Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

31-10-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      27-10-2016

                               
                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 106/ 2016

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ.

          Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Οργανισμού Δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εκδίδουμε την ανωτέρω πράξη με την υπηρεσία των Δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, για το χρονικό διάστημα από: 01-11-2016, μέχρι  και  30-11-2016, ως ακολούθως:
                             

                                              ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ                              ΣΥΝΘΕΣΗ                                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡ.
                                   
1-11-2016    ΤΡΙΤΗ     ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2-11-2016      ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
3-11-2016    ΠΕΜΠΤΗ    ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
4-11-2016    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ             ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
5-11-2016    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
6-11-2016    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
7-11-2016    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
8-11-2016    ΤΡΙΤΗ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
9-11-2016    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΛΑΦΑΡΑ
10-11-2016    ΠΕΜΠΤΗ            ΛΑΦΑΡΑ
11-11-2016    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
12-11-2016    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΛΑΦΑΡΑ
13-11-2016    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΛΑΦΑΡΑ
14-11-2016    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
15-11-2016    ΤΡΙΤΗ    ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ    ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
         
16-11-2016    ΤΕΤΑΡΤΗ     ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
17-11-2016      ΠΕΜΠΤΗ    ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
18-11-2016    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
19-11-2016    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
20-11-2016    ΚΥΡΙΑΚΗ
            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
21-11-2016    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ     ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
22-11-2016    ΤΡΙΤΗ    ΜΟΝΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
23-11-2016    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
24-11-2016    ΠΕΜΠΤΗ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ


25-11-2016    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
26-11-2016    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
27-11-2016    ΚΥΡΙΑΚΗ             ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
28-11-2016    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΛΑΦΑΡΑ
29-11-2016    ΤΡΙΤΗ            ΛΑΦΑΡΑ
         
30-11-2016    ΤΕΤΑΡΤΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ   ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ :

1-11-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
2-11-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
3-11-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
4-11-2016 έως 6-11-2016 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
7-11-2016 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
8-11-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΣΧΟΥ
9-11-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
10-11-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
11-11-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
12-11-2016 έως 13-11-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
14-10-2016 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
15-11-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
16-11-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
17-11-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΨΑΛΗΣ
18-11-2016 έως 20-11-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ

21-11-2016 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22-11-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
23-11-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24-11-2016 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
25-11-2016 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
26-11-2016 έως 27-11-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28-11-2016 έως 29-11-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
30-11-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ


-ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

-ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

-ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ.

-Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΚΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΙΣ ΜΗ  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

         
-ΟΙ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΩΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

-ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ με τη με αριθμό  105/2016 ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ.

-Οι ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016, ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ.-ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ,  ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00΄ π.μ. ΈΩΣ ώρα 13.00΄ μ.μ. ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΣΤΙΣ 10 και 24, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ
                   


Γιαννιτσά   27-10-2016
                                                                                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

                                                                

31-10-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

29-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

29-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

15-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

13-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

23-7-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (21.7.2016-30.8.2016)

25-6-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

25-6-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 1ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

7-6-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
31-3-2023
Συνέχιση της αναστολής της αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από υποθέσεις νομικής βοήθειας από 01-04-2023 έως και 31-05-2023
29-3-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 10-21.04.2023 - ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ
28-3-2023
Πρόσκληση υποβολής υπευθύνων δηλώσεων για την πληρωμή των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
27-3-2023
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών κατέθεσε Δήλωση Παράστασης προς Υποστήριξη της Κατηγορίας κατά την ανακριτική διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών
27-3-2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ομιλητών στις ημέρες σταδιοδρομίας σε σχολεία της ΔΔΕ Πέλλας
27-3-2023
ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 69 Ν. 5016/2023)
24-3-2023
Ηχηρή παρέμβαση της Ολομέλειας προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών
24-3-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023