Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

29-1-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                          28-01-2020
Αρ.Πράξης:  5 /2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Ευλαλία Λιούμπα
Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του «Κώδικα Περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύουν σήμερα, καθορίζουμε την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2020, ως ακολούθως:

Α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ)

03-02-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ- -ΛΑΦΑΡΑ- ΓΟΓΑΛΗΣ
03-02-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΓΟΓΑΛΗΣ - ΑΝΑΠΛ.  ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
03-02-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
04-02-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
05-02-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ-ΑΝΑΠΛ.  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
05-02-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
06-02-2020 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΛΑΦΑΡΑ
06-02-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
07-02-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
08, 09-02-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
10-02-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-- ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
10-02-2020- ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
11-02-2020 ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ. : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
11-02-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ (και αυτόφ.Μον.)
12-02-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ
12-02-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
13-02-2020 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
14,15,16-02-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
17-02-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΓΟΓΑΛΗΣ - ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
17-02-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
18-02-2020 ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ.: ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
18-02-2020 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΧΑΡΙΤΙΔΗΣ (και αυτόφ.Μον.)
19-02-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΝΑΠΛ.  ΛΑΦΑΡΑ
19-02-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
20-02-2020 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
20-02-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ
21,22,23-02-2020 – ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
24-02-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-- ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
24-02-2029 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
25-02-2020 ΤΡΙΤΗ  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
25-02-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ (και αυτόφ.Μον.)
26-02-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ- ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
26-02-2020 – ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ.
27-02-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
28,29-02-2020 – ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ

Δ) ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2020 θα συζητηθούν στις 13 και 27 του μηνός, ημέρα Πέμπτη 11.00΄με 13.00΄

Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
*Στα αυτόφωρα του Τριμελούς οι κ.κ. ειρηνοδίκες μετέχουν σύμφωνα με την εκδοθείσα υπηρεσία, με την με αρ. 4/2020 πράξη μας.
*Στις πολιτικές δικασίμους, κάθε Τρίτης, τα αυτόφωρα Μονομελούς δικάζονται από τον-την δικαστή που ορίσθηκε προς τούτο.
*Ο νεώτερος πρωτοδίκης των συνθέσεων του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς που θα προκύπτουν στη δικάσιμο.
*Οι συνθέσεις του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζουν και τα τυχόν προκύπτοντα αυτόφωρα Τριμελούς στη δικάσιμο.
*Η-Ο Πρόεδρος υπηρεσίας θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς, όπως ορίζεται (σύμφωνα με τα παραπάνω). Επίσης, εκδικάζει τις τυχόν προσδιορισθείσες προσωρινές διαταγές.
*Η-Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας, ο-η δικαστής των αυτοφώρων Μονομελούς στις πολιτικές δικασίμους κάθε Τρίτης, και το νεώτερο μέλος της εκάστοτε σύνθεσης του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημ/κείου της ίδιας ημέρας θα εκδίδει τις Διαταγές Πληρωμής ή τις Διαταγές Απόδοσης Μισθίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Ευλαλία Λιούμπα

27-1-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

30-12-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

30-12-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

13-12-2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

29-11-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

25-11-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

25-11-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

29-10-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

22-10-2019
Υπηρεσία Ειρηνοδικών Νοεμβρίου 2019
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
24-6-2021
Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
23-6-2021
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν. 3869/10 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
23-6-2021
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ e-ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ 07-07-2021, «Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές με το Ν. 4738/2020;»
23-6-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο Ν. 4808/2021 - ΑΡ. 152 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΩΝ ΔΙΧΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
22-6-2021
ΕΣΠΑ - Επιχορήγηση αυτοαπασχολουμένων δικηγόρων
22-6-2021
«Τα Συντάγματα της Επαναστατικής Περιόδου (1822, 1823, 1827)» - Εκδήλωση της Ολομέλειας στο 'Αστρος
22-6-2021
54/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
22-6-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 23-06-2021