Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

14-9-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                    
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 70/2017


Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ.


Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Οργανισμού Δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εκδίδουμε την ανωτέρω πράξη με την υπηρεσία των Δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, για το χρονικό διάστημα από: 16-09-2017 έως 30-09-2017, ως ακολούθως:


                           ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ         ΣΥΝΘΕΣΗ                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡ.
                                    
16-09-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ             ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

17-09-2017     ΚΥΡΙΑΚΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
18-09-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΜΕΛΕΙΟΔΙKEIO    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ    ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
19-09-2017    ΤΡΙΤΗ     ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΔΡΑ    ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
20-09-2017    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
21-09-2017    ΠΕΜΠΤΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
22-09-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
23-09-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
24-09-2017    ΚΥΡΙΑΚΗ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
25-9-2017    ΔΕΥΤΕΡΑ    ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ    ΛΑΦΑΡΑ
26-09-2017    ΤΡΙΤΗ    ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ    ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
27-09-2017    ΤΕΤΑΡΤΗ    ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
28-09-2017    ΠΕΜΠΤΗ            ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
29-09-2017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            ΛΑΦΑΡΑ
30-09-2017    ΣΑΒΒΑΤΟ            ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ   ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ :

16-09-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
17-09-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
18-09-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
19-09-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
20-09-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
21-09-2017 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΚΟΛΕΜΗ
22-09-2017 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
23-09-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
24-09-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
25-09-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
26-09-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
27-09-2017 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
28-09-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
29-09-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
30-09-2017 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ


-ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

-Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΚΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΙΣ ΜΗ  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

-ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

-ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΕΚΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ.
         
-ΟΙ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΩΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ


-ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ με τη με αριθμό  69/2017 ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ.

-Οι ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 16-09-2017 ΕΩΣ 30-09-2017  ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ.


-ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ,  ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00΄ π.μ. ΈΩΣ ώρα 13.00΄ μ.μ. ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 16-09-2017 ΈΩΣ 30-09-2017 ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 21 και 28, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ               


Γιαννιτσά 12-09-2017                                                                                                                                                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ
 

6-9-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

1-7-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

14-6-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

30-5-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

30-5-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

27-4-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

27-4-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

30-3-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2017

30-3-2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
11-4-2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 11.04.2024
11-4-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΑΣΧΑ 2024
9-4-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΣΧΑ 2024
5-4-2024
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ : ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
26-3-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
21-3-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
20-3-2024
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ 2024
19-3-2024
Δημοσιεύθηκε ο Ν. 5095/2024 – διευκρινίσεις αναφορικά με την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων