Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

5-1-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : 1/ 2018

          Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ.

Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Οργανισμού Δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εκδίδουμε την ανωτέρω πράξη με την υπηρεσία των Δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, για το χρονικό διάστημα από: 07-01-2018 έως 31-01-2018, ως ακολούθως:

                           ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ            ΣΥΝΘΕΣΗ                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡ.
07-01-2018    
ΚΥΡΙΑΚΗ
    

   

   
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

08-01-2018   
ΔΕΥΤΕΡΑ   
ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΔΙΚΕΙΟ   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΑΦΑΡΑ

ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ   
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
09-01-2018    ΤΡΙΤΗ

    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΔΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
10-01-2018    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΔΙΚΕΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
11-01-2018    ΠΕΜΠΤΗ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
12-01-2018    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
13-01-2018    ΣΑΒΒΑΤΟ       

    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
14-01-2018    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
15-01-2018    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΛΑΦΑΡΑ
16-01-2018    ΤΡΙΤΗ    ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ    ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
17-01-2018    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΔΙΚΕΙΟ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-
ΜΟΣΧΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
18-01-2018    ΠΕΜΠΤΗ    ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
19-01-2018    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       
    ΛΑΦΑΡΑ
20-01-2018    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
21-01-2018    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
22-01-2018    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ

23-01-2018    ΤΡΙΤΗ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΔΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΕΚΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
24-01-2018    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
25-01-2018    ΠΕΜΠΤΗ       
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
26-01-2018    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
27-01-2018    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
28-01-2018    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
29-01-2018   

ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

30-01-2018   
ΤΡΙΤΗ   
        ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
31-01-2018   
ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΔΙΚΕΙΟ    ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-
ΓΚΟΛΕΜΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΛΑΦΑΡΑΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ   ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ:

07-01-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
08-01-2018 ΚΑΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
09-01-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
10-01-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
11-01-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
12-01-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
13-01-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
14-01-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
15-01-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
16-01-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
17-01-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΜΟΣΧΟΥ
18-01-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
19-01-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
20-01-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
21-01-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
22-01-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
23-01-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24-01-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
25-01-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
26-01-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
27-01-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28-01-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
29-01-2018 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΚΟΛΕΜΗ
30-01-2018 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΚΟΛΕΜΗ
31-01-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ


-ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

-Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΚΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΙΣ ΜΗ  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

-Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ.

-ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

-ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΩΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

-ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ με τη με αριθμό 98/2017 ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ.


-Οι ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ για το χρονικό διάστημα από 07-01-2018 έως 31-01-2018 με αριθμό 98/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ.


-ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ,  ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00΄ π.μ. ΈΩΣ ΩΡΑ 13.00΄ μ.μ. ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018 στις 11 και 25, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ.

Γιαννιτσά  02-01-2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

 

29-12-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

19-12-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

30-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

30-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

30-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

28-10-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

28-10-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

28-9-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

28-9-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
11-4-2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 11.04.2024
11-4-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΑΣΧΑ 2024
9-4-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΣΧΑ 2024
5-4-2024
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ : ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
26-3-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
21-3-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
20-3-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ 2024
19-3-2024
Δημοσιεύθηκε ο Ν. 5095/2024 – διευκρινίσεις αναφορικά με την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων