Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

10-6-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
        Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                         04-06-2019
                                         Αρ. Πράξης 47/2019
       Η Πρόεδρος Πρωτοδικών  Γιαννιτσών, Ευλαλία Λιούμπα
Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του «Κώδικα Περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», όπως ισχύουν σήμερα, καθορίζουμε την υπηρεσία των κ.κ. δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2019 (από 06-06-2019 έως 30-06-2019), ως ακολούθως:

Α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
07-06-2019 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ -  ΑΝΑΠΛ. ΛΑΦΑΡΑ             
10-06-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΑΝΑΠΛ. ΛΑΦΑΡΑ             
11-06-2019 ΤΡΙΤΗ  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ 
12-06-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ: ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ- ΚΑΨΑΛΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 
19-06-2019 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ: ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΝΑΠΛ. ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
20-06-2019 ΠΕΜΠΤΗ  ΜΟΔ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ -                   ΑΝΑΠΛ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
24-06-2019 ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΟΝ. ΠΛΗΜ.: ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ- ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΑΚΑΤΑΣΑΝΗ
26-06-2019  ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ : ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ- ΑΝΑΠΛ. ΛΑΦΑΡΑ, ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

Β) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 
Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ)

06-06-2019 – ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
07-06-2019- ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  08,09-06-2019 - ΛΑΦΑΡΑ -ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10-06-2019 – ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΚΟΛΕΜΗ
11-06-2019- ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ(και αυτόφ.Μον.) 
12-06-2019 – ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ- ΚΑΨΑΛΗΣ
13-06-2019 - ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΚΟΛΕΜΗ 
14-06-2019 - ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΚΟΛΕΜΗ
15,16-06-2019-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
17-06-2019 - ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
18-06-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΛΑΦΑΡΑ-ΜΟΣΧΟΥ
19-06-2019 – ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
20-06-2019 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 
21-06-2019- ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- ΜΟΣΧΟΥ 
22,23-06-2019 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ- ΜΟΣΧΟΥ 
24-06-2019 -ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ – ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
25-06-2019 – ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ -ΚΑΨΑΛΗΣ
26-06-2019 – ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ -ΓΚΟΛΕΜΗ 
27-06-2019 – ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
28-06-2019 – ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ -ΚΑΨΑΛΗΣ 
29,30-06-2019 - ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ -ΚΑΨΑΛΗΣ 


Δ) ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2019 θα συζητηθούν στις 13 και στις 27 του μηνός, ημέρα Πέμπτη 11.00΄με 13.00΄.

Ε) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
*Στα αυτόφωρα του Τριμελούς οι κ.κ. ειρηνοδίκες μετέχουν σύμφωνα με την εκδοθείσα υπηρεσία, με την με αρ. 42/2019 πράξη μας.
*Στις πολιτικές δικασίμους, κάθε Τρίτης, τα αυτόφωρα Μονομελούς δικάζονται από τον-την δικαστή που ορίσθηκε προς τούτο.
*Ο νεώτερος πρωτοδίκης των συνθέσεων του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς που θα προκύπτουν στη δικάσιμο.
*Οι συνθέσεις του ΜΟΔ ή του Τριμελούς θα δικάζουν και τα τυχόν προκύπτοντα αυτόφωρα Τριμελούς στη δικάσιμο.
*Η-Ο Πρόεδρος υπηρεσίας θα δικάζει τα αυτόφωρα Μονομελούς, όπως ορίζεται (σύμφωνα με τα παραπάνω). Επίσης, εκδικάζει τις τυχόν προσδιορισθείσες προσωρινές διαταγές. 
*Η-Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας, ο-η δικαστής των αυτοφώρων Μονομελούς στις πολιτικές δικασίμους κάθε Τρίτης, και το νεώτερο μέλος της εκάστοτε σύνθεσης του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημ/κείου της ίδιας ημέρας θα εκδίδει τις Διαταγές Πληρωμής ή τις Διαταγές Απόδοσης Μισθίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ


Ευλαλία Λιούμπα


4-6-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21-5-2019
YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

13-5-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3-5-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΑΙΟΥ 2019

2-5-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΑΙΟΥ 2019

22-4-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ

22-4-2019
Ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

22-4-2019
Ψήφισμα για την αποδυνάμωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας

22-4-2019
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 14ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
10-8-2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 28-07-2019
25-7-2019
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
9-7-2019
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
9-7-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
5-7-2019
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
5-7-2019
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
5-7-2019
[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
5-7-2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ