Υπηρεσίες Δικαστών
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

26-2-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                          26-02-2020
Αρ.Πράξης: 15 /2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών, Ευλαλία Λιούμπα
Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του «Κώδικα Περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύουν σήμερα, καθορίζουμε την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2020, ως ακολούθως:

Α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ)

01-03-2020- ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
02-03-2020-ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ- ΚΑΨΑΛΗΣ
03-03-2020 ΤΡΙΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ -ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
03-03-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ- ΚΑΨΑΛΗΣ
04-03-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
04-03-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
05-03-2020 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
05-03-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ
06,07,08-03-2020 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
09-03-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-- ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ
09-03-2020- ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
10-03-2020 ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ. : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
10-03-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ –ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ (και αυτόφ.Μον.)
11-03-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΝΑΠΛ. ΛΑΦΑΡΑ
11-03-2020 - ΛΑΦΑΡΑ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
12-03-2020 – ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
13,14,15-03-2020 – ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
16-03-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ - ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
16-03-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
17-03-2020 ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ.: ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
17-03-2020 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ (και αυτόφ.Μον.)
18-03-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ - ΑΝΑΠΛ.  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
18-03-2020 – ΛΑΦΑΡΑ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
19-03-2020 ΠΕΜΠΤΗ ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ
19-03-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
20-03-2010 - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
21,22-03-2020 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΚΟΛΕΜΗ
23-03-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΓΟΓΑΛΗΣ-- ΑΝΑΠΛ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
23-03-2020 – ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
24-03-2020 ΤΡΙΤΗ  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ : ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
24-03-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ (και αυτόφ.Μον.)
25-03-2020 – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
26-03-2020 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
27,28,29-03-2020 -ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΜΟΣΧΟΥ
30-03-2020 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-- ΑΝΑΠΛ. ΓΟΓΑΛΗΣ
30-03-2020- ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΟΓΑΛΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
31-03-2020 – ΓΟΓΑΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ

Δ) ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2020 θα συζητηθούν στις 12 και 26 του μηνός, ημέρα Πέμπτη 11.00΄με 13.00.

Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
*Στα αυτόφωρα του Τριμελούς οι κ.κ. ειρηνοδίκες μετέχουν σύμφωνα με την εκδοθείσα υπηρεσία, με την με αρ. 14/2020 πράξη μας.
*Στις πολιτικές δικασίμους, κάθε Τρίτης, τα αυτόφωρα Μονομελούς δικάζονται από τον-την δικαστή που ορίσθηκε προς τούτο.
*Ο νεώτερος πρωτοδίκης των συνθέσεων του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς που θα προκύπτουν στη δικάσιμο.
*Οι συνθέσεις του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζουν και τα τυχόν προκύπτοντα αυτόφωρα Τριμελούς στη δικάσιμο.
*Η-Ο Πρόεδρος υπηρεσίας θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς, όπως ορίζεται (σύμφωνα με τα παραπάνω). Επίσης, εκδικάζει τις τυχόν προσδιορισθείσες προσωρινές διαταγές.
*Η-Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας, ο-η δικαστής των αυτοφώρων Μονομελούς στις πολιτικές δικασίμους κάθε Τρίτης, και το νεώτερο μέλος της εκάστοτε σύνθεσης του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημ/κείου της ίδιας ημέρας θα εκδίδει τις Διαταγές Πληρωμής ή τις Διαταγές Απόδοσης Μισθίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Ευλαλία Λιούμπα

24-2-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

29-1-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

27-1-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

30-12-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

30-12-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

13-12-2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

29-11-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

25-11-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

25-11-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
1-6-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 15-07-2020
1-6-2020
Ν. 4690/2020 - ΑΡΘΡΟ 73 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
1-6-2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 29-05-2020
1-6-2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
1-6-2020
Ν. 4690/2020-ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
29-5-2020
ΜΕΤΡΟ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
28-5-2020
ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
28-5-2020
Ν. 4689/2020-ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ & ΠΑΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ, ΚΛΠ