Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

14-3-2020
Ν. 4673/2020 ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΑΔ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γιαννιτσά, 14-03-2020

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 52/11.03.2020) ο Ν. 4673/2020 "Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις" (μπορείτε να τον βρείτε στα αρχεία της σελίδας μας), στο άρθρο 39 του οποίου προβλέπεται η παράταση των Επικυρώσεων Ανωμάλων Δικαιοπραξιών. 


Με εκτίμηση

Το ΔΣ

14-3-2020
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΊΟΥ COVID-19

13-3-2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

13-3-2020
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

13-3-2020
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΑ

13-3-2020
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

13-3-2020
ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΠΛΗΜ (16-3) & ΤΡΙΜΠΛΗΜ (18-3)

13-3-2020
ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

13-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 27-03-2020

12-3-2020
ΕΞΕΔΟΘΗ Η ΠΝΠ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
8-4-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
7-4-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
7-4-2020
ΑΙΤΗΜΑ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
6-4-2020
ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣΓ
6-4-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΑΧΔΙΚ
4-4-2020
ΔΩΡΕΑ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ 1272,00 ΕΥΡΩ
4-4-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ e-justice
4-4-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ