Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

30-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1-12/04/2020
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                          30-3-2020

Αρ.Πράξης: 20   /2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Ευλαλία Λιούμπα

Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του «Κώδικα Περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύουν σήμερα, καθορίζουμε την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για το χρονικό διάστημα από 1 έως 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, ως ακολούθως:

Α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ)

1-4-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ -ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
1-4-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΕΙΡ - ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
2-4-2020 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ                   ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
2-4-2020 - ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
3,4,5-4-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
6-4-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΓΟΓΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
6-4-2020- ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
7-4-2020 ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ. : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
7-4-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ –ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
8-4-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ- ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ
9-4-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
10-4-2020 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
11,12-4-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Ευλαλία Λιούμπα

23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020

26-2-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

24-2-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

29-1-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

27-1-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

30-12-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

30-12-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

13-12-2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

29-11-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
13-7-2024
Νέα παράταση προθεσμίας – Διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
13-7-2024
Τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας
10-7-2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας
10-7-2024
Λειτουργία των γραφείων των μελών ΔΣΓ κατά τις απογευματινές ώρες από 15-07-2024 έως και 30-08-2024
10-7-2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 09-07-2024
6-7-2024
Παράταση προθεσμίας – Διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
5-7-2024
Μετάπτωση του ΟΠΣ Ολομέλειας στο G cloud (Παρασκευή 5/7 και ώρα 15:00 έως και Κυριακή 7/7/2024)
2-7-2024
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣΓ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 04.07.2024, ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ