Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

24-9-2019
Υπηρεσία Πρωτοδικών Οκτωβρίου 2019

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

        Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                          24-09-2019

                                         Αρ.Πράξης: 84 /2019

       Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Ευλαλία Λιούμπα

Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του «Κώδικα Περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύουν σήμερα, καθορίζουμε την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για το μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019, ως ακολούθως:

Α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ

01-10-2019 ΤΡΙΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ - ΑΝΑΠΛ.  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

02-10-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ - ΑΝΑΠΛ.  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

07-10-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ - ΑΝΑΠΛ.  ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ

08-10-2019 ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ.  : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

                               ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

09-10-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ

10-10-2019 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-                    ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ

14-10-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ - ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ

15-10-2019 ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ.: ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

16-10-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ- ΑΝΑΠΛ.  ΛΑΦΑΡΑ

21-10-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΓΟΓΑΛΗΣ - ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ

22-10-2019 ΤΡΙΤΗ  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

                                  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

23-10-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ

24-10-2019 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-                    ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ

 

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ

Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ)

 

01-10-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ

02-10-2018 - ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ

03, 04, 05 και 06-10-2019 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ

07-10-2019 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

08-10-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ (και αυτόφ.Μον.) 

09-10-2019 - ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10-10-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ

11, 12 και 13-10-2019 – ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

14-10-2019 – ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ- ΓΚΟΛΕΜΗ

15-10-2019 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ (και αυτόφ.Μον.) 

16-10-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ

17-10-2019 - ΛΑΦΑΡΑ- ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ - ΓΚΟΛΕΜΗ

18-10-2019 – ΓΟΓΑΛΗΣ- ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ - ΓΚΟΛΕΜΗ

19 και 20-10-2010 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΟΓΑΛΗΣ- ΓΚΟΛΕΜΗ

21-10-2019 - ΓΟΓΑΛΗΣ- ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ     

22-10-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ (και αυτόφ.Μον.) 

23-10-2019 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

24-10-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ

25-10-2019 –ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

26 και 27-10-2019-ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

28-10-2019 – ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

29-10-2019 - ΛΑΦΑΡΑ- ΓΟΓΑΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

30-10-2018 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

31-10-2018 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Δ) ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019 θα συζητηθούν στις 17 και 31 του μηνός, ημέρα Πέμπτη 11.00΄με 13.00΄.

Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

*Στα αυτόφωρα του Τριμελούς οι κ.κ. ειρηνοδίκες μετέχουν σύμφωνα με την εκδοθείσα υπηρεσία, με την με αρ. 83/2019 πράξη μας.

*Στις πολιτικές δικασίμους, κάθε Τρίτης, τα αυτόφωρα Μονομελούς δικάζονται από τον-την δικαστή που ορίσθηκε προς τούτο.

*Ο νεώτερος πρωτοδίκης των συνθέσεων του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς που θα προκύπτουν στη δικάσιμο.

*Οι συνθέσεις του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζουν και τα τυχόν προκύπτοντα αυτόφωρα Τριμελούς στη δικάσιμο.

*Η-Ο Πρόεδρος υπηρεσίας θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς, όπως ορίζεται (σύμφωνα με τα παραπάνω). Επίσης, εκδικάζει τις τυχόν προσδιορισθείσες προσωρινές διαταγές.

*Η-Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας, ο-η δικαστής των αυτοφώρων Μονομελούς στις πολιτικές δικασίμους κάθε Τρίτης, και το νεώτερο μέλος της εκάστοτε σύνθεσης του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημ/κείου της ίδιας ημέρας θα εκδίδει τις Διαταγές Πληρωμής ή τις Διαταγές Απόδοσης Μισθίου.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

Ευλαλία Λιούμπα


23-9-2019
Υπηρεσία Ειρηνοδικών Οκτωβρίου 2019

12-9-2019
Υπηρεσία Πρωτοδικών 16-30 Σεπτεμβρίου 2019

2-9-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

5-1-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

29-12-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

19-12-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

30-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

30-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

30-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
23-6-2021
ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν. 3869/10 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
23-6-2021
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ e-ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ 07-07-2021, «Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές με το Ν. 4738/2020;»
23-6-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο Ν. 4808/2021 - ΑΡ. 152 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΩΝ ΔΙΧΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
22-6-2021
ΕΣΠΑ - Επιχορήγηση αυτοαπασχολουμένων δικηγόρων
22-6-2021
«Τα Συντάγματα της Επαναστατικής Περιόδου (1822, 1823, 1827)» - Εκδήλωση της Ολομέλειας στο 'Αστρος
22-6-2021
54/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
22-6-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 23-06-2021
22-6-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 19-6-2021 ΕΩΣ 28-6-2021