Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

10-8-2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 28-07-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΤΗΣ 28-07-2019

 Κατά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στα Γιαννιτσά, την 28-07-2019, για την ανάδειξη Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, ψήφισαν εξήντα πέντε (65) μέλη, από τα ενενήντα τρία (93) μέλη, που είχαν δικαίωμα ψήφου.

 Για την εκλογή του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ έλαβαν:

 1)      Γρηγοριάδης Μηνάς του Παντελή είκοσι εννέα (29) ψήφους

2)      Τανάσκος Χρήστος του Αναστασίου τριάντα τρείς (33) ψήφους

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: εξήντα δύο (62)

 Βρέθηκαν δύο (2) λευκά και ένα (1) άκυρο ψηφοδέλτια.

 

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών εκλέγεται ο Τανάσκος Χρήστος του Αναστασίου, καθώς έλαβε το απαιτούμενο ποσοστό του 50% συν ένα των έγκυρων ψηφοδελτίων (άρθρο 117 Κώδικα Δικηγόρων – Ν. 4194/2013).

 

   Γιαννιτσά, 28-07-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Νικόλαος Κουμαράς


25-7-2019
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

9-7-2019
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

9-7-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

5-7-2019
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

5-7-2019
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

5-7-2019
[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

5-7-2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

28-6-2019
ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

19-6-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
10-8-2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 28-07-2019
25-7-2019
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
9-7-2019
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
9-7-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
5-7-2019
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
5-7-2019
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
5-7-2019
[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
5-7-2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ