Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

16-9-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Ο Ν. 4722/2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

Γιαννιτσά, 16-09-2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (177/Α/15.9.2020) ο Ν. 4722/2020, τον οποίο θα βρείτε στο σχετικό τμήμα της σελίδας μας (Χρήσιμα Αρχεία).

Στις διατάξεις του ψηφισθέντος νόμου περιέχονται σημαντικές ρυθμίσεις για τους δικηγόρους.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 31 προβλέπεται η παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών, που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου 2020, μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης.12.2020.

Στο άρθρο 32 προβλέπεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 μέχρι 31-12-2020.

Ενώ στα άρθρα 70 επ. προβλέπεται η παράταση των ρυθμίσεων του άρθρου 74 Ν.4690/2020, που ίσχυε μέχρι και 15-9-2020, μέχρι 31-12-2020.

Ως εκ τούτου παραμένουν σε ισχύ η δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρων, η μη καταβολή μεγαρόσημων σε πιστοποιητικά και αντίγραφα, η χορήγηση αναβολής δίχως την υποχρέωση καταβολής αναβολόσημου, ο διαχωρισμός του πινακίου στις περιουσιακές διαφορές και η δυνατότητα αναβολής με δήλωση από την προηγουμένη, όλες οι διαδικασίες ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στα ποινικά ακροατήρια στις ποινικές δικονομικές δίκες καθώς και το ισχυόν καθεστώς εκδίκασης διοικητικών διαφόρων στα διοικητικά Δικαστήρια, κοκ.

 

Με εκτίμηση

 

Το ΔΣ


16-9-2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

16-9-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 18-09-2020

15-9-2020
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

15-9-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

14-9-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-10-2020

14-9-2020
67/2020 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 15-09-2020

12-9-2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΡ. 74 Ν. 4690/2020

12-9-2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΚΛΠ

12-9-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.10.2020
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
23-11-2020
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4
19-11-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΠΟ 19.11.2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30.11.2020
19-11-2020
4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
18-11-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ - ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
18-11-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣΓ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342 ΚΥΑ
18-11-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
18-11-2020
4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
18-11-2020
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ