Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

31-5-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
         
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 38/ 2018

                 
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ.

     Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Οργανισμού Δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εκδίδουμε την ανωτέρω πράξη με την υπηρεσία των Δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, για τον μήνα Ιούνιο έτους 2018, ως ακολούθως :


                       ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ          ΣΥΝΘΕΣΗ                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡ.
01-06-2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΡΞΗ
ΜΙΚΤΟΥ 
ΟΡΚΩΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ—
ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
02-06-2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
03-06-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
04-06-2018 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙ
ΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
05-06-2018 ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΔΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
06-06-2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙ
ΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


07-06-2018 ΠΕΜΠΤΗ ΜΙΚΤΟ
ΟΡΚΩΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
08-06-2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΦΑΡΑ
09-06-2018 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΛΑΦΑΡΑ
10-06-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΦΑΡΑ
11-06-2018 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙ
ΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΑΦΑΡΑ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
12-06-2018 ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
13-06-2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜΕΛΕΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙ
ΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-
ΚΑΨΑΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ ΛΑΦΑΡΑ
14-06-2018 ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
15-06-2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

16-06-2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
17-06-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
18-06-2018 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙ
ΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΦΑΡΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
19-06-2018 ΤΡΙΤΗ ΛΑΦΑΡΑ
20-06-2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙ
ΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-
ΓΚΟΛΕΜΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
21-06-2018 ΠΕΜΠΤΗ ΜΙΚΤΟ 
ΟΡΚΩΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ


22-06-2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
23-06-2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
24-06-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
25-06-2018 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΙΟ
ΔΙΚΕΙΟ ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ ΛΑΦΑΡΑ
26-06-2018 ΤΡΙΤΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
27-06-2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙ
ΟΔΙΚΕΙΟ  ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-
ΜΟΣΧΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΑΦΑΡΑ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
28-06-2018 ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
29-06-2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
30-06-2018 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

-ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

-Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΚΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΙΣ ΜΗ  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

-Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ.

-ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

-ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΩΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

-ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ με τη με αριθμό    37/2018 ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ.


-Οι ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ για τον μήνα Ιούνιο  με αριθμό ΥΠΗΡΕΣΙΑ  37/2018 ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ.-ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ,  ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00΄ π.μ. ΈΩΣ ώρα 13.00΄ μ.μ. ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΣΤΙΣ  14,  και 28, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ


ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ   ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018:
01-06-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
02-06-2018 Έως 03-06-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΥΛΟΣ
04-06-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
05-06-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
06-06-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
07-06-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ
08-06-2018 έως 10-06-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11-06-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
12-06-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
13-06-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
14-06-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
15-06-2018 Έως 17-06-2010 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
18-06-2018 Έως 19-06-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΚΟΛΕΜΗ
20-06-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΚΟΛΕΜΗ
21-06-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
22-06-2018 ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΓΚΟΛΕΜΗ
23-06-2018 Έως 24-06-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΓΚΟΛΕΜΗ
25-06-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
26-06-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ 
27-06-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
28-06-2018 έως 30-06-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ


ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 24-05-2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

11-5-2018
Αποφάσεις Συντονιστικής

7-5-2018
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018

7-5-2018
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΥ 2018

7-5-2018
Ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων για το νέο Άρθρο 340 παρ. 1 ΚΠΔ

25-4-2018
YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018

12-4-2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3-4-2018
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 16-4-2018 ΕΩΣ 30-4-2018

3-4-2018
Tροποποίηση υπηρεσίας Απριλίου 2018 Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών

27-3-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
2-4-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΛΠ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
2-4-2020
ΚΥΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 10-04-2020
1-4-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1-4-2020
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣΓ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ
31-3-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 11-04-2020
31-3-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ (ΦΕΚ 70/Α/30.3.2020) ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
31-3-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
31-3-2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΝ 31-03-2020