Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1-10-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την αποχή των δικηγόρων μελών τους  μέχρι τις 31/10/2021 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020 και ειδικότερα:

Α) Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από τον δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων).

Β) Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ), κατά τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα του ευάλωτου οφειλέτη θα πρέπει να διαπιστώνεται από την Τράπεζα ή την Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων, εφόσον αυτές είναι ενημερωμένες με τα τρέχοντα στοιχεία του οφειλέτη σεδιαφορετική περίπτωση οφείλουν να ενημερώσουν τον δανειολήπτη, να προσκομίσει (στην Τράπεζα ή Εταιρία Διαχείρισης) τα απαραίτητα στοιχεία (το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και το τελευταίο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ), έτσι ώστε να προκύπτει η ιδιότητα του ευάλωτου.


30-9-2021
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣΓ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 28-11-2021

30-9-2021
ΥΑ 46690/2021 Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 104 του ν. 4812/2021 περί προσημειώσεων έως 31.12.2021

28-9-2021
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ"/ΕΠΑνΕΚ

27-9-2021
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

27-9-2021
Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με το χειρισμό από δικηγόρους, των υποθέσεων που αφορούν στην εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων

27-9-2021
ΚΥΑ 58531/2021 - ΦΕΚ 4441/Β/25.9.2021

23-9-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 12.09.2021

20-9-2021
ΕΣΠΑ - Επιχορήγηση αυτοαπασχολουμένων δικηγόρων - εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις έγκρισης και απόρριψης αιτήσεων

20-9-2021
ΚΥΑ 57069/2021 - ΦΕΚ 4337/Β/18.9.2021
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
3-12-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 30.11.2022
25-11-2022
ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 02.12.2022, 19:30, ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ
23-11-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 20.11.2022
23-11-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 29-11-2022
23-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
22-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
22-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022
22-11-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022