Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

26-1-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣΓ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γιαννιτσά, 20 Ιανουαρίου 2022

Αριθμ πρωτ. 19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 95 § 4 ΚΑΙ 128 §§ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ  Ν. 4194/2013

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών κατόπιν σχετικής απόφασής του (υπ’ αρ. 2/14-11-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, θέματα ένατο, δέκατο και ενδέκατο) καλεί τις/τους Συναδέλφους, που επιθυμούν να αποτελέσουν μέλη των ανωτέρω Επιτροπών, ήτοι 

α) της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Μητρώου (άρθρο 128 του Ν. 4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων), 

β) της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Μητρώου (άρθρο 128 του Ν. 4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων), 

γ) της Επιτροπής Διενέξεων (άρθρο 95 παρ. 4 Ν. 4194/2013 – Κώδικας  Δικηγόρων), 

και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου (μεταξύ των οποίων είναι να έχουν πενταετή τουλάχιστον θητεία για την πρώτη επιτροπή, δεκαετή για την δεύτερη και άνω των 15 ετών για την τρίτη επιτροπή) να υποβάλουν σχετική δήλωση, από σήμερα έως και τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022.

Σε περίπτωση, που υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις ενδιαφέροντος από τις προβλεπόμενες θέσεις, θα διενεργηθεί κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν, παρακαλούμε οι σχετικές δηλώσεις να υποβληθούν κατά προτίμηση μέσω e-mail στη διεύθυνση m.lazaridoulaw@gmail.com.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ                      ΣΥΜΕΛΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ


24-1-2022
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

18-1-2022
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ e-ΕΚΔΗΛΩΣΗ : «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών», ΠΕΜΠΤΗ, 27.01.2021, 18:00

17-1-2022
ΚΥΑ 2158/2022 - ΦΕΚ 67/Β/14.01.2022

14-1-2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣΓ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1ης ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

12-1-2022
My Data/Timologio

11-1-2022
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ e-ΕΚΔΗΛΩΣΗ : «Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας μετά το Ν. 4842/2021»

10-1-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 14-01-2022

7-1-2022
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 07-01-2022

5-1-2022
ΠΑΥΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
3-12-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 30.11.2022
25-11-2022
ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 02.12.2022, 19:30, ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ
23-11-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 20.11.2022
23-11-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 29-11-2022
23-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
22-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
22-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022
22-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022