Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1-10-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα 30.9.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Μετά την κατάθεση στη Βουλή νομοθετικής ρύθμισης, σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 15 ν. 3226/2004 περί Νομικής Βοήθειας, κατά πλήρη υιοθέτηση των προτάσεων του δικηγορικού σώματος, ως προς την εκκαθάριση και καταβολή αποζημιώσεων από παροχή υπηρεσιών Νομικής Βοήθειας, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την αναστολή από 1.10.2021 της απόφασης, περί μη έκδοσης γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων στις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας.

Σύμφωνα με την κατατεθείσα διάταξη το ήμισυ της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο προ της οριστικής εκκαθάρισης με την έκδοση χρηματικού εντάλματος το οποίο εκδίδεται εντός δεκαπέντε ημερών αφού υποβληθούν στο ΤΑΧΔΙΚ α) η πράξη διορισμού του δικηγόρου, β) το ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής και η βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου. Τα ανωτέρω μπορούν να διαβιβάζονται στο ΤΑΧΔΙΚ και με ηλεκτρονικά μέσα.

Το υπόλοιπο της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικηγόρο μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και την απόδοση των νόμιμων κρατήσεων.

Ο δικηγόρος θα εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο κατά την είσπραξη του άνω υπολοίπου της αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την πλήρη εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης.


1-10-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

30-9-2021
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣΓ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 28-11-2021

30-9-2021
ΥΑ 46690/2021 Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 104 του ν. 4812/2021 περί προσημειώσεων έως 31.12.2021

28-9-2021
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ"/ΕΠΑνΕΚ

27-9-2021
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

27-9-2021
Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με το χειρισμό από δικηγόρους, των υποθέσεων που αφορούν στην εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων

27-9-2021
ΚΥΑ 58531/2021 - ΦΕΚ 4441/Β/25.9.2021

23-9-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 12.09.2021

20-9-2021
ΕΣΠΑ - Επιχορήγηση αυτοαπασχολουμένων δικηγόρων - εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις έγκρισης και απόρριψης αιτήσεων
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
31-3-2023
Συνέχιση της αναστολής της αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από υποθέσεις νομικής βοήθειας από 01-04-2023 έως και 31-05-2023
29-3-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 10-21.04.2023 - ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ
28-3-2023
Πρόσκληση υποβολής υπευθύνων δηλώσεων για την πληρωμή των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
27-3-2023
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών κατέθεσε Δήλωση Παράστασης προς Υποστήριξη της Κατηγορίας κατά την ανακριτική διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών
27-3-2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ομιλητών στις ημέρες σταδιοδρομίας σε σχολεία της ΔΔΕ Πέλλας
27-3-2023
ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 69 Ν. 5016/2023)
24-3-2023
Ηχηρή παρέμβαση της Ολομέλειας προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών
24-3-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023