Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

13-4-2020
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27-04-2020
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γιαννιτσά, 13-04-2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.24404/11-4-2020 (ΦΕΚ 1302/Β/11-04-2020) ΚΥΑ, η οποία προβλέπει την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11-04-2020 μέχρι και 27-04-2020.
Επίσης, προβλέπεται, ότι :
α) Απαγορεύονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων,
β) αναστέλλεται κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:
α) οι διοικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και

β) η λειτουργία των ενεχυροφυλακείων σύμφωνα με το ν. 2844/2000 (Α’ 220) για μία (1) εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, σύμφωνα με απόφαση του Προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που τοιχοκολλάται στην είσοδο της Υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, εφόσον διαθέτει.

Την ΚΥΑ θα το βρείτε στο σχετικό τμήμα της σελίδας μας (Χρήσιμα Αρχεία).

Ειδικά για το Υποθ/κείο Γιαννιτσών ανακοινώθηκε, ότι σε περίπτωση, που υπάρχει ανάγκη για καταχώριση πλασματικού ενεχύρου του ν. 2844/2000, να αποσταλεί έγγραφο αίτημα mail: ypogian@gmail.com, προκειμένου να οριστεί ραντεβού για την εξυπηρέτηση του αιτήματος για τις ημέρες 15-4-2020 και 22-4-2020 κατά τις οποίες θα λειτουργήσει το ενεχυροφυλακείο και μόνο για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων καταχώρισης πλασματικών ενεχύρων, για τα οποία θα υποβληθεί νωρίτερα σχετικό έγγραφο αίτημα με ηλεκτρονικό αίτημα.


Με εκτίμηση


Το ΔΣ

13-4-2020
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27-04-2020

10-4-2020
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

9-4-2020
ΕΚΚΛΗΣΗ ΔΣΓ : ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9-4-2020
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ

8-4-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

7-4-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

7-4-2020
ΑΙΤΗΜΑ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

6-4-2020
ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣΓ

6-4-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΑΧΔΙΚ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
18-9-2020
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
17-9-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-09-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30
16-9-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Ο Ν. 4722/2020
16-9-2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
16-9-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 18-09-2020
15-9-2020
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
15-9-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
14-9-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-10-2020