Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

5-4-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣ


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ 3, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΤΚ 58 100
ΤΗΛ. 2382029756
ΦΑΞ 2382081156
Ε-ΜΑΙL info@dsgian.gr
Ιστοσελίδα www.dsgian.gr

                    Γιαννιτσά, 4-4-2016


Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για εξωτερικούς συνεργάτες
   Ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών στα πλαίσια δράσης της Σύμπραξης των Δικηγόρων Γιαννιτσών στις υποθέσεις Κτηματογράφησης του Κτηματολογίου του Δήμου Πέλλας, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ εξωτερικούς συνεργάτες-μηχανικούς με σύμβαση μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών, για την παροχή έργου του αντικειμένου της ειδικότητάς τους (σύνταξη τοπογραφικών, κατόψεων, κ.λπ., εντοπισμό ακινήτων και συναφείς εργασίες), για χρονικό διάστημα 3 (τριών) μηνών και στη συνέχεια για  όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο Πέλλας.
   Απαραίτητα προσόντα: Οι εξωτερικοί συνεργάτες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ καθώς και δελτίο παροχής υπηρεσιών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν συνιστούν εξαρτημένη εργασία ή σύμβαση έργου και ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν θα καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Η αποζημίωση αμοιβή των συνεργατών θα καθοριστεί κατόπιν διαπραγμάτευσης, όπου θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και οι νόμιμες κρατήσεις.

Επιθυμητά προσόντα: Επαγγελματική εμπειρία και προηγούμενη ενασχόληση σε εργασίες του κτηματολογίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
- Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα  παραμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
- Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν σχέση συνεργασίας με επιχειρήσεις και φορείς που αναλαμβάνουν και εκτελούν το ίδιο έργο της συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.
- Το βιογραφικό θα συνοδεύεται από:
1)  Οικονομική προσφορά για τις εξής (ενδεικτικά) εργασίες:
α) απλός εντοπισμός ακινήτου, β) σύνταξη τοπογραφικού, γ) σύνταξη τοπογραφικού κατόπιν επιτόπιας εμβαδομέτρησης, δ) τακτοποίηση αυθαιρέτου, ε) λοιπές εργασίες και
2) Οικονομική προσφορά για τις ως άνω εργασίες για περιπτώσεις πέραν του ενός ακινήτου του ίδιου ιδιοκτήτη με διαβάθμιση.
Κατάταξη υποψηφίων: Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου για το Κτηματολόγιο και θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση της γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία και την καταλληλότητα των υποψηφίων.
- Για την τελική κατάταξη θα ληφθούν υπ’ όψιν  κατά σειρά προτεραιότητας η απαιτούμενη κάλυψη εκ μέρους των υποψηφίων των απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων, η εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας, η εμπειρία σε σχέση με αντίστοιχες δράσεις καθώς και η ανταπόκριση του υποψηφίου στις απαιτήσεις της προσωπικής συνέντευξης.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας «για τη θέση του εξωτερικού συνεργάτη μηχανικού»
- με e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@dsgian.gr
- με FAX, στο: 2382081156 ή
- ιδιοχείρως στην Γραμματεία του Συλλόγου, Δ/νση: Κουγιουμτζίδη 3, Γιαννιτσά, τηλ: 2382029756 τις εργάσιμες ημέρες από ώρες.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών σημειωμάτων είναι η Παρασκευή 8η Απριλίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες: στο τηλέφωνο 6946642190  κος Χρήστος Τανάσκος.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά: ΄Οσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν την επομένη εργάσιμη από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που ορίζονται ως εξής
Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητος.
Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο  τίτλου σπουδών και
Φωτοαντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ με τον τίτλο-επαγγελματική ιδιότητα του υποψηφίου.
   Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών οι επιλεχθέντες θα αντικατασταθούν από τους επιλαχόντες, όπως αυτοί θα ορίζονται στη σειρά κατάταξης την οποία θα ορίσει η Επιτροπή.
      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ
 

30-3-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 15.4.2016

24-3-2016
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ 4.4.2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΝ 29.3.2016

15-3-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 28.3.2016

10-3-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

3-3-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 16.3.2016

25-2-2016
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ 4.3.2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ

21-2-2016
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ 29.2.2016 ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

18-2-2016
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 30.6.2016

13-2-2016
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22.2.2016 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
14-10-2019
Αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής (Άρτα 11-12/10/2019)
10-10-2019
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ 11-10-2019
8-10-2019
Ενημερωτική συνάντηση στο Κιλκίς για τη Διαμεσολάβηση από ΔΣ Κιλκίς και ΙΝΚΑΔΙΓ
4-10-2019
ΣτΕ: αντισυνταγματικός ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016)
4-10-2019
Δοκιμασία επάρκειας Οκτωβρίου 2019 - Προθεσμίες, οδηγίες και δηλώσεις
4-10-2019
Δημοσιεύθηκε η νέα προκήρυξη για τον διαγωνισμό της ΕΣΔι (ΚΣΤ)
4-10-2019
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Διαμεσολάβηση
24-9-2019
Υπηρεσία Πρωτοδικών Οκτωβρίου 2019