Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

17-6-2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ"

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

Γιαννιτσά, 17-06-2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη, στις 16-6-2021 Τροποποιήθηκε το περιεχόμενο της Αναλυτική Πρόσκλησης της Δράσης "Επιχορήγηση της Αυτοαπασχόλησης Δικηγόρων" του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 η οποία προκηρύχθηκε στις 1-6-2021.

Σύμφωνα με την Τροποποίηση : 

α) Επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας:

-Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες (χωρίς υποδοχή κεραίας antenna in) / προβολής τηλεδιάσκεψης,

-Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του γραφείου.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers καθώς και οι κάθε είδους συνδρομές.»

β) Οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 11. Σε κάθε περίπτωση, η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη δράση.»

γ) Στο Κεφάλαιο 15 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ», στην δεύτερη παράγραφο διαγράφεται η πρόταση «σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» καθώς αφορά σε εκ παραδρομής αναφορά.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης τροποποίησης και την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, στο σχετικό τμήμα της σελίδας μας (Χρήσιμα Αρχεία).

 

Με εκτίμηση

 

Το ΔΣ


17-6-2021
ΑΠΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣΓ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

16-6-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 17-6-2021

15-6-2021
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2021

14-6-2021
51/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

14-6-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 16-06-2021

14-6-2021
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ DO VALUE

14-6-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 11.06.2021

12-6-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 14-6-2021 ΕΩΣ 21-6-2021

11-6-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 14-6-2021 ΕΩΣ 21-6-2021
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
26-1-2022
ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ 2022 - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΔΣΓ ΕΤΟΥΣ 2022 - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 2022
26-1-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣΓ
26-1-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
24-1-2022
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
24-1-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
24-1-2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
18-1-2022
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ e-ΕΚΔΗΛΩΣΗ : «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών», ΠΕΜΠΤΗ, 27.01.2021, 18:00
17-1-2022
ΚΥΑ 2158/2022 - ΦΕΚ 67/Β/14.01.2022