Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

29-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         28-9-2016

                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 97 / 2016
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ.

          Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Οργανισμού Δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εκδίδουμε την ανωτέρω πράξη με την υπηρεσία των Δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, για το χρονικό διάστημα από: 01-10-2016, μέχρι  και  31-06-2016, ως ακολούθως:

 Ημερ/νία              Δικαστήριο              Σύνθεση & Πρόεδρος  Υπηρεσίας.
                                    
1-10-2016    ΣΑΒΒΑΤΟ             ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
2-10-2016      ΚΥΡΙΑΚΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
3-10-2016    ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
4-10-2016    ΤΡΙΤΗ     ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
            ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
           ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
5-10-2016    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
         ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ             ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
6-10-2016    ΠΕΜΠΤΗ    ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
           ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
               ΛΑΦΑΡΑ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
7-10-2016    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΛΑΦΑΡΑ
8-10-2016    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
9-10-2016    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
10-10-2016    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΑΦΑΡΑ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
11-10-2016    ΤΡΙΤΗ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ     ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
&
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
12-10-2016    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΨΑΛΗΣ
           ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
13-10-2016    ΠΕΜΠΤΗ    ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
14-10-2016    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ             ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
15-10-2016    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΛΑΦΑΡΑ
         
16-10-2016    ΚΥΡΙΑΚΗ             ΛΑΦΑΡΑ
17-10-2016      ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ
    ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΛΑΦΑΡΑ
18-10-2016    ΤΡΙΤΗ    ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ-
.ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ     ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
19-10-2016    ΤΕΤΑΡΤΗ     ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ     ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
                   ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
                  ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΛΑΦΑΡΑ
20-10-2016    ΠΕΜΠΤΗ-
ΑΡΓΙΑ            KAΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
21-10-2016    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
22-10-2016    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
23-10-2016    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
24-10-2016    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ     ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ


25-10-2016    ΤΡΙΤΗ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
&
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
26-10-2016    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ     ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
           ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ                                      ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
27-10-2016    ΠΕΜΠΤΗ             ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
28-10-2016    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΡΓΙΑ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
29-10-2016    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΛΑΦΑΡΑ
         
30-10-2016    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΛΑΦΑΡΑ
31-10-2016    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ
    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΑΦΑΡΑ    ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
         
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ   ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ :

1-10-2016 έως 3-10-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ

4-10-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
5-10-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
6-10-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΣΧΟΥ
7-10-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
8-10-2016 έως 9-10-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ


10-10-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
11-10-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΨΑΛΗΣ
12-10-2016 ΠΡΟΕΔΡ0Σ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΨΑΛΗΣ
13-10-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΨΑΛΗΣ
14-10-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΨΑΛΗΣ
15-10-2016 έως 16-10-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ

17-10-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18-10-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19-10-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
20-10-2016 έως 21-10-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22-10-2016 έως 23-10-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

24-10-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
25-10-2016 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
26-10-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
27-10-2016 έως 28-10-2016 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
29-10-2016 έως 31-10-2016 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

-ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ-ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ.

-Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΚΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΙΣ ΜΗ  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

-ΟΙ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΩΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ με τη με αριθμό  96 /2016 ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ

-ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ,  ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00΄ π.μ. ΈΩΣ ώρα 13.00΄ μ.μ. ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ  ΣΤΙΣ 13 και 27, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ

                                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

                                          Σουλτάνα Κρυστάλλη

 

15-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

13-9-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

23-7-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (21.7.2016-30.8.2016)

25-6-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

25-6-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 1ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

7-6-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

31-5-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

27-5-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

11-5-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
1-6-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 15-07-2020
1-6-2020
Ν. 4690/2020 - ΑΡΘΡΟ 73 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
1-6-2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 29-05-2020
1-6-2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
1-6-2020
Ν. 4690/2020-ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
29-5-2020
ΜΕΤΡΟ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
28-5-2020
ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
28-5-2020
Ν. 4689/2020-ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ & ΠΑΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ, ΚΛΠ