Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

19-12-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
      Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                       
5 -12-2017                                           

                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:   92 / 2017          ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ από 23-12-17 μέχρι  6-1-2018


Α΄Τμήμα 23-30 Δεκεμβρίου 2017


ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

23 και 24-12-17  κ.Λαφάρα

25-12-17 κ. Καρακατσάνη

26-12-14 κ. Λαφάρα

27 και 28-12-17 κ. Καρακατσάνη

29 και 30-12-17 κ. Λαφάρα


ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

Από 23 μέχρι 30-12-17 κ.κ. Λαφάρα-Καρακατσάνη-Ειρηνοδίκης ως εξής:  23-12-17 κ. Γκολέμη, 24 -26-12-17 κ. Παπαδόπουλος, 26 -30-12-17 κ. Μόσχου.

ΑΝΑΚΡΙΣΗ Α΄Τμήματος κ. Καρακατσάνη


Β΄Τμήμα 31 Δεκεμβρίου 2017 & 1-6 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

31-12-17 κ. Νακοπούλου

1-1-18 κ. Κατσικέας

2, 3 -1-18 κ. Νακοπούλου

4,5 και 6 -1-18 κ. Κατσικέας

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

Από 31-12-17 Μέχρι και 7-1-2018 κ.κ.Νακοπούλου-Κατσικέας-Ειρηνοδίκης ως εξής: 31-12-17 μέχρι 3-1-18 κ. Δημητρίου, 4  μέχρι 6-1-18 κ. Καψάλης                                                         

ΑΝΑΚΡΙΣΗ  Β΄Τμήματος κ. Κατσικέας                          30-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

30-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

30-11-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

28-10-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

28-10-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

28-9-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

28-9-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

14-9-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

6-9-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
13-7-2024
Νέα παράταση προθεσμίας – Διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
13-7-2024
Τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας
10-7-2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας
10-7-2024
Λειτουργία των γραφείων των μελών ΔΣΓ κατά τις απογευματινές ώρες από 15-07-2024 έως και 30-08-2024
10-7-2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 09-07-2024
6-7-2024
Παράταση προθεσμίας – Διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
5-7-2024
Μετάπτωση του ΟΠΣ Ολομέλειας στο G cloud (Παρασκευή 5/7 και ώρα 15:00 έως και Κυριακή 7/7/2024)
2-7-2024
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣΓ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 04.07.2024, ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ