Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

25-11-2020
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ 26-11-2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

Γιαννιτσά, 25-11-2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 25-11-2020, αφού έλαβε υπόψη α) την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020», των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Εσωτερικών, στο άρθρο 3 παρ. α της οποίας καθορίζεται, ότι «…α) Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω δραστηριοτήτων: … 65. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής/ΚΑΔ 94.99.16…», β) το γεγονός ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών είχε ως Κωδικό Κύριας Δραστηριότητας (ΚΑΔ 94991601) «Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων» μέχρι και την 24-11-2020, και γ) το γεγονός ότι πλέον από 24-11-2020 ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών έχει ως Κωδικό Κύριας Δραστηριότητας (ΚΑΔ 94121000) «Υπηρεσίες που παρέχονται από Επαγγελματικές Οργανώσεις» αποφάσισε ομόφωνα, ότι ανακαλεί την προηγούμενη από 07-11-2020 απόφασή του περί προσωρινής αναστολής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 26-11-2020 έως και 30-11-2020 της Γραμματείας του Συλλόγου, η οποία από 26-11-2020 θα λειτουργεί κανονικά υπό την αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης από τον κορωνοϊό COVID-19.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις για λόγους πρόληψης κατά της διασποράς και προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων, επιφανειών και αντικειμένων των γραφείων του Συλλόγου. Πλην όμως λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γραφεία του Συλλόγου δεν μπορούν να αεριστούν επαρκώς, απευθύνει αυστηρή σύσταση στα μέλη του να περιορίσουν κατά το δυνατό την επίσκεψη και παραμονή των ιδίων και των εντολέων τους στα γραφεία του Συλλόγου, εκτός αν η παρουσία τους καθίσταται άκρως απαραίτητη. Στους χώρους της Γραμματείας επιτρέπεται η παραμονή ενός (1) ατόμου κάθε φορά. Επίσης, συστήνεται τα μέλη να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Γραμματεία του Συλλόγου και να ζητούν την εξυπηρέτηση τους για υπηρεσίες Συλλόγου, εφόσον είναι δυνατόν (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών, έκδοση γραμματίων μέσω portal), ώστε να αποφεύγεται η παρουσία τους στα γραφεία του Συλλόγου. Τέλος, κατά την παραμονή τους στα γραφεία του Συλλόγου καλούνται τα μέλη μας να εφαρμόζουν αυστηρά τις οδηγίες ατομικής προστασίας και πρόληψης (χρήση μάσκας, κλπ).    

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ                      ΣΥΜΕΛΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ


23-11-2020
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4

19-11-2020
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΠΟ 19.11.2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30.11.2020

19-11-2020
4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

18-11-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ - ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

18-11-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣΓ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342 ΚΥΑ

18-11-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΓ ΠΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

18-11-2020
4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

18-11-2020
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ

16-11-2020
ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 25-11-2020
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
6-3-2021
20/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
5-3-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 10-03-2021
5-3-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 08-03-2021
5-3-2021
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣΓ
5-3-2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 04-03-2021
4-3-2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 4-3-2021 ΕΩΣ 16-3-2021
2-3-2021
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
1-3-2021
ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ 03-03-2021