Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4-1-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  2 / 2017

                 
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ.


                Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Οργανισμού Δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εκδίδουμε την ανωτέρω πράξη με την υπηρεσία των Δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, για το χρονικό διάστημα από : 07-01-2017, μέχρι  και  31-01-2017, ως ακολούθως:


                                          ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ                    ΣΥΝΘΕΣΗ                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡ.

07-01-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΛΑΦΑΡΑ
08-01-2017    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΛΑΦΑΡΑ
09-01-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ


ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΛΑΦΑΡΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΛΑΦΑΡΑ
10-01-2017    ΤΡΙΤΗ    ΜΟΝΟΝΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
11-01-2017    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ      ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
12-01-2017    ΠΕΜΠΤΗ            

    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
13-01-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
14-01-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
15-01-2017    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
16-01-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
17-01-2017    ΤΡΙΤΗ    ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
18-01-2017    ΤΕΤΑΡΤΗ        ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΛΑΦΑΡΑ
19-01-2017    ΠΕΜΠΤΗ    ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
20-01-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
21-01-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ

22-01-2017    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
23-01-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
24-01-2017    ΤΡΙΤΗ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
25-01-2017    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ     ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

26-01-2017    ΠΕΜΠΤΗ
            ΛΑΦΑΡΑ
27-01-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
28-01-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
29-01-2017    ΚΥΡΙΑΚΗ
            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
30-01-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΑΦΑΡΑ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
31-01-2017    ΤΡΙΤΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
                -ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

         -ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

-Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ.

-ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΙΣ ΜΗ  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

-ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΤΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ.

-ΟΙ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΩΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

-ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ με τη με αριθμό                   1/2017 ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ.

-Οι ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017, ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ.


-ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ,  ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00΄ π.μ. ΈΩΣ ώρα 13.00΄ μ.μ. ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ  ΣΤΙΣ 12 και 26, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ από 07-01-2017 έως 31-01-2017 :

07-01-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
08-01-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
09-01-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
10-01-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
11-01-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
12-01-2017 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
13-01-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
14-01-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
15-01-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
16-01-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
17-01-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
18-01-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
19-01-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
20-01-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
21-01-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22-01-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
23-01-2017 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24-01-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
25-01-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
26-01-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
27-01-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28-01-2017 έως 29-01-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
30-01-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
31-01-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Γιαννιτσά  04-01-2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

 

3-1-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

21-12-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016

16-12-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΟ 21.12.2016 ΕΩΣ 8.1.2017

28-11-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

27-11-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

31-10-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

31-10-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

29-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

29-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
23-9-2022
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
23-9-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
21-9-2022
ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
21-9-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 23-09-2022
20-9-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
19-9-2022
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 09-11.09.2022
15-9-2022
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΣΓ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 25-09-2022, 11:30
15-9-2022
Συνέχιση στοχευμένης αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από Ποινικές Υποθέσεις του Άρθρου 187 ΠΚ από 15-09-2022 μέχρι και 31-12-2022