Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

30-1-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
           
  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :7/ 2018

        Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Γιαννιτσών ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ.


       Αφού είδαμε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Οργανισμού Δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, εκδίδουμε την ανωτέρω πράξη με την υπηρεσία των Δικαστών του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, για το χρονικό διάστημα από: 01-02-2018, μέχρι και  28-02-2018, ως ακολούθως:


                              ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ        ΣΥΝΘΕΣΗ                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡ.

01-02-2018 ΠΕΜΠΤΗ ΈΝΑΡΞΗ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
και

ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΦΑΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
02-02-2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΦΑΡΑ
03-02-2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
04-02-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
05-02-2018 ΔΕΤΕΥΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΦΑΡΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ ΛΑΦΑΡΑ
06-02-2018 ΤΡΙΤΗ      

ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
07-02-2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
08-02-2018 ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
09-02-2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
10-02-2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
11-02-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
12-02-2018 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΦΑΡΑ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
13-02-2018 ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
14-02-2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΦΑΡΑ

15-02-2018 ΠΕΜΠΤΗ ΜΙΚΤΟ
ΟΡΚΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
16-02-2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
17-02-2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
18-02-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
19-02-2018 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΡΓΙΑ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
20-02-2018 ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΔΡΑ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
21-02-2018 ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
22-02-2018 ΠΕΜΠΤΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
23-02-2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
24-02-2018 ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΦΑΡΑ

25-02-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΑΦΑΡΑ
26-02-2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΦΑΡΑ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ
27-02-2018 ΤΡΙΤΗ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΔΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
28-02-2018 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
ΛΑΦΑΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                

-ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

-Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΚΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΙΣ ΜΗ  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

-Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ.

-ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

-ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

-ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΟΤΙ ΚΩΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

-ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ με τη με αριθμό   6/2018 ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ.

Σε όλες τις δικασίμους του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Γιαννιτσών όλοι οι ορισθέντες δικαστές σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνονται από τους υπόλοιπους υπηρετούντες στο Πρωτοδικείο Δικαστές.

-Οι ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ για το χρονικό διάστημα από 7-1-2018 έως 31-1-2018 με αριθμό ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ.-ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ,  ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00΄ π.μ. ΈΩΣ ώρα 13.00΄ μ.μ. ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΣΤΙΣ 08 και 22, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ   ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από 01-02-2018 έως 28-02-2018 :

Από 01-02-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
Από 02-02-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΓΚΟΛΕΜΗ
Από 3-2-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΟΛΕΜΗ
Από 04-02-3-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΟΛΕΜΗ
Από 05-02-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
Από 06-02-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΨΑΛΗΣ-
Από 07-02-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ- ΚΑΨΑΛΗΣ
Από 08-02-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
Από 09-02-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΚΑΨΑΛΗΣ
Από 10-02-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
Από 11-02-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΚΑΨΑΛΗΣ
Από 12-02-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από 13-02-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
Από 14-02-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από 15-02-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-
Από 16-02-2018  ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από 17-02-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από 18-02-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Από 19-02-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΦΑΡΑ-ΜΟΣΧΟΥ
Από 20-02-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
Από 21-02-2018 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
Από 22-02-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΛΑΦΑΡΑ-ΜΟΣΧΟΥ
Από 23-02-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ-ΜΟΣΧΟΥ
Από  24-02-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
Από 25-02-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΜΟΣΧΟΥ
Από 26-02-2018 ΛΑΦΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Από 27-02-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
Από 28-02-2018 ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Γιαννιτσά  29-01-2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

27-1-2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 27-01-2018

25-1-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

24-1-2018
YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

15-1-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

8-1-2018
Ανακοίνωση Ολομέλειας για το νομοσχέδιο της διαμεσολάβησης

26-11-2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 26-11-2017

24-11-2017
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 26.11.2017

17-11-2017
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΦΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 26.11.2017

1-11-2017
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 26-11-2017
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
21-1-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, 31-01-2020, ΕΔΕΣΣΑ
14-1-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 15-01-2020
14-1-2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 11-01-2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
14-1-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
9-1-2020
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
30-12-2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΙΣ 11-01-2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
30-12-2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 10-01-2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
30-12-2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020