Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1-3-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-3-2013
ΕΝΑΡΞΗ Μ.Ο.Δ.: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Τσερούλη - Σωτηροπούλου  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Τσερούλη - Σωτηροπούλου   

ΣΑΒΒΑΤΟ 2-3-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Σωτηροπούλου - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης  

ΔΕΥΤΕΡΑ 4-3-2013
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λιούμπα     
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης     

ΤΡΙΤΗ 5-3-2013
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λυμπεροπούλου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου     

ΤΕΤΑΡΤΗ 6-3-2013  
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Τσερούλη - Λυμπεροπούλου - Μάντζου (αναπλ.: Σωτηροπούλου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λυμπεροπούλου   

ΠΕΜΠΤΗ 7-3-2013
Μ.Ο.Δ. - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Τσερούλη - Λιούμπα  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-3-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λυμπεροπούλου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 9-2-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λυμπεροπούλου   
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης

ΔΕΥΤΕΡΑ 11-3-2013
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λυμπεροπούλου   
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης   

ΤΡΙΤΗ 12-3-2013
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Σωτηροπούλου - Λιούμπα  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα

ΤΕΤΑΡΤΗ 13-3-2013
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Σωτηροπούλου - Λιούμπα - Λυμπεροπούλου (αναπλ.: Τσερούλη)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λιούμπα   

ΠΕΜΠΤΗ 14-3-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Τσερούλη - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΚΑΙ 16-3-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα    
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης   

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-3-2013 (ΑΡΓΙΑ - ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λιούμπα     
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης    

ΤΡΙΤΗ 19-3-2013
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λυμπεροπούλου   
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λιούμπα - Λυμπεροπούλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-3-2013  
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Τσερούλη
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λιούμπα    

ΠΕΜΠΤΗ 21-3-2013
Μ.Ο.Δ. - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΚΑΙ 23-3-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου     
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης  

ΔΕΥΤΕΡΑ 25-3-2013 (ΑΡΓΙΑ)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σωτηροπούλου    
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Ειρηνοδίκης    

ΤΡΙΤΗ 26-3-2013
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λιούμπα - Λυμπεροπούλου     ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λυμπεροπούλου    

ΤΕΤΑΡΤΗ 27-3-2013
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λυμπεροπούλου (αναπλ.: Σωτηροπούλου)   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Σωτηροπούλου  

ΠΕΜΠΤΗ 28-3-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Τσερούλη - Λιούμπα - Ειρηνοδίκης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΚΑΙ 30-3-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη      
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τσερούλη - Σωτηροπούλου - Ειρηνοδίκης  

Οι ανακλήσεις-τροποποιήσεις προσημειώσεων θα δικάζονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τον εκάστοτε πρόεδρο υπηρεσίας στις 12.00.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 


1-3-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ 1-3-2013 ΕΩΣ 10-3-2013

6-2-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

1-2-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

10-1-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

8-1-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

27-12-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

3-12-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 3-12-2012 ΕΩΣ 19-12-2012

30-11-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

31-10-2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
6-3-2021
20/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
5-3-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 10-03-2021
5-3-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 08-03-2021
5-3-2021
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣΓ
5-3-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 04-03-2021
4-3-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 4-3-2021 ΕΩΣ 16-3-2021
2-3-2021
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
1-3-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 03-03-2021