Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3-11-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013  

ΔΕΥΤΕΡΑ 4-11-2013
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Νακοπούλου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Νακοπούλου - Γκολέμη

ΤΡΙΤΗ 5-11-2013  
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λυμπεροπούλου     
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Λυμπεροπούλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 6-11-2013  
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Σωτηροπούλου -Λιούμπα - Γκολέμη (αναπληρώτρια: Νακοπούλου)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λιούμπα
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου  

ΠΕΜΠΤΗ 7-11-2013  
Μ.Ο.Δ. - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Σωτηροπούλου - Λιούμπα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-11-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Νακοπούλου  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα - Νακοπούλου - Γκολέμη   

ΣΑΒΒΑΤΟ 9-11-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα    
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα - Νακοπούλου - Γκολέμη   

ΔΕΥΤΕΡΑ 11-11-2013
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου       
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λυμπεροπούλου - Πατρίκου       

ΤΡΙΤΗ 12-11-2013  
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Σωτηροπούλου - Νακοπούλου   

ΤΕΤΑΡΤΗ 13-11-2013  
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Νακοπούλου - Πατρίκου (αναπληρώτρια: Λυμπεροπούλου)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Νακοπούλου      

ΠΕΜΠΤΗ 14-11-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Λιούμπα - Νακοπούλου - Πατρίκου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-11-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα        
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Πατρίκου    

ΣΑΒΒΑΤΟ 16-11-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Πατρίκου         
ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λιούμπα        
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λιούμπα - Παπαδόπουλος       

ΤΡΙΤΗ 19-11-2013

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Νακοπούλου     
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Σωτηροπούλου - Νακοπούλου  

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-11-2013  
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Σωτηροπούλου - Νακοπούλου - Παπαδόπουλος (αναπληρώτρια: Λιούμπα)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σωτηροπούλου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Νακοπούλου  

ΠΕΜΠΤΗ 21-11-2013
Μ.Ο.Δ. - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Νακοπούλου (αναπληρώτρια: Λυμπεροπούλου)  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καραγιάννη (Πρόερδος)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-11-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Νακοπούλου
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Νακοπούλου - Παπαδόπουλος    

ΣΑΒΒΑΤΟ 23-11-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου    
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Νακοπούλου - Παπαδόπουλος    

ΔΕΥΤΕΡΑ 25-11-2013
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου         
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Λιούμπα - Γκολέμη         

ΤΡΙΤΗ 26-11-2013  
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Όλοι οι δικαστές
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη (Πρόεδρος)
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα   
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Λιούμπα - Λυμπεροπούλου    

ΤΕΤΑΡΤΗ 27-11-2013  
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Λιούμπα - Νακοπούλου - Γκολέμη (αναπληρώτρια: Σωτηροπούλου)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Λυμπεροπούλου

ΠΕΜΠΤΗ 28-11-2013
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σωτηροπούλου - Νακοπούλου - Γκολέμη  
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Νακοπούλου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σωτηροπούλου  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-11-2013
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - αναπληρώτρια: Σωτηροπούλου       
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη (Πρόεδρος) - Νακοπούλου - Γκολέμη    
ΣΑΒΒΑΤΟ 30-11-2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα       
ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Λιούμπα - Νακοπούλου - Γκολέμη        

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
 


30-10-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1-10-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

1-10-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

17-9-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

12-9-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

28-6-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 1-7-2013 ΕΩΣ 15-9-2013

28-6-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (ΑΠΟ 1-7-2013 ΕΩΣ 15-9-2013)

4-6-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

4-6-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
1-6-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 15-07-2020
1-6-2020
Ν. 4690/2020 - ΑΡΘΡΟ 73 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
1-6-2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 29-05-2020
1-6-2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
1-6-2020
Ν. 4690/2020-ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
29-5-2020
ΜΕΤΡΟ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
28-5-2020
ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
28-5-2020
Ν. 4689/2020-ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ & ΠΑΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ, ΚΛΠ