Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

13-5-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 13-18/05/2020
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                          12-05-2020

Αρ.Πράξης:  28 /2020
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Ευλαλία Λιούμπα

Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του «Κώδικα Περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύουν σήμερα, καθορίζουμε την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για το χρονικό διάστημα από 18 έως 31 ΜΑΪΟΥ 2020, ως ακολούθως:

Α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ)

18-05-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ
18-05-2020- ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
19-05-2020 ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ.: ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
19-05-2020 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
20-05-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ- ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
20-05-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
21-05-2020 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
21-05-2020 – ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
22,23,24-05-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
25-05-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΓΟΓΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
25-05-2020- ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
26-05-2020 ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ:
ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
26-05-2020 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
27-05-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ
27-05-2020 – ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
28-05-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
29-05-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
30,31-05-2020 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δ) ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Το διάστημα από 18-05-2020 έως 31-05-2020 θα συζητηθούν στις συζητηθούν στις 28 του μηνός, ημέρα Πέμπτη 11.00΄με 13.00.

Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
*Στα αυτόφωρα του Τριμελούς οι κ.κ. ειρηνοδίκες μετέχουν σύμφωνα με την εκδοθείσα υπηρεσία, με την με αρ. 25/2020 πράξη μας.
*Στις πολιτικές δικασίμους, κάθε Τρίτης, τα αυτόφωρα Μονομελούς δικάζονται από τον-την δικαστή που ορίσθηκε προς τούτο.
*Ο νεώτερος πρωτοδίκης των συνθέσεων του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς που θα προκύπτουν στη δικάσιμο.
*Οι συνθέσεις του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζουν και τα τυχόν προκύπτοντα αυτόφωρα Τριμελούς στη δικάσιμο.
*Η-Ο Πρόεδρος υπηρεσίας θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς, όπως ορίζεται (σύμφωνα με τα παραπάνω). Επίσης, εκδικάζει τις τυχόν προσδιορισθείσες προσωρινές διαταγές.
*Η-Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας, ο-η δικαστής των αυτοφώρων Μονομελούς στις πολιτικές δικασίμους κάθε Τρίτης, και το νεώτερο μέλος της εκάστοτε σύνθεσης του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημ/κείου της ίδιας ημέρας θα εκδίδει τις Διαταγές Πληρωμής ή τις Διαταγές Απόδοσης Μισθίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Ευλαλία Λιούμπα

29-4-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 01-17/05/2020

29-4-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΑΪΟΥ 2020

22-4-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 27-30/04/2020

9-4-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 13-26/04/2020

30-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1-12/04/2020

23-3-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2020

26-2-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

24-2-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

29-1-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
18-9-2020
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
17-9-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-09-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30
16-9-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Ο Ν. 4722/2020
16-9-2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
16-9-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 18-09-2020
15-9-2020
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
15-9-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
14-9-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-10-2020