Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3-3-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           26-2-2016

                               
                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  17  / 2016
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Ευτέρπη Χατζηλαμπρινού.


   Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδ. περί Οργ.Δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εκδίδουμε την ανωτέρω πράξη με την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, για το διάστημα από: 01-03-16, μέχρι  και 31-03-16, ως ακολούθως:


ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

Τρίτη  8-3-16  Μονομελές, όλοι οι κ.κ. δικαστές
Τρίτη  15-3-16  Πολυμελές, όλοι οι κ.κ. δικαστές
Τρίτη  22-3-16  Μονομελές, όλοι οι κ.κ. δικαστές


ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ

Τρίτη 1-3-16 κ.κ. Πρόεδρος-Λυμπεροπούλου-Νακοπούλου

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΜΟΔ

Πέμ.  3-3-16 κ.κ. Πρόεδρος-Λυμπεροπούλου-Καρακατσάνη
Πεμ. 17-3-16 κκ.. Πρόεδρος-Λυμπεροπούλου-Νακοπούλου

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

Τετ.  2-3-16 Τριμελές  κ.κ. Πρόεδρος-Παύλου-Γκολέμη
Δευτ. 7-3-16  Μονομελές κ. Νακοπούλου
Τετ.  9-3-16 Τριμελές κ.κ. Λυμπεροπούλου-Καρακαρτσάνη-Αθανασιάδου
Δευτ. 14-3-16  ΑΡΓΙΑ-ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Τετ.  16-3-16  Τριμελές κ.κ. Παύλου-Καρακατσάνη-Παπαδόπουλος
Δευτ. 21-3-16  Μονομελές  κ. Καρακατσάνη
Τετ. 23-3-15   Τριμελές κ.κ. Παύλου-Νακοπούλου-Δημητρίου
Δευτ. 28-3-16  Μονομελές  κ. Νακοπούλου

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1, 2, 3, 8, 15, 17 και 22 - Μαρτίου-2016, κ. Πρόεδρος
  4, 16, 24 και 30- Μαρτίου-2016 ,  κ. Παύλου
 9, 18 και 31 - Μαρτίου-2016, κ. Λυμπεροπούλου
7, 10, 14, 23 και 28- Μαρτίου-2016,  κ. Νακοπούλου
 11, 21, 25 και 29- Μαρτίου-2016  κ. Καρακατσάνη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
     
4, 5, 7, 10, 24, 26, 28 και 30- Μαρτίου-2016 κ.κ. Παύλου-Νακοπούλου-Ειρ.
                 
8  και 25 - Μαρτίου 2016 κ.κ. Πρόεδρος-Καρακατσάνη-Ειρ.

11, 12, 18, 19, 21, 29 και  31 –Μαρτίου -2016  κ.κ. Λυμπεροπούλου-Καρακατσάνη- Ειρ.
 
14 και 22 –Μαρτίου-2016 κ.κ. Πρόεδρος-Νακοπούλου-Ειρ.

15- Μαρτίου-2016 κ.κ. Πρόεδρος-Λυμπ[εροπούλου- Ειρ.

Οι μετέχοντες στα αυτόφωρα τριμελούς κ.κ. ειρηνοδίκες, μετέχουν σε αυτά σύμφωνα με την  με αρ. 16  / 2016, πράξη μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο νεώτερος πρωτοδίκης της σύνθεσης των αυτοφώρων του Τριμελούς θα δικάζει και τα τυχόν  αυτόφωρα του Μονομελούς της ημέρας.
Η εκάστοτε τακτική σύνθεση του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζει και τα αυτόφωρα της ημέρας που είναι η αντίστοιχη δικάσιμος.

Οι κ.κ. Ειρηνοδίκες, μετέχουν στα  Τριμελή, σύμφωνα με την  εκδοθείσα  για τον μήνα  Μάρτιο 2016, υπηρεσία  των Ειρηνοδικών.

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι Ανακλήσεις-μεταρρυθμίσεις,  επί συναινετικών προσημειώσεων,  θα εκδικάζονται  στο εξής  ημέρα  Πέμπτη  από 11.00΄ π.μ. έως 13.00΄ μ.μ. και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα του μήνα  . Ειδικότερα, για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ, στις  10 , 24 και 31 του μήνα, δεδομένου  ότι πλέον απαιτείται κατάθεση του δικογράφου της αίτησης και επίδοση.-

                                    
                          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ


                               Ευτέρπη Χατζηλαμπρινού24-2-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

29-1-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

29-1-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

11-1-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

4-1-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

17-12-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

17-12-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

29-11-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

29-11-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
21-1-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, 31-01-2020, ΕΔΕΣΣΑ
14-1-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 15-01-2020
14-1-2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 11-01-2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
14-1-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
9-1-2020
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
30-12-2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΙΣ 11-01-2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
30-12-2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 10-01-2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
30-12-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020