Ανακοινώσεις
   Σελίδες:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27-4-2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΣΓ ΕΩΣ ΚΑΙ 03-05-2020
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Γιαννιτσά, 27-04-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Προσωρινή Απαγόρευση Λειτουργίας Γραφείων Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από 28-04-2020 έως και 03-05-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 27-04-2020, αφού έλαβε υπόψη α) την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26797 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1585/Β/25.4.2020) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10.4.2020 ΚΥΑ των ιδίων ως άνω Υπουργών έως και 03-05-2020, β) την υπ’αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10.4.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1299/Β/10.4.2020) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Εσωτερικών, με το άρθρο 1 της οποίας αποφασίστηκε «Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020,... των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:... 56. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601)...», γ) το γεγονός ότι όντως ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών έχει ως Κωδικό Κύριας Δραστηριότητας (ΚΑΔ 94991601) «Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων», αποφάσισε ομόφωνα, ότι για το χρονικό διάστημα από 28-04-2020 έως και 03-05-2020 η Γραμματεία του Συλλόγου θα παραμείνει κλειστή.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα μέλη του Συλλόγου θα εξυπηρετούνται τηλεφωνικά ΜΟΝΟ για κατεπείγοντα θέματα και θα καθορίζεται ραντεβού, σε περίπτωση που κριθεί, ότι απαιτείται δια ζώσης εξυπηρέτηση. Τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να απευθύνεστε ΜΟΝΟ σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι: Χρήστος Τανάσκος, Πρόεδρος, 6946642190, και Συμέλα Λαζαρίδου, Γ. Γραμματέας, 6949915926. Κατά τα λοιπά τα μέλη μπορούν να εκδίδουν γραμμάτια μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ολομέλειας Portal και να εξυπηρετούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@dsgian.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ                             ΣΥΜΕΛΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

 


27-4-2020
Ν. 4684/2020-ΑΡ. 17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, ΑΡ. 18 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚ. ΔΙΑΚΟΠΩΝ

27-4-2020
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ 28-04-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-05-2020

27-4-2020
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 28-04-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-05-2020

25-4-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 27-04-2020

23-4-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

23-4-2020
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 600

23-4-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

22-4-2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 21-04-2020

22-4-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 21-04-2020
Πληροφόρηση για την εξέλιξη Υποθέσεων lawlogic.gr - Πληροφόρηση για την εξέλιξη αγωγών
Ανακοινώσεις
18-9-2020
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
17-9-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-09-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30
16-9-2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Ο Ν. 4722/2020
16-9-2020
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
16-9-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 18-09-2020
15-9-2020
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΤΥΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
15-9-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
14-9-2020
ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-10-2020