Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

31-10-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

ΠΕΜΠΤΗ 1-11-2012
ΕΝΑΡΞΗ Μ.Ο.Δ.: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Τσερούλη - Λιούμπα  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Τσερούλη - Λιούμπα  ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΚΑΙ 3-11-2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Μάντζου

ΔΕΥΤΕΡΑ 5-11-2012
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σωτηροπούλου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Σαραντίδου

ΤΡΙΤΗ 6-11-2012  
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ: Όλοι οι δικαστές
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρο) - Λιούμπα - Λυμπεροπούλου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα

ΤΕΤΑΡΤΗ 7-11-2012
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Σωτηροπούλου - Σαραντίδου (αναπλ.: Τσερούλη)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Η ανωτέρω σύνθεση
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)

ΠΕΜΠΤΗ 8-11-2012
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λυμπεροπούλου  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα - Λυμπεροπούλου - Σαραντίδου  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-11-2012 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-11-2012  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λιούμπα - Σαραντίδου

ΔΕΥΤΕΡΑ 12-11-2012
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Τσερούλη
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λυμπεροπούλου - Πατρίκου  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη

ΤΡΙΤΗ 13-11-2012
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λυμπεροπούλου  

ΤΕΤΑΡΤΗ 14-11-2012
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ: Σωτηροπούλου - Λιούμπα - Λυμπεροπούλου (αναπληρωτής: Τσερούλη)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λιούμπα
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Η ανωτέρω σύνθεση

ΠΕΜΠΤΗ 15-11-2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λιούμπα - Πατρίκου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-11-2012 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-11-2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λυμπεροπούλου  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λυμπεροπούλου - Πατρίκου

ΔΕΥΤΕΡΑ 19-11-2012
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ: Λιούμπα  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λιούμπα   
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Μάντζου   

ΤΡΙΤΗ 20-11-2012
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ: Όλοι οι δικαστές
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Τσερούλη - Σωτηροπούλου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη

ΤΕΤΑΡΤΗ 21-11-2012
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ: Τσερούλη - Λιούμπα - Λυμπεροπούλου (αναπληρωτής: Σωτηροπούλου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λιούμπα  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Η ανωτέρω σύνθεση  

ΠΕΜΠΤΗ 22-11-2012
Μ.Ο.Δ.: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-11-2012 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-11-2012   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ `- ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα - Λυμπεροπούλου - Μάντζου  

ΔΕΥΤΕΡΑ 26-11-2012
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ: Λυμπεροπούλου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λυμπεροπούλου  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λυμπεροπούλου - Μάντζου  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα

ΤΡΙΤΗ 27-11-2012
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Τσερούλη - Λιούμπα  ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη   

ΤΕΤΑΡΤΗ 28-11-2012
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Σωτηροπούλου - Λιούμπα (αναπληρωτής: Τσερούλη)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σωτηροπούλου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Σωτηροπούλου - Λιούμπα
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα

ΠΕΜΠΤΗ 29-11-2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Πατρίκου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-11-2012  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης   

ΣΑΒΒΑΤΟ 1-12-2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης   

   Οι ανακλήσεις - τροποποιήσεις προσημειώσεων θα δικάζονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τον εκάστοτε Πρόεδρο υπηρεσίας στις 12.00.
   Οι διαθήκες (πλην των δημοσίων) θα δημοσιεύονται την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα από το εκάστοτε αριστερό μέλος της συνθέσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.
   Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Γιαννιτσά 31.10.2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 


29-10-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1-10-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

28-9-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

10-9-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 17-9-2012 ΜΕΧΡΙ 30-9-2012

30-6-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

27-6-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

1-6-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

29-5-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

2-5-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-11-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1-23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
26-11-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
25-11-2021
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄εξεταστικής περιόδου 2021
23-11-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 25-11-2021
23-11-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
21-11-2021
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣΓ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΘΩΜΑ ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΥ
20-11-2021
ΚΥΑ 72486/2021 - ΦΕΚ 5401/Β/20.11.2021
19-11-2021
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ