαλία Λιούμπα

Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του «Κώδικα Περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύουν σήμερα, καθορίζουμε την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για το χρονικό διάστημα από 1 έως 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, ως ακολούθως:

Α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ)

1-4-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ -ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
1-4-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΕΙΡ - ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
2-4-2020 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ                   ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
2-4-2020 - ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
3,4,5-4-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
6-4-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΓΟΓΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
6-4-2020- ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
7-4-2020 ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ. : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
7-4-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ –ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
8-4-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ- ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ
9-4-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
10-4-2020 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
11,12-4-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Ευλαλία Λιούμπα

23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020

26-2-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

24-2-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

29-1-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

27-1-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

30-12-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

30-12-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

13-12-2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

29-11-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
8-4-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
7-4-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
7-4-2020
ΑΙΤΗΜΑ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
6-4-2020
ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣΓ
6-4-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΑΧΔΙΚ
4-4-2020
ΔΩΡΕΑ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ 1272,00 ΕΥΡΩ
4-4-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ e-justice
4-4-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ