Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

18-11-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γιαννιτσά, 18-11-2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών απηύθυνε επιστολή προς του Προϊσταμένους των Δικαστικών Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών γνωρίζοντάς τους την από 13-11-2020 απόφαση του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 4899/Β/06.11.2020), και τα προβλήματα, που προκάλεσε.

Συγκεκριμένα, η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κύρια/οι,

σας γνωρίζω, ότι κατά την συνεδρίαση της 13-11-2020 το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, μεταξύ άλλων, «…αφού έλαβε υπόψη α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 4899/Β/06.11.2020), β) την από 08-11-2020 Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, γ) την υπ’ αριθμ. 323/2020 Πράξη του Προϊσταμένου το Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών,  δ) την από 09-11-2020 Ανακοίνωση του Διευθυντή της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, ε) την από 09-11-2020 Ανακοίνωση – Ενημέρωση – Διευκρινίσεις της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, στ) την από 13-11-2020 Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Η χώρα μας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες πλήττεται από μία πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, με απροσδιόριστη διάρκεια και ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, την έκταση των οποίων ουδείς μπορεί σήμερα να προβλέψει με ασφάλεια. Στις εξαιρετικές αυτές συνθήκες είναι προφανές ότι έρχονται αντιμέτωπα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα.

2. Πάγια θέση του δικηγορικού σώματος και του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών είναι, ότι η προάσπιση του υπέρτατου αγαθού της ζωής και της υγείας, το οποίο προστατεύεται και από το Σύνταγμά μας, αποτελεί και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Η δε Πολιτεία είναι επιφορτισμένη με το καθήκον λήψης των επιμέρους μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται μετά από γνώμη των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.

3. Επίσης πάγια θέση του δικηγορικού σώματος και του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών είναι, ότι η Δικαιοσύνη, ως βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, πρέπει να απονέμεται αδιαλείπτως.

Επομένως, η Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου η Ελληνική Δικαιοσύνη να εξακολουθεί να επιτελεί αδιαλείπτως το ρόλο της ως βασικού πυλώνα του κράτους δικαίου, αναγκαίου για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, της οικονομίας και του κράτους, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των έκτακτων συνθηκών, που προκάλεσε η πανδημία και με γνώμονα τον αυτονόητο σεβασμό στο υπέρτατο αγαθό της ζωής και της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων στον κλάδο της Δικαιοσύνης, δικηγόρων, δικαστών και υπαλλήλων.

Η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων αποτελεί την εύκολη λύση, που δεν θα πρέπει να επιδιώκει ουδεμία Κυβέρνηση. Άλλωστε, αν κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, που ξέσπασε τον Μάρτιο επικρατούσαν άλλες συνθήκες και ήμασταν όλοι απροετοίμαστοι, κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, που ήδη μας πλήττει, υπήρχε χρόνος για την προετοιμασία όλων μας. 

4. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 4899/Β/06.11.2020), στο μέτρο που διασφαλίζει τη λειτουργία των δικαστηρίων και την απονομή δικαστικής προστασίας στους πολίτες, υπό τις παρούσες εξαιρετικές συνθήκες, κινείται σε θετική κατεύθυνση. 

Όμως, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοσή της, τις νομοτεχνικές ατέλειες, που προκάλεσαν πλείστα όσα προβλήματα κατά την εφαρμογή της, και την ανάγκη διασαφηνίσεων και βελτίωσης.

Κατόπιν όλων αυτών ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ την Κυβέρνηση και ειδικά το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, διότι παρά το γεγονός ότι είχε όλο τον αναγκαίο χρόνο να προνοήσει για ειδικά μέτρα και να προβεί στην έκδοση ειδικών ρυθμίσεων δικονομικών αστικών, διοικητικών και ποινικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία της Δικαιοσύνης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αμέλησε να ενεργήσει εγκαίρως, ενήργησε με αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όταν τελικά προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, ενήργησε κατά τρόπο, που κλόνισε την ασφάλεια δικαίου, που πρέπει να αισθάνεται ο κάθε πολίτης και όλοι οι παράγοντες της δικαιοσύνης σε μία ευνομούμενη πολιτεία.  

5. Ειδικότερα, σε τοπικό επίπεδο κατά την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ υπήρξαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αποσαφήνιση των διατάξεων της ΚΥΑ (π.χ. των επιτρεπόμενων ή όχι δικών και πράξεων, κλπ), με αποτέλεσμα αφενός μεν να πληγεί το αίσθημα ασφάλειας δικαίου, αφετέρου δε να δημιουργηθεί ιδιαίτερη δυσχέρεια στο έργο των δικηγόρων και να υπάρξουν φαινόμενα συνωστισμού, που έθεσαν σε κίνδυνο την ζωή και την υγεία δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών. Επιπλέον, στις εκδοθείσες πράξεις και ανακοινώσεις παρατηρείται αδικαιολόγητος περιορισμός πράξεων (π.χ. μη χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων από το Ειρηνοδικείο, μη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια από το Ειρηνοδικείο, ακόμα και σε περιπτώσεις, που υπήρχαν εξαιρετικές συνθήκες και επείγουσα περίπτωση, όπως η ύπαρξη πληρεξουσίου προς δικηγόρο, που ως γνωστόν έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ, μη χορήγηση από το Ειρηνοδικείο οποιουδήποτε πιστοποιητικού/ βεβαίωσης κλπ, πλην, άκρως επειγουσών περιπτώσεων, κλπ), που δεν εδράζεται ούτε στο γράμμα ούτε στο πνεύμα της παραπάνω ΚΥΑ. 

Η ερμηνευτική προσέγγιση της παραπάνω ΚΥΑ υπό το πρίσμα του υπέρμετρου περιορισμού της λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών δεν ερείδεται στο κείμενο της ΚΥΑ και σίγουρα δεν αποτελεί τη λύση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Από την πρώτη στιγμή της έξαρσης της πανδημίας ως Δικηγορικός Σύλλογος δηλώσαμε, ότι βρισκόμαστε στην διάθεση των υπηρεσιών και προσφερθήκαμε να συνδράμουμε με κάθε δυνατό μέσο. Έτσι, βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία με όλους τους Προϊσταμένους των δικαστικών υπηρεσιών του Πρωτοδικείου μας και επιδιώξαμε από κοινού την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών. Τέλος, ήδη από τον Μάρτιο, όταν και ξέσπασε το πρώτο κύμα της πανδημίας, προτείναμε κατάλληλα μέτρα (π.χ. ψηφιοποίηση μέρους των εργασιών των γραμματειών, κλπ), με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών, την αποτροπή φαινομένων συνωστισμού στις γραμματείες των δικαστηρίων και εν γένει την συνέχιση της λειτουργίας αυτών με ταυτόχρονη προστασία της υγείας όλων μας. 

Κατόπιν όλων αυτών ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την μέχρι τώρα συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, την απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και την προστασία της υγείας δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών. 

Ταυτόχρονα ΚΑΛΕΙ τους Προϊσταμένους των δικαστικών υπηρεσιών του Πρωτοδικείου μας με αίσθημα ευθύνης, όπως έχουν ενεργήσει μέχρι σήμερα, αφενός μεν να επιδείξουν την μέγιστη δυνατή επιμέλεια και να πράξουν στα πλαίσια των καθηκόντων τους κάθε δυνατή ενέργεια, ώστε στο μέλλον να αποφευχθούν φαινόμενα, όπως τα παραπάνω, αφετέρου δε να μεριμνήσουν για τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων, που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών. 

Ενδεικτικά, προτείνουμε τα εξής μέτρα : 

  • Άμεση επίλυση δυσλειτουργιών συστημάτων μηχανοργάνωσης Γραμματειών.
  • Προμήθεια απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων αποφάσεων.

Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι να λάβουν ψηφιακές υπογραφές και οι υπηρεσίες να προμηθευθούν ψηφιακές σφραγίδες, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση ψηφιακών αντιγράφων αποφάσεων και πιστοποιητικών.

Μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω να οριστεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους δικηγόρους για τη λήψη αντίγραφου απόφασης και πιστοποιητικού, η φυσική έγχαρτη έκδοση του εγγράφου και η ψηφιοποίηση και αποστολή του στον αιτούντα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση απ’ όλους όλων των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης.
  • Αφαίρεση των plexi glass, που τοποθετήθηκαν στις εισόδους των γραφείων.

Αποτελούν εστία μετάδοσης του ιού, καθώς, για να εισέλθει οποιοσδήποτε εντός των γραφείων, είναι αναγκασμένος να πιάσει την επιφάνειά τους με τα χέρια.

Προφανώς, ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών, όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα και έχει αποδείξει έμπρακτα, βρίσκεται στην διάθεση των υπηρεσιών και είναι διατεθειμένος να συνδράμει με κάθε δυνατό μέσο…».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

Χρήστος Α. Τανάσκος».

 

Την επιστολή θα βρείτε στο σχετικό τμήμα της σελίδας μας (Χρήσιμα Αρχεία).

 

 

Με εκτίμηση

 

Το ΔΣ 


18-11-2020
4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

18-11-2020
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ

16-11-2020
ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 25-11-2020

16-11-2020
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (MY DATA)

16-11-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-15.11.2020

13-11-2020
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 07-11-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-11-2020

13-11-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 13-11-2020

13-11-2020
52/2020 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 18-11-2020

11-11-2020
Ν. 4745/2020 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν. 3869/2010, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΚΛΠ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
10-5-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 10-5-2021 ΕΩΣ 14-5-2021
10-5-2021
ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 12-5-2021
10-5-2021
38/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
10-5-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021
10-5-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-5-2021 ΕΩΣ 14-5-2021
7-5-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 05.05.2021
6-5-2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 10.5.2021
5-5-2021
37/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ