Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

22-4-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη της το περιεχόμενο της τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων», που αφορά στη συμμετοχή δικηγόρων στη διαδικασία έκδοσης συντάξεων, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντελώς αιφνίδια προώθησε τη σχετική τροπολογία, χωρίς να υιοθετήσει ουσιώδεις θέσεις των δικηγόρων και των οικονομολόγων, που παρουσιάστηκαν στη μοναδική συνάντηση που έγινε και κατά παράβαση της κοινοβουλευτικής τάξης, με την εισαγωγή της την τελευταία στιγμή σε άσχετο νομοσχέδιο.

Το Δικηγορικό Σώμα, σύμφωνα και με την από 4.4.2021 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, θεωρεί, κατ’ αρχάς, θετική την πρόθεση της Κυβέρνησης να αναθέσει μέρος της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων σε δικηγόρους.

Ο δικηγόρος, ως δημόσιος λειτουργός, δύναται και πρέπει να συμβάλλει στην επίλυση ενός τεράστιου κοινωνικού προβλήματος, που ταλαιπωρεί δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι αναμένουν για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα τη λήψη της σύνταξής τους.

Η συμμετοχή όμως των δικηγόρων στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει με την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

1. Διαφάνεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα στην ανάθεση των υποθέσεων.

Η επιλογή των δικηγόρων, στους οποίους θα ανατίθεται μία υπόθεση, θα πρέπει να γίνεται από τον ΕΦΚΑ, ανά υποκατάστημα, από τον κατάλογο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν υποστεί τη σχετική ειδική επιμόρφωση - ενημέρωση στα συστήματα του ΕΦΚΑ, και όχι απευθείας από τους ασφαλισμένους.

Νέα υπόθεση θα ανατίθεται στον ίδιο δικηγόρο, μόνο μετά την εξάντληση των δικηγόρων του καταλόγου.

Κατά την ανάθεση των υποθέσεων πρέπει να τηρείται η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, δηλ. η ανάθεση να γίνεται κατά σειρά αρχαιότητας αιτήματος του ασφαλισμένου.

Έτσι, εξασφαλίζεται η αντικειμενική, αδιάβλητη επιλογή και να αποφεύγονται συχνά παρατηρούμενες παθογένειες του συστήματος.

Οι δικηγόροι δεν συνδέονται με ουδεμία έννομη σχέση με τους ασφαλισμένους και η μόνη επικοινωνία μαζί τους πρέπει να περιορίζεται σε τυχόν συμπληρωματικές διευκρινήσεις επί της υπόθεσής τους.

2. Η ευθύνη του δικηγόρου, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων 

Η ευθύνη του δικηγόρου ρυθμίζεται από τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και δεν δικαιολογείται καμία παρέκκλιση από αυτές. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη των δικηγόρων δεν μπορεί να εξομοιώνεται με αυτή των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ , αφού ο συμπράττων δικηγόρος συντάσσει μόνον εισήγηση - σχέδιο απόφασης , ενώ την τελική ευθύνη φέρει ο αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Περαιτέρω, σε περίπτωση σφαλμάτων, η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τον ασφαλισμένο, που καρπώθηκε την ωφέλεια, και όχι από τον δικηγόρο. Η ισχύς των συντασσόμενων σχεδίων ως Διοικητικών Πράξεων χωρίς έλεγχο και υπογραφή από το αρμόδιο προς τούτο Όργανο του e-ΕΦΚΑ, μετά την πάροδο άπρακτης προθεσμίας 30 ημερών, εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας της ρύθμισης.

3. Επιμόρφωση δικηγόρων από το Υπουργείο ή τον e-ΕΦΚΑ

Η επιμόρφωση και κατάρτιση των δικηγόρων θα πρέπει γίνεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή/και τον e-ΕΦΚΑ. Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων θα παρέχει μόνο υποστηρικτική συνδρομή, μέσω των πληροφοριακών της συστημάτων.

4. Η αποζημίωση των δικηγόρων για το έργο που θα επιτελούν θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ. 

Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή συμμετοχή στην αποζημίωση αυτή.

Η προωθούμενη τροπολογία , ως έχει σήμερα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση της πρόθεσης της κυβέρνησης για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων , φαλκιδεύει , επί της ουσίας, τον σκοπό που επιδιώκει, δημιουργεί δυσανάλογες ευθύνες στους εμπλεκόμενους δικηγόρους και κίνδυνο ανάπτυξης ολιγοπωλιακών καταστάσεων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το δικηγορικό σώμα.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έστω την ύστατη στιγμή, να εισακούσει τις προτάσεις του δικηγορικού σώματος και των οικονομολόγων και να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις.


20-4-2021
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

19-4-2021
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

19-4-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 19-4-2021 ΕΩΣ 26-4-2021

19-4-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 21-4-2021

19-4-2021
33/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

19-4-2021
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΚΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

19-4-2021
Πρακτικός Οδηγός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Έρευνας Κτηματολογίου

19-4-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 19-4-2021 ΕΩΣ 26-4-2021

17-4-2021
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
13-10-2021
ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
13-10-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021
11-10-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 09-10-2021
11-10-2021
ΚΥΑ 61910/2021 - ΦΕΚ 4674/Β/8.10.2021
5-10-2021
Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ
5-10-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 05.10.2021
4-10-2021
ΑΠΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣΓ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
4-10-2021
ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΜΝΗΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ