Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27-5-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
              ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ:            /2016


Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών Ευτέρπη Χ΄΄Λαμπρινού, καθορίζουμε  ως ακολούθως  την υπηρεσία των κ.κ. Ειρηνοδικών του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών για το χρονικό διάστημα από  1-6-2016  έως  30-6-2016


YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016


Από 1-6-2016 έως 30-6-2016

1. Από  1-6-2016 έως 7-6-2016 κ. Ευσταθία Αθανασιάδου.  

2. Από   8-6-2016 έως 14-6-2016 κ. Ηλίας Παπαδόπουλος. 

3. Από   15-6-2016 έως 23-6-2016 κ. Μαρία Δημητρίου.

4. Από 24-6-2016 έως 26-6-2016 κ. Ηλίας Παπαδόπουλος.

6. Από 27-6-2016 έως 30-6-2016 κ. Ευσταθία Αθανασιάδου
               

ΑΥΤΟΦΩΡΑ  στην εβδομάδα του   που είναι  ο καθένας υπηρεσία.

Οι  έρευνες στην εβδομάδα  του καθενός και σε περίπτωση κωλύματος ο  επόμενος.


Πολιτικές  έδρες 

 3-6-2016 κ. Ευσταθία Αθανασιάδου.

 10-6-2016 κ. Ηλίας Παπαδόπουλος.

 17-6-2016 κ. Μαρία Δημητρίου.
     


Ασφαλιστικά Μέτρα

Ο καθένας στην εβδομάδα του.          
        

                                                                            
Τριμελή

1-6-2016 κ. Ευσταθία Αθανασιάδου.

8-6-2016 κ. Ηλίας Παπαδόπουλος.

15-6-2016 κ. Μαρία Δημητρίου.


 Γιαννιτσά 23 Μαΐου 2016
                                                         
                                                          Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών  

                            Ευτέρπη Χατζηλαμπρινού  
 

11-5-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016

5-5-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016

15-4-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2016

30-3-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

30-3-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

3-3-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

24-2-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

29-1-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

29-1-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
13-7-2024
Νέα παράταση προθεσμίας – Διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
13-7-2024
Τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας
10-7-2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας
10-7-2024
Λειτουργία των γραφείων των μελών ΔΣΓ κατά τις απογευματινές ώρες από 15-07-2024 έως και 30-08-2024
10-7-2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 09-07-2024
6-7-2024
Παράταση προθεσμίας – Διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
5-7-2024
Μετάπτωση του ΟΠΣ Ολομέλειας στο G cloud (Παρασκευή 5/7 και ώρα 15:00 έως και Κυριακή 7/7/2024)
2-7-2024
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣΓ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 04.07.2024, ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ