Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

10-3-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Ανακοίνωση ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


για τη διαδικασία κτηματογράφησης Δήμου ΠέλλαςΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

                                                                    Γιαννιτσά, 10 Μαρτίου 2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

(Για τη διαδικασία κτηματογράφησης

σε περιοχές του Δήμου Πέλλας)


   Με αφορμή την επικείμενη έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης στον Δήμο Πέλλας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών κρίνει σκόπιμο να παρέμβει δημόσια με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.

   Η κτηματογράφηση περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το νομικό-ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε ακινήτου  και αντικαθιστά το ισχύον σύστημα μεταγραφών πράξεων στα Υποθηκοφυλακεία.

   Στο παρελθόν, υπήρξε η αρνητική εμπειρία που προέκυψε από την διαδικασία  κτηματογράφησης άλλων γειτονικών περιοχών. Η εμπειρία αυτή έδειξε ότι όσοι δεν συμπλήρωσαν σωστά την δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, ενεπλάκησαν σε δικαστικούς αγώνες για την διόρθωση των λαθών, με όλα τα αυτονόητα δυσμενή οικονομικά επακόλουθα.

   Με βάση την προγενέστερη αυτή εμπειρία και προκειμένου να συμβάλλουμε θετικά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας της κτηματογράφησης και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών του Δήμου Πέλλας, επισημαίνουμε τα εξής:

   Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι τόσον η δήλωση του δικαιώματος, όσον και ο κατά περίπτωση τυχόν αναγκαίος νομικός έλεγχος του τίτλου κτήσης του ακινήτου τους που πρέπει να προηγηθεί, αλλά και οι λοιπές παρεμφερείς ενέργειες,  είναι εργασίες που κατά τεκμήριο απαιτούν νομική γνώση και εμπειρία.

   Έργο του δικηγόρου είναι η ασφαλής καταγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου, αφού ο δικηγόρος έχει τη δυνατότητα, με τις γνώσεις που διαθέτει στο Εμπράγματο Δίκαιο,  να διασφαλίσει την ορθή και νόμιμη καταγραφή  των δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο, με προφανή την ωφέλεια για τον πολίτη που θα αποφύγει τυχόν μελλοντικές νομικές διενέξεις, που θα επιβαρύνουν το εισόδημα του και θα οφείλονται στην εσφαλμένη καταγραφή ή τη μη ορθή αποτύπωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων του.

   Άλλωστε, είναι πολύ πιθανό στην πράξη, κατά τη δήλωση κτηματογράφησης να ανακύψουν νομικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα αναφορικά με ακίνητα για τα οποία δεν έχει συναφθεί οριστικό συμβόλαιο και κατέχονται μόνο βάσει προσυμφώνου ή ιδιωτικού συμφωνητικού ή άτυπης διανομής, ακίνητα που τελούν σε στάδιο επιδικίας, κληρονομούμενα ακίνητα που στερούνται τίτλων ιδιοκτησίας, ακίνητα κατεχόμενα με χρησικτησία, οικοδομές χωρίς οροφοκτησία κ.λ.π. Ανακύπτουν επίσης περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαλυτικές αιρέσεις στα συμβόλαια αγοράς ακινήτων, όπου για παράδειγμα αναγράφεται ότι δεν έχει γίνει εξόφληση του τιμήματος, ενώ αυτό έχει εξοφληθεί. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται της δήλωσης να προηγηθεί από το δικηγόρο έλεγχος κατά πόσον οι τίτλοι κυριότητας έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο.

   Τέλος, σύμφωνα με το Ν. 4194/2013, η επιμέλεια των υποθέσεων των πολιτών όχι μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων αλλά και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, αποτελεί έργο που ανήκει αποκλειστικά στους δικηγόρους, δεδομένου ότι αυτοί, λόγω της ειδικής επιστημονικής και επαγγελματικής τους κατάρτισης, είναι ικανοί και κατάλληλοι προς πληρέστερη κατανόηση και εύστοχη διεξαγωγή των υποθέσεων ενώπιον των προαναφερθεισών Αρχών.

    Μετά από αυτά, ως υπεύθυνος και αρμόδιος επιστημονικός φορέας, καλούμε τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Δήμου Πέλλας, να απευθυνθούν και να αναθέσουν την υπόθεση της δήλωσης της περιουσίας τους στον φυσικό τους δικηγόρο, αυτόν που γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Έχουν κάθε λόγο και συμφέρον να αναθέσουν την υπόθεσή τους στον δικηγόρο τους τώρα, παρά όταν θα υποχρεωθούν να το πράξουν εκ των πραγμάτων, προκειμένου να διορθωθούν δικαστικώς τα τυχόν λάθη που εκ των υστέρων θα εντοπιστούν στη δήλωση των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ


3-3-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 16.3.2016

25-2-2016
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ 4.3.2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ

21-2-2016
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ 29.2.2016 ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

18-2-2016
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 30.6.2016

13-2-2016
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22.2.2016 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ

8-2-2016
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15.2.2016 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ

3-2-2016
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ (4.2.2016)

1-2-2016
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (ΠΕΜΠΤΗ 4.2.2016)

31-1-2016
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8.2.2016 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
8-4-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
7-4-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
7-4-2020
ΑΙΤΗΜΑ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
6-4-2020
ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣΓ
6-4-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΑΧΔΙΚ
4-4-2020
ΔΩΡΕΑ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ 1272,00 ΕΥΡΩ
4-4-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ e-justice
4-4-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ