Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

29-1-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           26-1-2016

                               
                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 9  / 2016
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Ευτέρπη Χατζηλαμπρινού.

   Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδ. περί Οργ.Δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εκδίδουμε την ανωτέρω πράξη με την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, για το διάστημα από: 01-02-16, μέχρι  και 29-02-16, ως ακολούθως:

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

Τρίτη  9-2-16  Μονομελές, όλοι οι κ.κ. δικαστές
Τρίτη  16-2-16  Πολυμελές, όλοι οι κ.κ. δικαστές
Τρίτη  23-2-16  Μονομελές, όλοι οι κ.κ. δικαστές


ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ

Δευτ. 1-2-16 κ.κ. Πρόεδρος-Λυμπεροπούλου-Καρακατσάνη


ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΜΟΔ

Πέμ.  4-2-16 κ.κ. Πρόεδρος-Λυμπεροπούλου-Καρακατσάνη
Πεμ. 19-2-16 κκ.. Πρόεδρος-Παύλου-Νακοπούλου


ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

Δευτ. 1-2-16  Μονομελές κ. Λυμπεροπούλου
Τετ.  3-2-16 Τριμελές  κ.κ. Πρόεδρος-Παύλου-Δημητρίου
Δευτ. 8-2-16  Μονομελές  κ. Νακοπούλου
Τετ.  10-2-16 Τριμελές κ.κ. Παύτλου-Καρακαρτσάνη-Γκολέμη
Δευτ. 15-2-16  Μονομελές  κ. Καρακατρσάνη
Τετ.  17-2-16  Τριμελές κ.κ. Λυμπεροπούλου-Νακοπούλου-Αθανασιάδου
Δευτ. 22-2-16  Μονομελές  κ. Νακοπούλου
Τετ. 24-2-15   Τριμελές κ.κ. Παύλου-Καρακατσάνη-Παπαδόπουλος


ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1, 3, 4, 9, 16, 18, 23 και 26 -Φεβρουαρίου-2016, κ. Πρόεδρος
 5 και 10- Φεβρουαρίου-2016 ,  κ. Παύλου
 11 και 25- Φε3βρουαρίου-2016, κ. Λυμπεροπούλου
2, 8, 17, 22 και 27- Φεβρουαρίου-2016,  κ. Νακοπούλου
 12, 15, 19 και 24- Φεβρουαρίου-2016  κ. Καρακατσάνη


ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
                       
1 και 25-2-16 κ.κ. Πρόεδρος-Λυμπεροπούλου-Ειρ.
11, 12, 13, 15, 19 και 20-2-16 κ.κ. Λυμπεροπούλου-Καρακατσάνη- Ειρ.
2, 5, 6, 8, 22, 27 και 29-2-16 κ.κ. Παύλου-Νακοπούλου-Ειρ.
23 και 26-2-16 κ.κ. Πρόεδρος-Καρακατσάνη-Ειρ.
16-2-16 κ.κ. Πρόεδρος-Παύλου-Ειρ.
9-2-16 κ.κ. Πρόεδρος-Νακοπούλου-Ειρ.

Οι μετέχοντες στα αυτόφωρα τριμελούς κ.κ. ειρηνοδίκες, μετέχουν σε αυτά σύμφωνα με την  με αρ. 1 / 2016, πράξη μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο νεώτερος πρωτοδίκης της σύνθεσης των αυτοφώρων του Τριμελούς θα δικάζει και τα τυχόν  αυτόφωρα του Μονομελούς της ημέρας.
Η εκάστοτε τακτική σύνθεση του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζει και τα αυτόφωρα της ημέρας που είναι η αντίστοιχη δικάσιμος.

Οι κ.κ. Ειρηνοδίκες, μετέχουν στα  Τριμελή, σύμφωνα με την  εκδοθείσα  για τον μήνα  Φεβρουάριο 2016, υπηρεσία  των Ειρηνοδικών.

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι Ανακλήσεις-μεταρρυθμίσεις,  επί συναινετικών προσημειώσεων,  θα εκδικάζονται  στο εξής  ημέρα  Πέμπτη  από 11.00΄ π.μ. έως 13.00΄ μ.μ. και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα του μήνα  . Ειδικότερα, για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, στις  11 και 25 του μήνα, δεδομένου  ότι πλέον απαιτείται κατάθεση του δικογράφου της αίτησης και επίδοση.-

                                    
                                      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                               Ευτέρπη Χατζηλαμπρινού

 

29-1-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

11-1-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

4-1-2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

17-12-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

17-12-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

29-11-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

29-11-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

3-11-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

30-10-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
6-3-2021
20/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
5-3-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 10-03-2021
5-3-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 08-03-2021
5-3-2021
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣΓ
5-3-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 04-03-2021
4-3-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 4-3-2021 ΕΩΣ 16-3-2021
2-3-2021
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
1-3-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 03-03-2021