Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27-4-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
                              

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 35 / 2017


Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ.   Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Οργανισμού Δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εκδίδουμε την ανωτέρω πράξη με την υπηρεσία των Δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, για το χρονικό διάστημα από: 01-05-2017 έως 31-05-2017, ως ακολούθως:


                           ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ           ΣΥΝΘΕΣΗ               ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡ.
                                   
01-05-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ     ΑΡΓΙΑ        ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
02-05-2017      ΤΡΙΤΗ    ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΦΑΡΑ    NAKOΠΟΥΛΟΥ
03-05-2017    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΑΦΑΡΑ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
04-05-2017    ΠΕΜΠΤΗ     ΜΙΚΤΟ
ΟΡΚΩΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
05-05-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
06-05-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
07-05-2017    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
08-05-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΔΙΚΕΙΟ
    ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΛΑΦΑΡΑ
09-05-2017    ΤΡΙΤΗ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΔΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡ0Σ
10-05-2017    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΔΙΚΕΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
11-05-2017    ΠΕΜΠΤΗ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
12-05-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΛΑΦΑΡΑ
13-05-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΛΑΦΑΡΑ
14-05-2017    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΛΑΦΑΡΑ
15-05-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΑΦΑΡΑ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
         
16-05-2017    ΤΡΙΤΗ    ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ    ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
17-05-2017      ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΔΙΚΕΙΟ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
18-05-2017    ΠΕΜΠΤΗ    ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
19-05-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
20-05-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
21-05-2017    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
22-05-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΔΙΚΕΙΟ    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
23-05-2017    ΤΡΙΤΗ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
24-05-2017    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ     ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΛΑΦΑΡΑ

25-05-2017    ΠΕΜΠΤΗ       
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
26-05-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
27-05-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ             ΠΡΟΕΔΡΟΣ
28-05-2017    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
29-05-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΔΙΚΕΙΟ
    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
         
30-05-2017    ΤΡΙΤΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
         
31-05-2017    ΤΕΤΑΡΤΗ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ   ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: 

01-05-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
02-05-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
03-05-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
04-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
05-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
06-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
07-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
08-05-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
09-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΤΣΙΚΕΑΣ
10-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
11-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
12-05-2017 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
13-05-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
14-05-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
15-05-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
16-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
17-05-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
18-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
19-05-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
20-05-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
21-05-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
22-05-2017 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
23-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
24-05-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
25-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
26-05-2017 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΜΟΣΧΟΥ
27-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
28-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
29-05-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
30-05-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-KATΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
31-05-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

-ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

-ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΚΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΙΣ ΜΗ  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

-Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ.

-ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

-ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
         
-ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΩΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ


-Οι ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2017, υπ’ αριθμ. 34/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ.

-ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ,  ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00΄ π.μ. ΈΩΣ ώρα 13.00΄ μ.μ. ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ ΣΤΙΣ 11 και 25, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ.               Γιαννιτσά  25-04-2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

 

30-3-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2017

30-3-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

30-3-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

1-3-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

1-3-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

28-1-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

28-1-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

4-1-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

3-1-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
21-5-2024
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
20-5-2024
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
20-5-2024
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
20-5-2024
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕΣΩ PORTAL - ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
20-5-2024
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24.05.2024, ΩΡΑ 18:00
16-5-2024
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑ 349 ΚΠΔ
16-5-2024
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
16-5-2024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΥΛΗ