Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2-6-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
            ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
                                              
                              Αριθμός πράξης:     52 / 2014

         Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Οργανισμού Δικαστηρίων, καθορίζουμε  την υπηρεσία των δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για το διάστημα από 2-6-2014 μέχρι και  30-6-2014, ως ακολούθως:

               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ   ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
 
ΔΕΥΤΕΡΑ  2-6-14
Έναρξη ΜΟΔ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)-Λυμπεροπούλου-Νακοπούλου.
Αυτόφωρα Τριμελούς:  Καραγιάννη(Πρόεδρος)-Λυμπεροπούλου-Νακοπούλου. 
Μονομελές Πλημ/κείο: Λυμπεροπούλου
Πρόεδρος υπηρεσίας:  Πρόεδρος.

ΤΡΙΤΗ 3-6-14
Αυτόφωρα Τριμελούς:Λιούμπα-Νακοπούλου-Πατρίκου.
Αυτόφωρα Μονομελούς-  Πρόεδρος Υπηρεσίας: Νακοπούλου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-14
Τριμελές Πλημ/κείο: Λιούμπα-Νακοπούλου-Πατρίκου (αναπλ:Λυμπεροπούλου).    
Αυτόφωρα Μονομελούς: & Πρόεδρος υπηρεσίας: Νακοπούλου

ΠΕΜΠΤΗ 5-6-14
ΜΟΔ:  Καραγιάννη(Πρόεδρος)-Λιούμπα-Λυμπεροπούλου.
Αυτόφωρα Τριμελούς: Πρόεδρος-Λιούμπα-Λυμπεροπούλου       
Αυτόφωρα Μονομελούς:Λυμπεροπούλου       
Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραγιάννη (Πρόεδρος ).

Παρασκευή και  Σάββατο  6,7-6-14
Αυτόφωρα Τριμελούς: Λιούμπα-Νακοπούλου-Πατρίκου.
Αυτόφωρα Μονομελούς και  Πρόεδρος Υπηρεσίας:
Παρασκευή: Νακοπούλου.
Σάββατο:Λιούμπα

ΔΕΥΤΕΡΑ  9-6-14  ΑΡΓΙΑ
 Αυτόφωρα Τριμελούς :Καραγιάννη( Πρόεδρος)-Λυμπεροπούλου-Νακοπούλου.
Αυτόφωρα  Μονομελούς:Λυμπεροπούλου.
Πρόεδρος υπηρεσίας : Πρόεδρος

ΤΡΙΤΗ  10-6-14
Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραγιάννη ( Πρόεδρος) - Λυμπεροπούλου - Νακοπούλου.  
Πολυμελές-Πολιτικές: Όλοι οι δικαστές
Αυτόφωρα  Μονομελούς:Λυμπεροπούλου.
Πρόεδρος υπηρεσίας : Πρόεδρος

ΤΕΤΑΡΤΗ  11-6-14
Τριμελές Πλημ/κείο:Καραγιάννη-Λυμπεροπούλου-Νακοπούλου.   
Αυτόφωρα Μονομελούς: Λυμπεροπούλου
Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραγιάννη.

ΠΕΜΠΤΗ 12-6-14
Αυτόφωρα Τριμελούς: Λούμπα-Νακοπούλου-Γκολέμη   
Αυτόφωρα Μονομελούς & Πρόεδρος  Υπηρεσίας:Λιούμπα

Παρασκευή και  Σάββατο  13,14-6-14
Αυτόφωρα Τριμελούς: Λυμπεροπούλου-Νακοπούλου-Γκολέμη 
 Αυτόφωρα Μονομελούς και  Πρόεδρος Υπηρεσίας:
Παρασκευή: Λυμπεροπούλου.
Σάββατο: Νακοπούλου.

ΔΕΥΤΕΡΑ  16-6-14

Αυτόφωρα Τριμελούς:Λιούμπα-Νακοπούλου-Παπαδόπουλος. 
Μονομελές Πλημ/κείο & Πρόεδρος υπηρεσίας: Νακοπούλου.

ΤΡΙΤΗ 17-6-14
Μονομελές-Πολιτικές: Όλοι οι Δικαστές
Πρόεδρος υπηρεσίας: Καραγιάννη (Πρόεδρος).
Αυτόφωρα Μονομελούς:Λιούμπα 
Αυτόφωρα Τριμελούς: Καραγιάννη-Λιούμπα-Νακοπούλου.

ΤΕΤΑΡΤΗ  18-6-14

Τριμελές Πλημ/κείο: Λιούμπα - Νακοπούλου - Παπαδόπουλος  (Λυμπεροπούλου).   
Αυτόφωρα Μονομελούς: Νακοπούλου.
Πρόεδρος υπηρεσίας: Λιούμπα
 
ΠΕΜΠΤΗ 19-6-14
ΜΟΔ: Καραγιάννη-Λυμπεροπούλου-Νακοπούλου.
Αυτόφωρα Τριμελούς:  Καραγιάννη-Λυμπεροπούλου-Νακοπούλου
Αυτόφωρα Μονομελούς & Πρόεδρος Υπηρεσίας:Λυμπεροπούλου

Παρασκευή και  Σάββατο  20,21-6-14
Αυτόφωρα Τριμελούς: Λιούμπα-Λυμπεροπούλου-Παπαδόπουλος  
 Αυτόφωρα Μονομελούς και  Πρόεδρος Υπηρεσίας :
Παρασκευή:Λιούμπα 
Σάββατο:Λυμπεροπούλου.

ΔΕΥΤΕΡΑ  23-6-14
Αυτόφωρα Τριμελούς:Λιούμπα-Νακοπούλου-Πατρίκου. 
Μονομελές Πλημ/κείο & Πρόεδρος υπηρεσίας: Νακοπούλου.

ΤΡΙΤΗ 24-6-14
Αυτόφωρα Τριμελούς:Λιούμπα-Λυμπεροπούλου-Πατρίκου.
Αυτόφωρα Μονομελούς & Πρόεδρος υπηρεσίας:Λιούμπα
 
ΤΕΤΑΡΤΗ  25-6-14
Τριμελές  Πλημ/κείο: Λυμπεροπούλου - Νακοπούλου - Παπαδόπουλος (Λιούμπα).  
Αυτόφωρα Μονομελούς: Νακοπούλου.
Πρόεδρος υπηρεσίας: Λυμπεροπούλου. 

ΠΕΜΠΤΗ 26-6-14
Αυτόφωρα Τριμελούς: Λιούμπα-Νακοπούλου -Παπαδόπουλος       
Αυτόφωρα Μονομελούς & Πρόεδρος υπηρεσίας: Λιούμπα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27-6-14
Αυτόφωρα Τριμελούς:    Καραγιάννη-Λυμπεροπούλου-Παπαδόπουλος.
Μονομελές  Ανηλίκων: Καραγιάννη.
Αυτόφωρα Μονομελούς και  Πρόεδρος Υπηρεσίας: Καραγιάννη.

Σάββατο  28-6-14
Αυτόφωρα Τριμελούς: Αυτόφωρα Τριμελούς: Λυμπεροπούλου-Νακοπούλου-Γκολέμη. 
Αυτόφωρα Μονομελούς και  Πρόεδρος Υπηρεσίας: Λυμπεροπούλου

ΔΕΥΤΕΡΑ  30-6-14
Αυτόφωρα Τριμελούς: Λούμπα-Νακοπούλου-Γκολέμη   
Μονομελές Πλημ/κείο & Πρόεδρος υπηρεσίας: Λιούμπα.

    Η συμμετοχή των Δικαστών στις αρχαιρεσίες των σωματείων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο, σε περίπτωση κωλύματος προηγουμένως να μας ενημερώνετε.    
  Τα αυτόφωρα τις ημέρες που συνεδριάζει το  Τριμελές θα δικάζονται απ΄ αυτό.
          Γίνεται μνεία ότι η υπηρεσία υπόκειται σε αλλαγές, σύμφωνα με τις   ανάγκες της υπηρεσίας.

                                 28-5-2014
                                                  Η Πρόεδρος Πρωτοδικών


                                                         Σοφία Καραγιάννη


1-6-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

3-5-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2014

30-4-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2014

1-4-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

1-4-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

28-2-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

28-2-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

4-2-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

4-2-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-11-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1-23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
26-11-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
25-11-2021
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄εξεταστικής περιόδου 2021
23-11-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 25-11-2021
23-11-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
21-11-2021
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣΓ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΘΩΜΑ ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΥ
20-11-2021
ΚΥΑ 72486/2021 - ΦΕΚ 5401/Β/20.11.2021
19-11-2021
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ