Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

5-6-2021
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, υπέβαλε επιστολή απάντησης στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ιωάννη – Κωνσταντίνο Χαλκιά, κοινοποιούμενη στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, σχετικώς με το περιεχόμενο του υπ’ αριθ. 441-ΛΠ820/1.6.2021 εγγράφου Νομικής Συμβούλου του Κράτους κατά το οποίο αφ’ ενός «η ένορκη κατάθεση υπέρ των αντιδίκων και εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, σε δίκες με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα», και αφ’ ετέρου «η ένορκη κατάθεση υπαλλήλων […] είναι δυνατή μόνο προς επίρρωση των ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Γραφείου μας και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο χειριστή της υπόθεσης».

Σύμφωνα με την υποβληθείσα επιστολή απάντησης, η κατά τα ανωτέρω γενική, άνευ εξαιρέσεων, απαγόρευση μαρτυρίας δημοσίων υπαλλήλων, που αναρμοδίως εντέλλεται η Νομική Σύμβουλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προτάσσει αθέμιτα το κακώς νοούμενο συμφέρον του Δημοσίου ως διαδίκου καθ’ υπονόμευση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, επί ζημία των πολιτών και προς βλάβη του Δικαίου, της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης.

Σε ένα κράτος δικαίου (Συντ. 25), οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους (ΥΚ 24, 25).

Περαιτέρω, ως γνωστόν, οι μάρτυρες υπέχουν καθήκον μαρτυρίας και καθήκον αληθείας σε όλες τις δικαιοδοσίες (ΚΠΔ 209, 219, 231, ΚΠολΔ 408, ΚΔΔ/μίας 182, 184), καθώς και όπου αλλού προβλέπεται μαρτυρική κατάθεση.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους, προβλέπεται άκρως περιορισμένη εξαίρεση αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά τα στρατιωτικά και διπλωματικά μυστικά και τα μυστικά που αφορούν την ασφάλεια του κράτους (ΚΠΔ 212 παρ. 1β’).

Η ως άνω εξαιρετική διάταξη, που περιέχεται στον ν. 4637/2019 (νέος ΚΠΔ), ως νεότερη, θέτει εκποδών την ευρύτερη κατά περιεχόμενο απαγόρευση μαρτυρίας των δημοσίων υπαλλήλων, που περιέχει το άρθρο 26 (και 107 παρ. 1 η’) ΥΚ. Εξάλλου, η γενική απαγόρευση μαρτυρίας του ΥΚ (με την εξαίρεση της λήψης προηγούμενης άδειας), όπως και η διατάξεις του άρθρου 183 παρ. 1β’ ΚΔΔ/μίας και του άρθρου 400 παρ. 2 ΚΠολΔ, προσκρούουν στις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 της ΕΣΔΑ, που κατοχυρώνουν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα αποδείξεως.

Ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, έχουμε θεσμικό καθήκον (άρθρα 90 & 134 ΚωδΔικ) να αναδείξουμε το μείζον ζήτημα που προκαλείται για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και να στηλιτεύσουμε την έκνομη εντολή που δόθηκε προς τους δημοσίους υπαλλήλους.

Κατόπιν αυτών, και προς διαφύλαξη του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών, η Ολομέλεια, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος στο πλαίσιο των άρθρων 90 και 134 ΚωδΔικ, κάλεσε τον Πρόεδρο του ΝΣΚ όπως προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να ανακληθεί το ως άνω έγγραφο και να διαφυλαχθεί η τήρηση της νομιμότητας.


5-6-2021
Δημιουργία Help Desk για υποβολή αιτήσεων στο Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Δικηγόρους - Πρακτικός Οδηγός

5-6-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - 03.06.2021

2-6-2021
Διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση - webinar με θέμα «Υπολογισμός δικονομικών προθεσμιών – παραγραφών μετά τον Ν. 4790/2021 στις πολιτικές δίκες»

2-6-2021
«Τα Συντάγματα της Επαναστατικής Περιόδου (1822, 1823, 1827)» - Εκδήλωση της Ολομέλειας στο 'Αστρος

1-6-2021
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων»

31-5-2021
ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΩΣ 17-6-2021 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

31-5-2021
ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.5.2021

31-5-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 02-06-2021

31-5-2021
45/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
27-7-2021
ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 29-7-2021
27-7-2021
55/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
27-7-2021
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ 26-7-2021 ΕΩΣ 2-8-2021
27-7-2021
61/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
25-7-2021
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Υποβολή αιτήσεων δικηγόρων στον 1ο κύκλο εκπαίδευσης του ΕΦΚΑ για την απονομή συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ
25-7-2021
Σημαντικές διατάξεις δικηγορικού ενδιαφέροντος στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις»
24-7-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 26-7-2021 ΕΩΣ 2-8-2021
23-7-2021
ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣΓ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟ 26-07-2021 ΕΩΣ 29-08-2021