Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

30-12-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                          30-12-2019
Αρ.Πράξης:  126 / 2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Ευλαλία Λιούμπα

Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του «Κώδικα Περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύουν σήμερα, καθορίζουμε την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020, ως ακολούθως:

Α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ)

7-1-2020 ΤΡΙΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ – ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
7-1-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8-1-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΑΠΛ.  ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
8-1-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9-1-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10-1-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11,12-1-2020 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΟΓΑΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13-1-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ - ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
13-1-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
14-1-2020 ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ.  : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
14-1-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ (και αυτόφ.Μον.)
15-1-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ-ΑΝΑΠΛ.  ΛΑΦΑΡΑ
15-1-2020 -     ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-  ΓΚΟΛΕΜΗ
16-1-2020 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ
16-1-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
17,18,19 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
20-1-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΓΟΓΑΛΗΣ - ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
20-1-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
21-1-2020 ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ.: ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
21-1-2020 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ (και αυτόφ.Μον.)
22-1-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ - ΑΝΑΠΛ.  ΓΟΓΑΛΗΣ
22-1-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΉΣ
23-1-2020 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
23-1-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ
24,25,26-1-2020 – ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ- ΚΑΨΑΛΗΣ
27-1-2010 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
27-1-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
28-1-2020 ΤΡΙΤΗ  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
28-1-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ (και αυτόφ.Μον.)
29-1-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ  ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
29-1-2020 – ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
30-1-2020 – ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
31-1-2020 – ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠ[ΟΠΥΛΟΣ

Δ) ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2020 θα συζητηθούν στις 9 και 30 του μηνός, ημέρα Πέμπτη 11.00  π.μ. με 13.00 μ.μ.

Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
*Στα αυτόφωρα του Τριμελούς οι κ.κ. ειρηνοδίκες μετέχουν σύμφωνα με την εκδοθείσα υπηρεσία, με την με αρ.   124/ 2019 πράξη μας.
*Στις πολιτικές δικασίμους, κάθε Τρίτης, τα αυτόφωρα Μονομελούς δικάζονται από τον-την δικαστή που ορίσθηκε προς τούτο.
*Ο νεώτερος πρωτοδίκης των συνθέσεων του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς που θα προκύπτουν στη δικάσιμο.
*Οι συνθέσεις του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζουν και τα τυχόν προκύπτοντα αυτόφωρα Τριμελούς στη δικάσιμο.
*Η-Ο Πρόεδρος υπηρεσίας θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς, όπως ορίζεται (σύμφωνα με τα παραπάνω). Επίσης, εκδικάζει τις τυχόν προσδιορισθείσες προσωρινές διαταγές.
*Η-Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας, ο-η δικαστής των αυτοφώρων Μονομελούς στις πολιτικές δικασίμους κάθε Τρίτης, και το νεώτερο μέλος της εκάστοτε σύνθεσης του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημ/κείου της ίδιας ημέρας θα εκδίδει τις Διαταγές Πληρωμής ή τις Διαταγές Απόδοσης Μισθίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Ευλαλία Λιούμπα

 


13-12-2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

29-11-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

25-11-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

25-11-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

29-10-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

22-10-2019
Υπηρεσία Ειρηνοδικών Νοεμβρίου 2019

24-9-2019
Υπηρεσία Πρωτοδικών Οκτωβρίου 2019

23-9-2019
Υπηρεσία Ειρηνοδικών Οκτωβρίου 2019

12-9-2019
Υπηρεσία Πρωτοδικών 16-30 Σεπτεμβρίου 2019
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-11-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1-23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
26-11-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
25-11-2021
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄εξεταστικής περιόδου 2021
23-11-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 25-11-2021
23-11-2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
21-11-2021
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣΓ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΘΩΜΑ ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΥ
20-11-2021
ΚΥΑ 72486/2021 - ΦΕΚ 5401/Β/20.11.2021
19-11-2021
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ