Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2-10-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 04-10-2021

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

Γιαννιτσά, 30-09-2021

 

ΠΡΟΣ κ.κ. συμβούλους         

κ. Ελένη Τσώνη, Αντιπρόεδρος

κ. Συμέλα Λαζαρίδου, Γενική Γραμματέας

κ. Μαρία Ζαραλή, Ταμίας

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 

της 04-10-2021 (ώρα 12:30 μ.μ.)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Επικύρωση των υπ’αριθμ. 15/17-6-2021, 16/22-6-2021, 17/23-6-2021, 18/6-7-2021, 19/8-7-2021, 20/12-7-2021, 21/19-7-2021, 21Α/23-7-2021, 22/26-7-2021, 23/27-8-2021, 24/2-9-2021, 24Α/17-9-2021, 25/27-9-2021 και 26/30-9-2021 πρακτικών συνεδρίασης.

(εισηγήτρια, Συμέλα Λαζαρίδου, Γενική Γραμματέας)

2. Αρχαιρεσίες Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών – ορισμός ημερομηνίας, προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, τέλη διεξαγωγής, εκλογικός κατάλογος, κλπ.

(εισηγήτρια, Συμέλα Λαζαρίδου, Γενική Γραμματέας)

3. Οικονομική λειτουργία Συλλόγου – είσπραξη ετήσιων εισφορών μελών, οφειλών μελών και εξόδων φωτοτυπικών μηχανημάτων.

(εισηγήτρια, Μαρία Ζαραλή, Ταμίας)

4. Σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

(1) Οικονομικός απολογισμός έτους 2020-Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2021.

(2) Διοικητικός απολογισμός 2020-έγκριση πεπραγμένων της Διοίκησης για το έτος 2020.

(3) Έγκριση ετήσιας εισφοράς μελών για το έτος 2021. 

(4) Ενημέρωση – συζήτηση για τρέχοντα ζητήματα.

5. Αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών μέχρι και την 31-10-2021 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το Ν. 4738/2020, σύμφωνα με την από 31-08-2021 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και την από 30-09-2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

6. Παράδοση – παραλαβή πρακτικών από πρώην Γενική Γραμματέα, Αναστασία Δαρδανελιώτη.

7. Πόρισμα επιτροπής για την λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των Υποθ/κείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών κατά το νέο δικαστικό έτος.

(εισηγήτριες, Ελένη Τσώνη, Αντιπρόεδρος, και Συμέλα Λαζαρίδου, Γενική Γραμματέας, ως μέλη της επιτροπής).

8. Λειτουργία του Υποκαταστήματος Γιαννιτσών στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας. 

9. Ημερολόγιο Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών έτους 2022.

10. Τρέχοντα θέματα – αιτήσεις - αλληλογραφία

(εισηγήτρια, Συμέλα Λαζαρίδου, Γενική Γραμματέας)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ


1-10-2021
ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1-10-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1-10-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

30-9-2021
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣΓ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 28-11-2021

30-9-2021
ΥΑ 46690/2021 Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 104 του ν. 4812/2021 περί προσημειώσεων έως 31.12.2021

28-9-2021
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ"/ΕΠΑνΕΚ

27-9-2021
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

27-9-2021
Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με το χειρισμό από δικηγόρους, των υποθέσεων που αφορούν στην εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων

27-9-2021
ΚΥΑ 58531/2021 - ΦΕΚ 4441/Β/25.9.2021
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
13-10-2021
ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
13-10-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021
11-10-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 09-10-2021
11-10-2021
ΚΥΑ 61910/2021 - ΦΕΚ 4674/Β/8.10.2021
5-10-2021
Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ
5-10-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 05.10.2021
4-10-2021
ΑΠΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣΓ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
4-10-2021
ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΜΝΗΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ