Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4-5-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ: 84/2020

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Αφού λάβαμε υπόψη τη με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.26804/25.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1588) ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020»,  σας ενημερώνουμε ότι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:

Πραγματοποιούνται όλες οι πράξεις που αφορούν τις υποθέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Για την κατάθεση συναινετικών εξαλείψεων προσημειώσεων παρακαλείσθε όπως ενημερώνετε προηγουμένως τη γραμματεία στο τηλέφωνο 23820-20998. Η συζήτηση αυτών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Δικαστικό κατάστημα. Η κατάθεση και η συζήτησή τους θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 17 του νόμου 4684/2020.

Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πριν τη μετάβασή σας στο Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών, παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε προηγουμένως με τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στο ανωτέρω τηλέφωνο. Κατά τα λοιπά  ισχύουν οι σχετικές προηγούμενες ανακοινώσεις μας.

Γιαννιτσά   28 Απριλίου  2020

Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών

Ηλίας Παπαδόπουλος


30-4-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

30-4-2020
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΡΟΣ ΔΣΓ

29-4-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

29-4-2020
ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 600 ΕΥΡΩ

28-4-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 15-05-2020

27-4-2020
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΠΟ 28-04-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 05-05-2020

27-4-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΣΓ ΕΩΣ ΚΑΙ 03-05-2020

27-4-2020
Ν. 4684/2020-ΑΡ. 17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, ΑΡ. 18 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚ. ΔΙΑΚΟΠΩΝ

27-4-2020
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ 28-04-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-05-2020
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
15-7-2020
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΑΡ. 209 επ. ΚΠΟΛΔ ΣΤΙΣ 21-7-2020 & 28-7-2020
14-7-2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1ο, 2ο & 3ο ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2020
13-7-2020
49/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 14-07-2020
13-7-2020
ΕΤΕΑΕΠ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ
8-7-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-07.07.2020
7-7-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ"
6-7-2020
46/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 07-07-2020
6-7-2020
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣΓ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ TV ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ