Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

12-1-2021
4/2021 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 11.01.2021 ΕΩΣ 18.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

Αριθμός Πράξης   4/2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 1293/08.01.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» ( ΦΕΚ τ. Β΄ 30/08.01.2021 ), σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας προβλέπεται (μεταξύ άλλων ) η μερική αναστολή της λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων της χώρας (αναστολή δικών με τις εκεί ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις) για το χρονικό διάστημα από την 11η  Ιανουαρίου 2021 έως και την 18η Ιανουαρίου 2021 ( 11.01.2021 – 18.01.2021 ),

2) το άρθρο 161 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ( ΦΕΚ τ. Α΄ 256/23.12.2020 ) που αφορά τη ρύθμιση του τρόπου συζήτησης των υποθέσεων συναινετική εγγραφής, ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης προσημείωσης υποθήκης,

3) το ότι η υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη ενταχθεί στη διαδικτυακή πύλη www.solon.gr μέσω της οποίας θα μπορούσαν να ζητηθούν και να χορηγηθούν τα εκεί αναφερόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λ.π. και, ως εκ τούτου, η σχετική διαδικασία καθίσταται δυνατή μόνο με φυσική παρουσία των αιτούντων και συντασσόντων αυτά,

4) το ότι, στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών, η δε μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία επιτρέπεται μόνο εξαιρετικά και, ειδικότερα, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης καθώς και, τέλος,

5) την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών καθώς και την προστασία της υγείας των υπηρετούντων στη Γραμματεία αυτού λόγω των προφανών κινδύνων που εγκυμονεί ο συνωστισμός πολιτών και συνηγόρων που παρατηρείται στους χώρους της υπηρεσίας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι, για το ως άνω χρονικό διάστημα από 11-1-2021 και ώρα 6:00΄ έως και 18-1-2021και ώρα 6:00΄και παρά του ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω υπό στοιχείο 1΄ ΚΥΑ, δεν προβλέπεται μεν η  αναστολή της λειτουργίας της Γραμματείας του Δικαστηρίου, πλην όμως, παρέχεται παράλληλα στο αρμόδιο όργανο διοίκησης αυτού η διακριτική ευχέρεια να ορίσει «…τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19…» ( τόσο για τους πολίτες, όσο για τους πληρεξουσίους δικηγόρους όσο και για τους δικαστικούς υπαλλήλους / Δικαστές ),

Η λειτουργία της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών κατά μερική τροποποίηση της ισχύουσας υπ΄ αριθμ. 323/9-11-2020 πράξεως του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών επεκτείνεται πέραν του υφισταμένου μέχρι σήμερα πλαισίου διενέργειας δικαστικών πράξεων και συνεπώς, θα είναι δυνατή:

α) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγιο.

β) Η δημοσίευση των δημόσιων διαθηκών. Οι ιδιόγραφες διαθήκες για δημοσίευση (όχι κήρυξη κυρίας) μπορούν να προσάγονται στη γραμματεία του Δικαστηρίου από τους αιτούντες ή και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους (με τη σχετική παράστασή τους), αποκλειστικά και μόνο με ραντεβού.

γ) η κατάθεση ενδίκων μέσων κατά πολιτικών ή ποινικών αποφάσεων (η καταληκτική ημερομηνία των οποίων λαμβάνει χώρα κατά το ως άνω διάστημα της αναστολής).

δ) η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου.

ε) η διενέργεια αποποιήσεων, άκρως επειγουσών περιπτώσεων, οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους  χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων περιπτώσεων και μετά από προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Γιαννιτσά   12-1-2021

Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών

 

 

Ηλίας Παπαδόπουλος

 


12-1-2021
ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 13-01-2021

12-1-2021
1/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

11-1-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-11.01.2021

11-1-2021
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

11-1-2021
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8-1-2021 ΚΥΑ

11-1-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 11-1-2021 ΕΩΣ 18-1-2021

9-1-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 11-01-2021 ΕΩΣ 18-01-2021

8-1-2021
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΗΤΑ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

7-1-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 10 & 24.11.2020
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
10-5-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 10-5-2021 ΕΩΣ 14-5-2021
10-5-2021
ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 12-5-2021
10-5-2021
38/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
10-5-2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021
10-5-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10-5-2021 ΕΩΣ 14-5-2021
7-5-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 05.05.2021
6-5-2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 10.5.2021
5-5-2021
37/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ