Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

29-1-2013
ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ (Ν. 4111/2013)
Υπολογισμός δικαστικού ενσήμου μετά και το ν. 4111/2013

Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο)

   Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912 (Α΄ 3) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ περίπτωση 6) του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222/ 12-11-2012), το άρθρο 16 παρ.16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 237 /5-12-2012) και το άρθρο 40 παρ.16 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18 /25-1-2013) έχει πλέον ως εξής:

«1.Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 10 τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 5 τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου.» Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παραγράφου 1Α περίπτωση η΄ του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)».

Με βάση τη παραπάνω διάταξη, το Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται πλέον ως εξής:

Παράδειγμα: Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.

1.- 20.000 Χ 8‰     =               160,00 ευρώ (αγωγόσημο)

2.- 160 Χ  20%         =     32,00 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)                          

3.- 160 Χ 10%   =     16,00 ευρώ (Τ.Α.Ν.)                                                         

4.- 160 Χ 5%          =         8,00 ευρώ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

5.- 160 Χ 2,4%         =       3,84 ευρώ (χαρτόσημο)

                                     ΑΝΑΛΥΣΗ: (χαρτόσημο  2% Χ 160  = 3,20 ευρώ  

                                                          + ΟΓΑ       20% Χ 3,20  = 0,64 ευρώ  

                                                                                Σύνολο   = 3,84 ευρώ)

Σύνολο                   =    219,84 ευρώ

Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου:

Α) Δικ. ένσημο αξίας έως 300 ευρώ (κινητό, με επικόλληση ενσήμων «μίνι» Τ.Α.Ν.)

Β) Δικ. ένσημο από 300 ευρώ και πάνω εκδίδεται διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:

       -Αγωγόσημο (KAE 2375)

       -ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)

       -Χαρτόσημο 2% (ΚΑΕ 1229)

       -Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% (ΚΑΕ 1228)

       -Τ.Α.Ν (ΚΑΕ 82623) ή διπλότυπο από Εθνική Τράπεζα (Αριθμός Πελάτη: 9805690008,  Αριθμός Λογαριασμού: 040/546154-57, Κωδικός υποχρέου: 4752100, Κωδικός αιτιολογίας: 16)

Γ) Για τον πόρο υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διπλότυπο στην Εθνική Τράπεζα (λογαριασμός: 040/545907-91, αιτιολογία: ποσοστό προείσπραξης δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι την έκδοση ειδικού Κ.Α.Ε. και απόδοση στον Τ.Υ.Δ.Ε.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του σχετικού πόρου μέσω Δ.Ο.Υ., όπως γίνεται με το ΤΑΧΔΙΚ, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να απευθύνεστε στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία όμως δεν υφίστανται κωδικοί αιτιολογίας για τον Τ.Υ.Δ.Ε. και ως εκ τούτου αναγράφετε τις απαραίτητες πληροφορίες στη θέση «αιτιολογία» (π.χ. απόδοση ποσοστού δικαστικού ενσήμου υπέρ Τ.Υ.Δ.Ε.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)]        

 

17-1-2013
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

9-1-2013
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-1-2013 ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

27-12-2012
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ

20-12-2012
ΣΤΗΣΙΜΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

14-12-2012
ΝΕΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17, 18 ΚΑΙ 19-12-2012

13-12-2012
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ: ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ - ΤΟΥ ΑΘ. ΞΥΝΙΔΗ

9-12-2012
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

9-12-2012
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 11.12.2012 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.12.2012

18-11-2012
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-11-2012 (ΩΡΑ 12.30) Η ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
10-8-2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 28-07-2019
25-7-2019
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
9-7-2019
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
9-7-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
5-7-2019
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
5-7-2019
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
5-7-2019
[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
5-7-2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ