Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4-9-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά την 1.1.2016 (ν. 4335/2015), που συνδέονται με Έκθεση Αξιολόγησης για τις υποχρεώσεις της χώρας μας στο καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης συνέταξε ένα σχετικό ερωτηματολόγιο και καλεί όλους τους επαγγελματίες (δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικούς υπαλλήλους) να απαντήσουν σε αυτό και να συμμετάσχουν έτσι στην αξιολόγηση από την εφαρμογή των διατάξεων ορισμένων κρίσιμων κεφαλαίων του ΚΠολΔ.

Το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί με την αυξητική βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης 0 εως 5, αφορά : την τακτική διαδικασία, τα ένδικα μέσα, τις ειδικές διαδικασίες, τη διαταγή πληρωμής, τα ασφαλιστικά μέτρα και τα αναγκαστικά μέτρα και  διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του Συλλόγου.

Προθεσμία υποβολής στα γραφεία του Συλλόγου το αργότερο μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2019 προκειμένου ο φορέας μας να υποβάλει τα αποτελέσματα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Γιαννιτσά, 03-09-2019

Το ΔΣ

 


27-8-2019
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 120 ΔΟΣΕΩΝ (Ν.4611/2019) ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΣΑ

27-8-2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

10-8-2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 28-07-2019

25-7-2019
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

9-7-2019
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

9-7-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

5-7-2019
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

5-7-2019
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

5-7-2019
[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
13-12-2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
12-12-2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
12-12-2019
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
10-12-2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΤΗΝ 17 & 19/12/2019
6-12-2019
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
6-12-2019
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 05-12-2019
5-12-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
3-12-2019
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, 11-12-2019, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ