Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

29-9-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

        Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                      29-09-2020

 

Αρ.Πράξης: 75 /2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Ευλαλία Λιούμπα

Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του «Κώδικα Περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύουν σήμερα, καθορίζουμε την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2020, ως ακολούθως:
 

Α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ 

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ)

 

01-10-2020 ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ ΚΑΙ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ

02,03-10-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ

04-10-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

05-10-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ - ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ

05-10-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

06-10-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

07-10-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΠΛ. ΛΑΦΑΡΑ

08-10-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

09,10,11-10-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

12-10-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ - ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

12-10-2020 – ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ

13-10-2020 ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

                               ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

13-10-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ –ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ (και αυτόφ.Μον.)  

14-10-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ- ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ

15-10-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ

16-10-2020 – ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ

17,18-10-2020 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ

19-10-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΓΟΓΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ

19-10-2020 –ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ

20-10-2020 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΨΑΛΗΣ

21-10-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

22-10-2020 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ

23,24,25-10-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ

26-10-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ - ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ

26-10-2020 – ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

27-10-2020 ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ.: ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ 

27-10-2020 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ (και αυτόφ.Μον.)  

28-10-2020 –ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

29-10-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ

30-10-2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝ. ΑΝΗΛΙΚΩΝ: ΛΑΦΑΡΑ- ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

30-10-2020 – ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ

31-10-2020 –ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ

 

Δ) ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2020 θα συζητηθούν στις 8, 15 και 29 του μηνός, ημέρα Πέμπτη 11.00΄με 13.00.

Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

*Στα αυτόφωρα του Τριμελούς οι κ.κ. ειρηνοδίκες μετέχουν σύμφωνα με την εκδοθείσα υπηρεσία, με την με αρ. 73/2020 πράξη μας.

*Στις πολιτικές δικασίμους, κάθε Τρίτης, τα αυτόφωρα Μονομελούς δικάζονται από τον-την δικαστή που ορίσθηκε προς τούτο.

*Ο νεώτερος πρωτοδίκης των συνθέσεων του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς που θα προκύπτουν στη δικάσιμο.

*Οι συνθέσεις του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζουν και τα τυχόν προκύπτοντα αυτόφωρα Τριμελούς στη δικάσιμο.

*Η-Ο Πρόεδρος υπηρεσίας θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς, όπως ορίζεται (σύμφωνα με τα παραπάνω). Επίσης, εκδικάζει τις τυχόν προσδιορισθείσες προσωρινές διαταγές. 

*Η-Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας, ο-η δικαστής των αυτοφώρων Μονομελούς στις πολιτικές δικασίμους κάθε Τρίτης, και το νεώτερο μέλος της εκάστοτε σύνθεσης του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημ/κείου της ίδιας ημέρας θα εκδίδει τις Διαταγές Πληρωμής ή τις Διαταγές Απόδοσης Μισθίου.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

Ευλαλία Λιούμπα


24-9-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

18-9-2020
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

27-8-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

25-8-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

12-8-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 4ο & 5ο ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2020

14-7-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1ο, 2ο & 3ο ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2020

26-6-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

17-6-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

27-5-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
24-5-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022
24-5-2022
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
19-5-2022
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18.05.2022
19-5-2022
Αίτημα αναστολής υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο
12-5-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
11-5-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 09.05.2022
6-5-2022
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΑΠΟ 09.05.2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 11.05.2022)
3-5-2022
ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡ. 187 ΠΚ ΑΠΟ 04.05.2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 15.05.2022