Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

30-10-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


                                          ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
                                         Από 1-11-2013  έως  30-11-2013

  1  από     1-11-2013   έως      3-11-2013   Ηλίας Παπαδόπουλος
  2. από     4-11-2013   έως    10-11-2013   Χρυσούλα Γκολέμη
  3. από   11-11-2013   έως    17-11-2013   Κυριακή Πατρίκου
  4. από   18-11-2013   έως    24-11-2013   Ηλίας Παπαδόπουλος
  5. από   25-11-2013   έως    30-11-2013   Χρυσούλα Γκολέμη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ  στην εβδομάδα του   που είναι  ο καθένας υπηρεσία
Οι  έρευνες στην εβδομάδα  του καθενός και σε περίπτωση κωλύματος ο  επόμενος.

Πολιτικές  έδρες  

   1-11-2013      Η.  Παπαδόπουλος
   8-11-2013      Χ.  Γκολέμη           (Πολιτικές Κρύας Βρύσης),
                                                 (Έδρα Εκουσίας),  (Δημοσίευση Διαθηκών)
   15-11-2013     Κ.  Πατρίκου    
   29-11-2013     Η.  Παπαδόπουλος   - Κ.  Πατρίκου -  Χ.  Γκολέμη           

Πταίσματα  

13-11-2013   Η. Παπαδόπουλος
20-11-2013   Κ. Πατρίκου

Ασφαλιστικά Μέτρα
Ο καθένας στην εβδομάδα του.     
                                                         
                                       
Τριμελή
  6-11-2013   Χ. Γκολέμη
13-11-2013   Κ. Πατρίκου
20-11-2013   Η. Παπαδόπουλος
27-11-2013   Χ. Γκολέμη
 
 Γιαννιτσά    24-10-2013
                                                        
          Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών   


1-10-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

1-10-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

17-9-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

12-9-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

28-6-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 1-7-2013 ΕΩΣ 15-9-2013

28-6-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (ΑΠΟ 1-7-2013 ΕΩΣ 15-9-2013)

4-6-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

4-6-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

13-5-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2013
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
24-5-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022
24-5-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
19-5-2022
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18.05.2022
19-5-2022
Αίτημα αναστολής υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο
12-5-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
11-5-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 09.05.2022
6-5-2022
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΑΠΟ 09.05.2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 11.05.2022)
3-5-2022
ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡ. 187 ΠΚ ΑΠΟ 04.05.2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 15.05.2022