Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

16-3-2020
ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γιαννιτσά, 16-03-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: EKTAKTA μέτρα προστασίας μέσω πρόληψης του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19


Ύστερα από την έκδοση της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17734/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 833/Β/12.3.2020) των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε μετά την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11.3.2020), όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 864/Β/15.03.2020), την υπ’ αρ. 4/12-3-2020 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων, υπό το πρίσμα των μέτρων που λαμβάνονται από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας, υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι είναι περίοδος ατομικής ευθύνης προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση του ιού και να μπορέσει το Σύστημα Υγείας να ανταποκριθεί επαρκώς για όλους. Επιβάλλεται στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου και της κοινωνικής μας ευθύνης, να  δράσουμε προληπτικά, συλλογικά, οργανωμένα και γρήγορα, ώστε να συμβάλλουμε, στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, στον περιορισμό της διασποράς του ιού, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία όλων μας.

Απευθύνουμε προς όλους τους συναδέλφους ΕΚΚΛΗΣΗ να περιορίσουν τη μετάβασή τους στους χώρους των Δικαστηρίων, στο ελάχιστο και απολύτως αναγκαίο μέτρο κατά την άσκηση των τελείως επιτρεπόμενων καθηκόντων τους (ενδεικτικώς, να προσέρχονται ΜΟΝΟ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με γραμματέα του σχετικού δικαστηρίου, εφόσον πρόκειται να κατατεθεί ή συζητηθεί η υπόθεσή τους, κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω ΚΥΑ, μέχρι τη λήξη της αναστολής), ώστε να συμβάλλουμε όλοι στον περιορισμό του συνωστισμού στους χώρους των Δικαστηρίων των Γιαννιτσών και στην προστασία όλων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και λειτουργών.

Επίσης, υπενθυμίζουμε προς τα μέλη μας όλες τις σχετικές οδηγίες και παραινέσεις, που απευθύναμε με τις από 10-03-2020 και 14-03-2020 προηγούμενες ανακοινώσεις μας, και προτρέπουμε ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ τη λειτουργία των γραφείων τους, αποκλειστικά ύστερα από ραντεβού και μόνο για τις υποθέσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ΚΥΑ, λαμβάνοντας πάντα όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Προέδρους και Προϊσταμένους των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας, προκειμένου να εκδίδονται εγκαίρως ενημερωτικές ανακοινώσεις, να επιλύονται οι ανάγκες και εκκρεμότητες που τυχόν προκύψουν καθώς και να επιδεικνύεται η σχετική ανοχή εκ μέρους τους ως προς την προσκόμιση των γραμματίων προκαταβολής μετά τη λήξη της αναστολής.

Το Δ.Σ. κατά την έκτακτη συνεδρίαση του της 16-03-2020 αποφάσισε για το διάστημα αυτό, ότι :
1. Η Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι 27-03-2020 θα παραμείνει κλειστή για το κοινό και δεν θα εξυπηρετεί πολίτες, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και αφού προηγουμένως προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση εκ μέρους του ενδιαφερόμενου, ώστε να διαπιστωθεί, ότι η υπόθεσή του είναι αδύνατο να διεκπεραιωθεί, δίχως την φυσική του παρουσία, είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Η παρουσία των μη εχόντων την δικηγορική ιδιότητα στα γραφεία του συλλόγου απαγορεύεται αυστηρά.

2. Η Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι 27-03-2020 θα συνεχίσει να εξυπηρετεί δικηγόρους, αλλά συστήνεται προς τα μέλη να ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ η παρουσία τους στα γραφεία του Συλλόγου, πλην των απολύτως απαραίτητων περιπτώσεων, και να αποφεύγεται η παραμονή τους στον χώρο μετά την ολοκλήρωση κάθε εργασίας. Τα μέλη μπορούν να εκδίδουν γραμμάτια μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ολομέλειας PORTAL, άλλως να εξυπηρετούνται είτε μέσω τηλεφώνου (2382029756) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@dsgian.gr, grammateia@dsgian.gr).

3. Την ΑΠΟΧΗ των μελών του από κάθε ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ενώπιον δημόσιων ή ιδιωτικών αρχών και υπηρεσιών, που εν δυνάμει συμβάλει στην διασπορά του ιού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται : εκλογές σωματείων, έρευνα σε υποθηκοφυλακείο και γραφείο κτηματογράφησης, κατάθεση δήλωσης σε γραφείο κτηματογράφησης, παράσταση σε επιτροπή ενστάσεων κτηματολογίου, κ.α. Ειδικά ως προς την προθεσμία για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος ενώπιον του κτηματολογίου, που λήγει στις 04-05-2020, επισημαίνεται, ότι θα υπάρξει αίτηση του Συλλόγου για την εκ νέου παράτασή της. Άδειες θα δίνονται έπειτα από αίτηση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά (info@dsgian.gr) και  επαρκώς αιτιολογείται το κατ΄ επείγον της αιτήσεως.

Η ισχύς των ως άνω αποφάσεων διαρκεί μέχρι 27-03-2020, πλην έκτακτης περίπτωσης, και στη συνέχεια θα γίνει επανεκτίμηση για την παράταση ή μη  της ισχύος τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ            ΣΥΜΕΛΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

16-3-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

16-3-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

16-3-2020
ΝΕΑ ΚΥΑ (ΦΕΚ 864/Β/15-3-2020) ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ 27-03-2020

14-3-2020
Ν. 4673/2020 ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΑΔ

14-3-2020
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΊΟΥ COVID-19

13-3-2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

13-3-2020
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

13-3-2020
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΑ

13-3-2020
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
23-11-2020
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4
19-11-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΠΟ 19.11.2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30.11.2020
19-11-2020
4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
18-11-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ - ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
18-11-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣΓ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342 ΚΥΑ
18-11-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
18-11-2020
4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
18-11-2020
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ